Polecany artykuł

Projekt Unijny – Twoja przyszłość tu i teraz

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego – projekty konkursowe. Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie   Ruszamy z kolejnym projektem unijnym w naszej szkole. Jest to projekt skierowany do naszych gastronomów. Uczniowie, w ramach zaplanowanych… Czytaj więcej »

Trucizny z domowego komina

Dwa pierwsze miejsca  w konkursie „Trucizny z domowego komina” Po raz VII odbył się konkurs „Trucizny z domowego komina” zorganizowany przez ZSZ w Pustkowie-Osiedlu.  Miał on na celu zwrócenie uwagi  na problem trucizn emitowanych do atmosfery z domowych palenisk i aktywny udział w zapobieganiu zjawisku smogu w naszym powiecie. Dwie uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych zdobyły… Czytaj więcej »

I Powiatowy Konkurs „Zwierzęta – lubię, szanuje, dbam”

Konkurs rozstrzygnięty! Celem I Powiatowego Konkursu ”Zwierzęta – lubię, szanuje, dbam” dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz szkół średnich pod hasłem „Lubię zwierzęta, bo…” było przede wszystkim przedstawienie zwierząt jako przyjaciół człowieka, uwrażliwienie na ich los, przypomnienie o konieczności dobrego traktowania i opiekowania się zwierzętami, upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. Zadaniem uczestników było zrobienie zdjęcia przedstawiającego… Czytaj więcej »