Monthly Archives: Styczeń 2020

VI etap Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS

„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

edycja 2019/2020

Komitet Szkolny po przeprowadzeniu I etapu Olimpiady i dokonaniu oceny testów, wyłonił trzech uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów.

W dniu 24.01.2020 na stronie www.zus.pl/edukacja zostały ogłoszone zespoły uczniów, które zakwalifikowały się do II – wojewódzkiego etapu olimpiady, który odbędzie się 20 marca b.r. o godz. 10.00 w sali audytoryjnej w Urzędzie Marszałkowskim.

Na liście znajduje się nasza szkoła w składzie: Weronika Lesiak (IVa), Julia Pochodaj (IVa) oraz Magdalena Gromadzka (IVA).

Gratulujemy!!!

XV edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Hasło przewodnie tegorocznych zawodów - „Zarządzanie różnorodnością w organizacji”.

Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Olimpiada Przedsiębiorczości dofinansowana jest ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, będących partnerami głównymi projektu. Zawody dofinansowane są także z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Komitet Szkolny po przeprowadzeniu I etapu Olimpiady i dokonaniu oceny testów przesłał wszystkie prace do Komitetu Wojewódzkiego w Krakowie. W dniu 20.01.2020 na stronie Olimpiady Przedsiębiorczości zostały ogłoszone wyniki uczniów, którzy zakwalifikowali się do II – wojewódzkiego etapu olimpiady, który odbędzie się 05.03.2020 r. Na liście znajduje się nasza szkoła w składzie: Aleksandra Gromadzka (IIIA).

Gratulujemy!!!

Uczniowie Ekonomika finalistami konkursu wiedzy o zawodach

konkurs zawodoznawczy                

   „ Praca marzeń – jesteś architektem swojego szczęścia ”

Konkurs został zorganizowany  przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Dębicy. Jego  celem było promowanie wśród uczniów wiedzy o zawodach, zachęcenie do planowania własnej kariery zawodowej i motywowanie do aktywności twórczej. Konkurs trwał od 11 X 2019  do 10 XII 2019 roku i polegał na opracowaniu przez uczestnika pracy konkursowej, która zakwalifikowana została do jednej z dwóch kategorii : praca plastyczna lub praca multimedialna.  Tematyka konkursu dotyczyła pracy zawodowej, którą uczestnicy chcieliby wykonywać w przyszłości.

Finalistami konkursu są uczennice  z Ekonomika :
Barbara Ciepiela z klasy 2r : I miejsce w kategorii praca plastyczna
Daria Łysek z klasy 2r          : I miejsce w kategorii praca multimedialna
Julia Pochodaj z klasy 4a    : III miejsce w kategorii praca plastyczna

Wyróżnienie w kategorii praca multimedialna otrzymał :  Mateusz Szymczyk z klasy 1g1.

 

Uczennice z Ekonomika będą reprezentować szkołę w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy„

01

Uczennice  z Ekonomika  będą  reprezentować  szkołę  w  konkursie  „Poznaj swoje prawa w pracy„  organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy na etapie regionalnym  w Rzeszowie

Finalistkami  szkolnego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” są : Kinga  Papiernik z klasy 3a  i  Karolina  Podrazik  z klasy 2a.  Obie uczennice zakwalifikowały się do etapu regionalnego konkursu, który odbędzie się w marcu 2020 roku w Rzeszowie.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia, a także różnych rodzajów pracy zarobkowej.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Wzięło w nim udział 77 osób.  Szkolny Komitet Konkursowy  (w składzie : pani Sylwia Cisło – Raś, pani Lucyna Kliś i pani Małgorzata Ciurkot ) przeprowadził test z wiedzy o prawie pracy, przepisach bhp oraz legalności zatrudnienia. Zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniono dwóch uczniów do reprezentowania szkoły na etapie regionalnym.

02 03 04 05

 

EKONOMIK Z REKORDOWĄ LICZBĄ AKCJI CHARYTATYWNYCH

Ten rok okazał się jeszcze bardziej obfity względem ubiegłego, jeśli chodzi o pomoc niesioną przez społeczność naszej szkoły ludziom potrzebującym. W rolę wolontariuszy wcieliło się kilkadziesiąt osób podzielonych na mniejsze grupy. Każda z nich miała osobne zadanie do wykonania, począwszy od przeprowadzenia zbiórki, po zakup przedmiotów i pakowanie prezentów.
Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy wsparł wiele indywidualnych osób (między innymi Różyczka, Ksawery), cierpiących na różnego rodzaju schorzenia, ale także większe grupy.
W grudniu uczniowie naszej placówki efektownie zakończyli misje wolontariatu przygotowując niespodzianki dla:
-  Dom Dziecka „Hanka” – Udział w XVI Turnieju Kibiców Wisłoki dla wychowanków placówki. Przygotowanie paczki, pomoc przy        pakowaniu innych prezentów, konferansjerka, uczestnictwo w zawodach sportowych.
 -  Szlachetna Paczka – Przygotowanie niezbędnych artykułów spożywczych i higienicznych dla wybranej rodziny.
 -  Podkarpacka Fundacja Hospicjum dla Dzieci – Przygotowanie niezbędnych artykułów higienicznych dla maluchów.
Do najważniejszych akcji charytatywnycj przeprowadzonych na terenie szkoły możemy zaliczyć także między innymi:
 -  Zbiórka rzeczy dla potrzebujących dzieci na Ukrainie.
 -  Całoroczna zbiórka nakrętek dla osób oczekujących na zabieg lub dalsze leczenie.
 -  Włączenie się do wolontariatu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Sztabie „Kwiatek”.
 -  Zbiórka pieniędzy dla Różyczki.
 -  Zbiórka pieniędzy dla Ksawerego.
Oprócz pomocy dla drugiego człowieka, uczniowie Ekonomika bardzo chętnie angażowali się w ochronę środowiska (sprzątanie świata, sadzenie drzewek), a także nie zapominali o zbiórce karmy i wsparciu schronisk dla zwierząt.
DZIĘKUJEMY ZA HOJNOŚĆ.
JESTEŚCIE WIELCY