Monthly Archives: Październik 2021

Wycieczka klas 2A i 2C do stolicy

Piękna słoneczna pogoda oraz doskonały nastrój towarzyszyły uczniom klas 2A i 2C, którzy w dniach 11-12X wybrali się  na wycieczkę do Warszawy.

Młodzież rozpoczęła wizytę pod pomnikiem patrona naszej Szkoły, Janusza Korczaka, przy którym reprezentanci klas złożyli kwiaty i zapalili znicz. Następnie drugoklasiści rozpoczęli zwiedzanie stolicy. Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie, Cmentarz Powązkowski, Stare Miasto czy Muzeum Neonów to najważniejsze punkty wyjazdu. Oprócz wspólnego zwiedzania i poznawania stolicy był też czas na zabawę i integrację.

Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwali wychowawcy pani Anna Didyk-Żołądek wraz z panią Martą Cabaj oraz pani Beata Chmielewska i pani Agata Wolak.

IMG-20211012-WA0002

IMG_20211012_095727 IMG-20211012-WA0032 IMG-20211012-WA0035

Dzień Edukacji Narodowej 2021

12 października w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na wstępie uroczystości młodzież Samorządu Uczniowskiego serdecznie powitała przewodniczącą Rady Rodziców – panią Elżbietę Mastej, Dyrekcję ZSE , Grono pedagogiczne, pracowników szkoły oraz uczniów.

Przewodnicząca Rady Rodziców, pani E. Mastej złożyła całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia.

Następnie Dyrektor – pan  Krzysztof  Górecki wręczył nagrody Dyrektora Szkoły tym nauczycielom, których dorobek pedagogiczny oraz wysiłki wkładane w trud codziennej pracy zasługują na szczególne uznanie.  Statuetkę Pracownika Roku 2020/2021 otrzymała pani Beata Szypułka.

Uroczystość została uświetniona programem artystycznym, w którym młodzież zaprezentowała nie tylko utwory muzyczne, ale również fragmenty „Twierdzy”  – ostatniej książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.

W programie artystycznym wystąpili szkolni recytatorzy: Emilia Kaczor Ia, Aleksandra Boratyn Ibc, Gabriela Chmiel Ic, Oliwier Cwinart Ic, Przemek Janaś Ic, Daria Misiaszek If, Patrycja Szczepanek If, Katarzyna Szydłowska II g1, Aleksandra Sysło IIIlc, Paulina Jałowiec IIIlc. Występ został wzbogacony utworami muzycznymi przygotowanymi przez szkolny zespół muzyczny pod kierunkiem pani Marty Cabaj oraz pani Urszuli Michalec. Piosenkę Jacka Kaczmarskiego zaśpiewał Tytus Szerszeń z IIa, któremu akompaniował na gitarze Maciej Bieszczad Ifg. Pozostałe piosenki wykonały najpiękniejsze głosy Ekonomika: Zuzanna Stanoch If, Magdalena Pych IVb, Wiktoria Madej IIIr1, Kurek Agnieszka IIr, Justyna Szalwa IIr.

 

Beata Szypułka

Projekt Unijny – Twoja przyszłość tu i teraz

graf

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

 

Ruszamy z kolejnym projektem unijnym w naszej szkole. Jest to projekt skierowany do naszych gastronomów. Uczniowie, w ramach zaplanowanych działań, będą mogli skorzystać z wielu kursów, warsztatów oraz płatnych staży w branży gastronomicznej. W najbliższym czasie ruszy rekrutacja do tego projektu.

Więcej informacji udzieli koordynator projektu – Małgorzata Groch-Kipa

 

OPIS PROJEKTU

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie w szkołach zawodowych zlokalizowanych w Mieście Dębica, tj.: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy – Technikum, Zespół Szkół nr 4 w Dębicy – Technikum oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia. W wyniku spotkań w okresie X-XI 20’ dyrekcji szkół z Liderem (dalej UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic (dalej U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (dalej N) i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/ regionalnego rynku pracy.

Projekt dedykowany jest łącznie do 361U i 25N z wyżej wskazanych szkół.

Za główne formy wsparcia obrano:

  • realizację staży zawodowych;
  • organizację dodatkowych zajęć/ warsztatów/ kursów specjalistycznych czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach;
  • doposażenie pracowni zawodowych;
  • działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe N.

Zaplanowane działania są uzupełnieniem dotychczasowej  oferty szkół skierowanej do U/ N. Przyczynią się do wyposażenia U w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców. Realizacja przedsięwzięć przełoży się na uatrakcyjnienie absolwentów jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na zatrudnienie na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Projekt realizowany na każdym etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami.

 

PLANOWANY OKRES REALIZACJI

od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

 

CEL GŁÓWNY

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 361 uczniów/uczennic (159K) 25 nauczycieli/nauczycielek (14K) oraz doposażenie 7 pracowni kształcenia zawodowego  3 zespołów szkół zawodowych zlokalizowanych w Mieście Dębica – Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka (Technikum), Zespołu Szkół nr 4 (Technikum), Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II (Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia) – w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.2021r.-31.08.2023r. we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 287U (126K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 361U, we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 7 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 25 nauczycieli/nauczycielek.

Cel szczegółowy 5

Modyfikacja trzech kierunków nauczania oraz objęcie ich patronatem przez wnioskodawcę i pracodawców.

 

PLANOWANE EFEKTY:

  • 325 U ww. szkół , którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu;
  • 287 U ww.  szkół, uczestniczących w stażach  u pracodawcy;
  • 4 szkoły wykorzystujące doposażenie zakupione dzięki EFS (profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu);
  • 25 N ww. szkół, kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU I KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 2 858 036,35 zł.

Dofinansowanie: 2 565 306,35 zł, w tym 2 429 330,89  otrzymane ze  środków Unii Europejskiej.

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę i do Łagiewnik

„Przyzwyczaili się Polacy wszystkie, niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania,(…) jak matura czyli egzamin dojrzałości,(…) wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce” (Jan Paweł II, Częstochowa, 4 czerwca 1979r.)

 

24 września 2021 roku uczniowie klas maturalnych pod opieką księdza katechety, siostry zakonnej, swoich wychowawców i nauczycieli pielgrzymowali na Jasną Górę, aby swój egzamin dojrzałości, wybór przyszłej drogi życiowej, powierzyć w ufnej modlitwie Matce Bożej Częstochowskiej.

Podróż rozpoczęła się wczesnym rankiem i przebiegała w miłej atmosferze. Część z nas  w czasie drogi nadrabiała cenne godziny snu, jakie musiała poświęcić, wstając tego dnia bardzo wcześnie, ponieważ wyjazd był o godzinie 5:00.

Po dojechaniu na miejsce, wspólna modlitwa rozpoczęła się od rozważań drogi krzyżowej na Jasnogórskich Wałach. Następnie udaliśmy się do Kaplicy Matki Bożej, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Po jej zakończeniu każdy z nas mógł przeżyć magiczną chwilę zasłonięcia Cudownego Obrazu.

Pełni przemyśleń i refleksji pożegnaliśmy się z Jasnogórską Panią i wyruszyliśmy do Krakowa – Łagiewnik. Tam w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i wraz z pielgrzymami, słuchaczami rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, internautami wypraszaliśmy łaski dla siebie i całego świata, bo Jezus powiedział do św. Faustyny: W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, jeżeli to będzie zgodne z wolą Bożą i jeżeli nasza modlitwa będzie ufna, wytrwała i połączona z aktami miłosierdzia względem bliźnich.

Następnie udaliśmy się na spotkanie z siostrą ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, która pokazała nam odtworzoną celę zakonną Świętej Faustyny i wygłosiła prelekcję na temat świadectwa jej życia oraz mocy koronki do Miłosierdzia Bożego.

Na koniec udaliśmy się jeszcze na krótką modlitwę do serca Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, czyli kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego. Ta niewielka świątynia była świadkiem modlitwy i nadzwyczajnych łask (m.in. objawień Pana Jezusa i Matki Najświętszej), jakie tutaj otrzymała Apostołka Bożego Miłosierdzia

Zmęczeni, ale też bogatsi duchowo wróciliśmy do swoich domów z nowymi obrazami, refleksjami i przeżyciami, które zapewne na długo pozostaną w naszej pamięci.

 

Beata Szypułka

1

3

4 7 8 9 10 13 14 15 16 18 19 21 23 24 25

III MIEJSCE ZUZY STANOCH NA FESTIWALU W KIELCACH!

Miło nam poinformować, iż uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zuzanna Stanoch, zajęła wysokie III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Kielcach. Konkurs został objęty patronatem przez samego prezydenta miasta, pana Bogdana Wentę. Zuzia urzekła jury pięknym wykonaniem piosenki harcerskiej pt. „Szary mundur”
Zuzanna Stanoch jest tegoroczną pierwszoklasistką (Klasa 1F). Utalentowana 15-latka postanowiła rozwijać swoje umiejętności na kreatywnym profilu technika fotografii. Wierzymy w to, że nasza uczennica będzie w przyszłości odnosić duże sukcesy, a my jako szkoła zrobimy wszystko, by pomóc jej w osiąganiu kolejnych celów.
GRATULUJEMY!
0001