Monthly Archives: Listopad 2017

XXII edycja Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

kosz

Na początku listopada odbyły się w naszej szkole eliminacje szkolne XXII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W eliminacjach wzięło udział  18 uczniów z klas gastronomicznych.

Pierwsze miejsce zajął Sebastian Wróbel uczeń klasy 4g1, drugie miejsce zajęła Joanna Stojak uczennica klasy 4g1, miejsce trzecie zajęła Joanna Jarosz uczennica klasy 4g2.

Do eliminacji okręgowych wymienionej olimpiady, które odbędą się w 13 stycznia w Rzeszowie zakwalifikowali się Sebastian Wróbel i Joanna Stojak.  W tym roku tematyką wiodącą olimpiady są  „Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu”.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym zdobywaniu wiedzy.

Światowy Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

8 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyła się  konferencja  popularnonaukowa z okazji Światowego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania, której celem było propagowanie zasad zdrowego odżywiania i stylu życia.

Zorganizowana została przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy oraz  Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” w ramach realizacji zadania publicznego Festiwal zdrowego jedzenia i gotowania współfinansowanego przez Powiat Dębicki.

W konferencji wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z Dębicy wraz z opiekunami. Uczestnicy wysłuchali dwóch ciekawych wykładów:

– Pani dr Marii Czernickiej – pracownika Katedry Biotechnologii i Analizy Żywności Wydziału Biologiczno – Rolniczego na Uniwersytecie Rzeszowskim nt. „W obronie chleba naszego powszedniego czyli bochenkowi na ratunek”, w którym został poruszony problem zdrowotności i jakości pieczywa,

–  Pani dr Elżbiety Tyksińskiej – nauczycielki w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy nt. „Czy warto odżywiać się zgodnie z zaleceniami  najnowszej Piramidy Żywienia? ”.

W przerwie między wykładami uczniowie częstowali się zdrowymi przekąskami i napojami przygotowanymi przez uczniów klas gastronomicznych z naszej szkoły.

Na zakończenie wszyscy wzięli udział w pokazie barmańskim w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

W przygotowaniu konferencji wzięli udział nauczyciele: Małgorzata Groch-Kipa, Alina Ryczek, Elżbieta Kurzawa, Elżbieta Tyksińska, Marta Wypasek, Jacek Staniec.

DSC_0212 DSC_0213 DSC_0216 DSC_0217 DSC_0221 DSC_0230 DSC_0235

Konferencja: „Wolontariat – społeczne zaangażowanie na rzecz dzieci”

21 listopada wyróżniający się wolontariusze z naszego „Ekonomika” uczestniczyli w konferencji w siedzibie Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w ramach projektu „Nie jesteś sam”.

W trakcie konferencji  w ciekawy i niejednokrotnie wzruszający, osobisty sposób przedstawiono uczestnikom wielorakie aspekty pracy wolontariackiej w ramach Podkarpackiego hospicjum dla Dzieci. Prelegentami były osoby działające i pracujące na rzecz Hospicjum: dyrektor, koordynator wolontariatu, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog, wolontariusze akcyjni i medyczni, rodzic i siostra jednej z małych podopiecznych.

W Konferencji uczestniczyli:

Klaudia Grzyb, Julia Pochodaj  ( Szkolne Koło PCK )

Aleksandra Kuta, Adrian Żurek ( Młodzi dla Misji )

Natalia Malinowska, Wiktoria Kołodziej ( Przyjaciele od Serca  )

Klaudia Hołowicka, Justyna Posłuszny ( Klub Ośmiu )

Patryk Małkowski ( Młodzież Wszechpolska )

Życzymy uczestnikom oraz pozostałym wolontariuszom zaangażowanym w bezinteresowną pracę na rzecz szkoły i środowiska fascynującej i owocnej pracy !!!

20171121_122023 20171121_091641

Uroczyste obchody Święta Niepodległości

Uroczyste obchody Święta Niepodległości
w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. Janusza Korczaka w Dębicy.

 

Każdego roku 11 listopada, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.

W tym roku, uroczysty apel z tej okazji, odbył się 9 listopada. Uczniowie naszej szkoły przygotowali i przedstawili montaż słowno – muzyczny, upamiętniający odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Informacje na temat wydarzeń historycznych wzbogaciła prezentacja multimedialna, przygotowana przez uczennice z klasy Ic -Darię Hyz i Agnieszkę Rusztowicz. Wiersze i piękne pieśni patriotyczne wprowadziły wszystkich w podniosły nastrój. Kolejny raz przeżyliśmy wzruszenie i radość z faktu, że po 123 latach niewoli, nasza ojczyzna powróciła na mapę Europy.

W części artystycznej akademii udział wzięli:

Justyna Pomykacz Ic

Emilia Szanduła Ic

Monika Kuczkowska  Ic

Piotr Ozga Ic

Katarzyna Maziarka Ig1

Bardzo dziękuję zespołowi przedmiotów matematyczno- przyrodniczych za wykonanie pięknej  dekoracji, a panu Jackowi Stańcowi za obsługę sprzętu .

Beata Baszak

Finał Powiatowego Konkursu Poezji Religijnej

16 listopada w Domu Kultury i Kinie „Kosmos” Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy odbył się finał Powiatowego Konkursu Poezji Religijnej.

Serdecznie gratulujemy uczennicom klasy 2a Wiktorii Nykiel i Angelice Bielatowicz, które otrzymały wyróżnienie w kategorii poezji śpiewanej  za utwór „SCHOWAJ MNIE POD SKRZYDŁA SWE ”.

Dziewczęta przygotowała pani Anna Szela-Giza.

WIKTORIA NYKIEL  i  ANGELIKA BIELATOWICZ otrzymały wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Poezji Religijnej.

 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

W  konkursie wzięli udział także inni uczniowie Zespół Szkół Ekonomicznych , którzy zaprezentowali swoje talenty artystyczne:

JUSTYNA POMYKACZ  z klasy 1c w kategorii poezji śpiewanej (Edyta Geppert – „ Zamiast”)

WIKTORIA SAJDAK  z klasy 1g1 w konkursie recytatorskim (Janusz Pyziński –„Nauczyłeś mnie” )

TOMASZ SYSŁO z klasy 2a w konkursie recytatorskim (Julian Tuwim – „Słowo i ciało”)

GABRIELA WODZIEŃ – z klasy 2g1 w konkursie recytatorskim (Karol Wojtyła –  „Późniejsze rozpamiętywanie spotkania”)

 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie

20171116_121412 20171116_121334

Rusza XVIII edycja „Góry Grosza”

obraz

 

„Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na  potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością.”
Thomas Jefferson

 

W dniach od 27 listopada 2017 do 2 stycznia 2018 roku zostanie przeprowadzona w naszej szkole wielka zbiórka monet.

       Akcja  organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, a patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przekazane grosze to realna pomoc dla tysiąca dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu oraz wsparcie dla ich rodzin. Rodzina jest ważna dla każdego, jest ostoją i fundamentem na lata. Dlatego pomagajmy dzieciom, które zostały rozłączone z rodzinami i tym, które są taką rozłąką zagrożone.

Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest pokazanie młodym ludziom, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

„Góra Grosza” to przede wszystkim ludzie dobrego serca, wrażliwi na los drugiego człowieka. Każdy z Was biorąc udział w akcji  może  pomóc.

Dlatego pomóżmy  dzieciom, które zostały rozłączone z rodzinami i tym, które są taką rozłąką zagrożone.
Ofiaruj „GROSZ”.

Zasady przeprowadzenia zbierania  zbiórki w naszej szkole:

 1. Utworzenie komitetu organizacyjnego (opiekun akcji i uczniowie)
 2. Każda klasa przeprowadza zbiórkę monet
 3. Przeliczoną kwotę skarbnik przekaże wolontariuszom, którzy przeprowadzą zbiórkę w wyznaczonym terminie lub do opiekuna akcji pani Anny Didyk – Żołądek
 4. Komisyjne przeliczenie, zapakowanie i odesłanie zebranych monet
 5. Ogłoszenie wyniku zbiórki oraz podanie klas, które zebrały największą kwotę.

 Nie bądź obojętny ! Te dzieci czekają na Twoją pomoc.

Opiekun przeprowadzanej akcji „Góra Grosza”  Anna Didyk -Żołądek

 

 

XIV edycja Rejonowej Olimpiady Wiedzy o Uzależnieniach i ich Konsekwencjach

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  w Dębicy

oraz Szkolny Zespół Promocji Zdrowia

zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego

do udziału w Olimpiadzie.

Regulamin Olimpiady

1. XIV Rejonowa Olimpiada odbędzie się 14.12.2017 r. w ZSE  w Dębicy.

2.Celem Olimpiady jest:

 • Propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.
 • Uczenie budowania prawidłowych relacji międzyludzkich.
 • Propagowanie wiedzy na temat HIV i AIDS.

3. W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zrzeszonych w Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejon Dębica.

4. Prosimy o przesłanie na piśmie zgłoszenia szkoły do udziału w Olimpiadzie w terminie do dnia 24.11.2017 r. na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica (lub mailem na adres:  ad.zoladek@op.pl).

5. Do dnia 01.12.2017 r. w każdej zgłoszonej placówce powinien się odbyć szkolny etap Olimpiady. Nazwiska wyłonionych laureatów szkolnego etapu (maksymalnie 5 osób) prosimy przesłać w terminie do dnia 08.12.2017 r.

6. Rejonowa Olimpiada składa się z dwóch etapów:

I etap -  test pisemny .

Wezmą w nim udział laureaci etapów szkolnych.  Uczestnicy powinni wykazać się znajomością treści z poniższych stron internetowych:

1. Strona  Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie

2. Strona Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

http://www.kbpn.gov.pl/o_narkotykach_i_inarkomanii.htm?id=111489

3. Strona Ministerstwa Zdrowia

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/hiv-i-aids/

II etap  –  finał.

Wezmą w nim udział najlepsi spośród uczestników części pisemnej.

Finaliści zaprezentują w 3 – minutowym wystąpieniu temat:

„Uzależnienia XXI wieku”

Prezentując temat można posiłkować się wyłącznie własnym scenariuszem, którego kopię, podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika, należy dostarczyć jury w dniu Olimpiady.

Przygotowując wystąpienie uczestnicy mogą korzystać z propozycji podanych poniżej lub z innych źródeł informacji:

 1. https://gis.gov.pl/zdrowie/dopalacze/materialy-edukacyjne
 2. http://dopalaczeinfo.pl/
 3. http://wiecjestem.us.edu.pl/wyrwij-sie-z-sieci-o-uzaleznieniu-od-internetu
 4. Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska: Młodzież przeciwko sobie – zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia, Warszawa 2010.
 5. Beata Szurowska: Anoreksja i bulimia. Śmiertelne sposoby na życie, Gdańsk 2011.
 6. Peter D. Rogers, Lea Goldstein: Narkotyki i nastolatki, Gdańsk 2004.

 

Jury będzie oceniać:

 • zawartość merytoryczną  i edukacyjną wystąpienia,
 • aktualność prezentowanych treści,

7.  Laureaci Olimpiady otrzymają nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Dębicy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE

DZIEWCZYNY Z „EKONOMIKA” NAJLEPSZE W POWIECIE

W czwartek 26 października w I LO w Dębicy odbył się turniej piłki ręcznej kobiet w ramach Powiatowej Licealiady Młodzieży Szkolnej.

Po zaciętej rywalizacji i ogromnych emocjach
reprezentantki Zespołu Szkół Ekonomicznych zajęły 1. miejsce,
czym zapewniły sobie awans do kolejnego etapu rozgrywek.

Nasza drużyna nie była faworytem turnieju, ale dzięki sportowej zadziorności, dużej ambicji oraz serduchu zostawionym na parkiecie, udało się powalczyć o najwyższy cel.

„Ekonomik” rozpoczął turniej od grupowej wygranej z II LO w Dębicy i aby awansować do finału musiał zanotować jeszcze dwa zwycięstwa. Po świetnych spotkaniach z ZSZ nr 1 oraz ZS nr 4 nasze dziewczyny uzyskały promocję. W fazie pucharowej podopieczne Beaty Gordon ponownie zaskoczyły i ograły w rzutach karnych ILO w Dębicy(gospodarz). Do pełni szczęścia brakowało tylko zwycięstwa z ostatnim przeciwnikiem – ZS w Brzostku. Dziewczyny z „Ekonomika” poszły za ciosem, wygrywając 3:1 i triumfując w całym turnieju.

Na szczególne gratulacje zasługują – bramkarka, Paulina Sąsiadek oraz lewoskrzydłowa, Julia Gac. Obie dziewczyny pokazały świetna formę i były to 2 najlepsze zawodniczki z „Ekonomika”.

Turniej w ILO w Dębicy pokazał, że nasze dziewczyny potrafią grać w piłkę ręczna, znają zasady gry fair play i nigdy nie lekceważą przeciwnika.

**

Wyniki w fazie grupowej:

Ekonomik-IILO 4:1
Ekonomik-ZSZ nr 1 9:0
Ekonomik-ZS nr 4 2:0
Faza finałowa
Ekonomik- ILO 1:1 (po karnych 2:1)
Ekonomik- ZS Brzostek 3:1

Zespół Szkół Ekonomicznych wystąpił w składzie:
Paulina Sąsiadek,Julia Gac, Natalia Garbacz, Kinga Zator, Klaudia Baniak, Aleksandra Ząbek, Marta Grych, Aneta Erazmus, Klaudia Pietrucha, Karolina Starzec, Magdalena Biestek, Karolina Zdziebko.

Opiekun: pani Beata Gordon

22815257_1887948761519467_813611426094085791_n 22815271_1887948694852807_1605989699165687567_n 22815305_1887948698186140_1549197426337489131_n 22815414_1887948701519473_5412855826783236559_n

DZIEŃ PATRONA za nami, 1B z magicznym bonem „NIETYKALNI 2017″

27 października w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyła się uroczysta 
akademia poświęcona pamięci Janusza Korczaka, patrona szkoły.

Składała się ona z trzech części:
oficjalnej – połączonej ze ślubowaniem klas pierwszych, artystycznej oraz rozrywkowej.

Apel rozpoczął się tradycyjnie od wprowadzenia sztandaru oraz
odśpiewania hymnu szkoły. Przy tym punkcie uroczystości dużą rolę
odegrał chór stworzony przez panią Martę Cabaj, który już na samym
początku nadał jej dodatkowego prestiżu. Następnie Rafał Sumień oraz
Samanta Rejniak przywitali wszystkich wychowawców, pedagogów, a także
uczniów, po czym oddali w pierwszej kolejności głos dyrektorowi szkoły,
panu Krzysztofowi Góreckiemu. Szef i zarazem gospodarz „Ekonomika”
przyjął ślubowanie, po którym młodzież mogła wysłuchać słowno-muzycznej
części artystycznej poświęconej Januszowi Korczakowi.

Starannie wyselekcjonowana przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pana
Mateusza Ożoga, grupa udowodniła, że w murach naszej szkoły znajdują się
uczniowie posiadający nie tylko talenty kulinarne, graficzne czy też
ekonomiczne, ale również przyszli prezenterzy, recytatorzy, aktorzy.
Można śmiało powiedzieć, że w niedalekiej przyszłości powinniśmy mieć
sporą pociechę z kolejnych nastolatków, którzy trafili do „Ekonomika”.
Jesteśmy przekonani, że grono pedagogów stanie na wysokości zadania, by
wydobyć z tych nieoszlifowanych jeszcze talentów jak najwięcej dobrego.

W trakcie części artystycznej w rolę narratorów wcieliły się Klaudia
Parat (1A) oraz Kinga Kowalczyk (2A), natomiast z interpretacją wierszy
kapitalnie poradzili sobie: Natalia Darłak (1A), Natalia Wróblewska,
Dawid Piątek, Julia Stasiowska (wszyscy 1R), Patrycja Bieszczad, Anita
Szpara, Gabriela Wodzień (wszyscy 2G1), Rafał Sumień (2A). Oczywiście
ten liryczny montaż okrasił swoim wokalnym występem niezastąpiony duet
naszych pięknych pań – Gabriela Noga oraz Kinga Kochan (3B), które
wykonały utwory „Kolęda Warszawska” (Margaret) i „Radość
najpiękniejszych lat” z repertuaru Anny Jantar. Po kilkunastu minutach
podróży w przeszłości i rozmyślaniu nad tym, co tak naprawdę zakrzewił w
młodych ludziach „Stary doktor” przyszła pora na otrzęsiny klas
pierwszych, czyli rywalizację o Magiczny Bon „Nietykalni 2017″ oraz
tytuł „Pierwsi z Pierwszych”.

Samorząd Uczniowski wraz z „grupą wsparcia” przygotowali szereg
konkurencji manualno-umysłowych, a przedstawiciele klas pierwszych
walczyli ze sobą w duchu fair play o miano najlepszej klasy. Imprezę
poprowadził niezawodny wodzirej i konferansjer w jednym, Tomasz Sysło
(2A), który swoim scenicznym emploi porwał nie tylko młodzież, ale i
nauczycieli wraz z dyrekcją. W jury zasiedli natomiast – znany od
Hamburga po Monachium, Herr Tadeusz „Teddy” Badowski, powracająca do gry
pani Beatka Szypułka (przygotowała również test wiedzy o Januszu
Korczaku), a także pan dyrektor i przedstawiciel SU, Szymon „Buka”
Bukowski.
Po niezwykle emocjonującej rozgrywce, bon z tygodniowym 
rabatem na niezapowiedziane formy sprawdzające wiedzę wywalczyli 
podopieczni pani Anny Szeli-Giza, klasa 1B.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

***

Oprawa fotograficzna: Michał Kozak (1A)
Nagłośnienie: Michał Kozak, Szczepan Gurga (1A), pan Jacek Staniec
Dekoracja: Zespół reklamy + uczniowie klasy 4R
Pomoc techniczna: Krzysztof Gleń, Oskar Puchała, Bartłomiej Staniec (2A)