Monthly Archives: Czerwiec 2014

Poetycki laur dla uczennicy klasy II rg – Katarzyny Grych

Uczennica klasy II rg – Katarzyna Grych – po raz kolejny potwierdziła swój liryczny talent. Tym razem twórczość poetycka młodej literatki z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy zyskała aplauz jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Dla Uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz Wychowanków Pracowni Domów Kultury w Całej Polsce – „Dom, Miłość, Rodzina – utrata tych wartości to bezdomność”. Katarzyna Grych zyskała wyróżnienie w grupie uczniów szkół licealnych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w ubiegłorocznej edycji tego konkursu Kasia również odniosła sukces, plasując się na konkursowym podium! Nie po raz pierwszy nasza uczennica swoim bogatym dorobkiem poetyckim potwierdza sens słów poety, Władysława Broniewskiego:

Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie
czytają wiersze i płaczą…

Życzymy dalszych sukcesów!

Anna Szela – Giza

wyniki

Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń”

Klaudia_Tomasik_2b

4 czerwca 2014 roku jury w składzie:

  1. Przewodniczący – zastępca dyrektora pani Małgorzata Godycka
  2. Członkowie:
  • Pedagog pani Teresa Nurkowicz
  • Nauczyciel prawa pani Alicja Świętoń – Górniak
  • Nauczyciel fizyki pani Agata Wiktor

przyznało następujące nagrody:

1. W kategorii wiekowej 16 – 17 lat:

a) I miejsce – Sylwia Smagacz – I R

b) II miejsce – Katarzyna Grych – II RG

c) III miejsce – Paulina Krupa, Natalia Gawlik – II R

2. W kategorii wiekowej 18 – 19 lat:

a) I miejsce – Michał Brożek – II B

b) II miejsce – Jakub Radoń – II A

c) III miejsce – Mateusz Matłok – III B

oraz wyróżnienia dla pozostałych uczniów z najlepszej 10 (Klaudii Tomasik, Dawida Kocyły, Klaudii Warzechy oraz Katarzyny Stanek).

Prace uczniów:

Załącznik nr 1 – praca Sylwii Smagacz z klasy I R – fotografia,

Załącznik nr 2 – praca Katarzyny Grych z klasy II RG – plakat,

Załącznik nr 3 – praca Pauliny Krupy i Natalii Gawlik  z klasy II R – film,

Załącznik nr 4 – praca  Michała Brożka z klasy II B – prezentacja multimedialna,

Załącznik nr 5 – praca Jakuba Radonia z klasy II A – prezentacja multimedialna,

Załącznik nr 6 – praca Mateusza Matłoka z klasy III B – wiersz,

Załącznik nr 7 – praca Klaudii Tomasik z klasy II B – rysunek,

Załącznik nr 8 – praca Dawida Kocyły z klasy II A – prezentacja multimedialna,

Załącznik nr 9 – praca Klaudii Warzechy z klasy I C – wiersz,

Załącznik nr 10 – praca Katarzyny Stanek  z klasy III F – film.

Nie jesteś sam…

„Nie jesteś sam”- jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurtosieroctwa”, gdzie szukać pomocy.

10.06.2014 r. zostało zorganizowane spotkanie z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Panią Marzeną Sochą pełniącą jednocześnie funkcję przewodniczącej Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. W spotkaniu wzięło udział 70 uczniów reprezentujących poszczególne klasy.

Podczas spotkania uczniowie uzyskali informacje dotyczące:
1.Celów i zadań MOPSu:
• w jaki sposób ośrodek pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. zasiłki, stypendia, dożywianie dzieci, praca socjalna).
2.Procedury związanej z Niebieską Kartą:
• podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą,
• udzielanie informacji przez pracownika socjalnego o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej oraz wsparcia,
• formach pomocy dzieciom doznających przemocy oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tą pomoc,
• możliwościach podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

nie_jestes_sam01

 

nie_jestes_sam02 nie_jestes_sam03

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2013/14

odbędzie się w piątek 27 czerwca 2014 r.

- o godzinie 8.00 Msza św. w Kościele pw Ducha Św.

- o godzinie 9.00 uroczysta akademia na nowej sali gimnastycznej i rozdanie świadectw

„Zmieniaj nawyki – nie klimat”

Wyniki szkolnego konkursu z okazji Światowego Dnia Ziemi 2014
„Zmieniaj nawyki – nie klimat”

Konkurs polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej związanej z hasłem tegorocznego Dnia Ziemi. Celem konkursu jest popularyzacja działań ekologicznych oraz wzrost świadomości ekologicznej.

W konkursie wzięło udział 22 osoby. Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział a zwycięzcom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
I miejsce Sylwia Pazdur klasa I a
II miejsce Katarzyna Stanek klasa IIIf
III miejsce Edyta Lesiak klasa IIIc

Organizator konkursu: Małgorzata Szot

dzien_ziemi

Stypendium dla najzdolniejszej młodzieży województwa podkarpackiego

Stypendium z okazji Dnia Samorządowca

W dniu 24 maja 2014r. z okazji Dnia Samorządowca Nagrodę Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży województwa podkarpackiego otrzymał nasz tegoroczny abiturient Rafał Jabłoński. W tym roku Starostwo Powiatowe nominowało do nagrody naszego ucznia biorąc pod uwagę jego osiągnięcia i zaangażowanie społeczne.

Gratulujemy Rafałowi sukcesu i życzymy dostania się na wymarzone studia.

Zdj0225

 

 

Zdj0227

 

 

Podsumowanie Konkursu Matematyczno- Informatycznego

W dniu 2 czerwca 2014r. w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyło się podsumowanie

X Jubileuszowego Konkursu Matematyczno- Informatycznego

W tym roku w konkursie brało udział 60 uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i 34 uczniów gimnazjów. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 21 uczniów. Tytuł najlepszy matematyk wśród gimnazjalistów wywalczyli, zdobywając:

I miejsce : Arkadiusz Starościk z Zespołu Szkół z  Siedlisk Bogusz i Aleksandra Godycka z Publicznego Gimnazjum  w Róży

II miejsce Edyta Pietrucha z Zespołu Szkół Straszęcinie

III miejsce  Michał Kowalczyk z Zespołu Szkół z Pustyni

Tytuł najlepszego matematyka wśród pierwszoklasistów uzyskali zajmując :

I miejsce Mirosława Maciejowska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy

II miejsce Norbert Nosal z Zespołu Szkół nr 2 im E. Kwiatkowskiego w Dębicy

III miejsce Krzysztof Pieprzak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy

CAM00394 CAM00395 CAM00397

Konkurs ekologiczny „Aktywni dla klimatu”

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych zajęli 6 miejsce w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Aktywni dla klimatu” w kategorii szkoła ponadgimnazjalna.
Zespół o nazwie Eko – ekonomik w składzie Paulina Bieszczad, Monika Czech, Klaudia Maduzia, Agnieszka Matuszkiewicz, Iwona Różak pod opieką p. Małgorzaty Szot wykonywał zadania konkursowe od stycznia 2014 roku.

Celem konkursu było rozpowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych i metod przeciwdziałania tym zmianom oraz poszerzenie świadomości społecznej w dziedzinie ekologii. Drugim etapem konkursu była organizacja szkolnej zbiórki elektrośmieci.
Do konkursu zgłosiło się 126 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski a zmagania konkursowe ukończyło 91.
Dziękujemy wszystkim: społeczności szkolnej i lokalnej, którzy zaangażowali się w naszą akcję i przyczynili się do naszego sukcesu.
Młodzieży gratuluję kreatywności i determinacji w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów.

 

L.p. Nazwa zespołu Miejscowość Punkty
1 EKOLogistycy Andrychów 99,67
2 EkoKorczak Wieluń 99,34
3 Ekologicznie Zakręceni Włoszczowa 98,67
4 Eco Climate Izbica Kujawska 97,33
5 eko 59 Żagań 96,67
6 eko – ekonomik Dębica 96,00
7 Stary Kwidzyn 95,68
8 Ecofighters Rabka -Zdrój 95,67
9 Liceum z klimatem Żychlin 95,34
10 ZIELONY LIŚĆ Radom 95,01
 …

90

 ………………

Syreny ZSM

……………

Gdańsk

 ………….

10,33

91 czenichowianki Czernichów 5,33

Małgorzata Szot

klimat 2014