Daily Archives: 30 stycznia 2020

VI etap Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS

„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

edycja 2019/2020

Komitet Szkolny po przeprowadzeniu I etapu Olimpiady i dokonaniu oceny testów, wyłonił trzech uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów.

W dniu 24.01.2020 na stronie www.zus.pl/edukacja zostały ogłoszone zespoły uczniów, które zakwalifikowały się do II – wojewódzkiego etapu olimpiady, który odbędzie się 20 marca b.r. o godz. 10.00 w sali audytoryjnej w Urzędzie Marszałkowskim.

Na liście znajduje się nasza szkoła w składzie: Weronika Lesiak (IVa), Julia Pochodaj (IVa) oraz Magdalena Gromadzka (IVA).

Gratulujemy!!!

XV edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Hasło przewodnie tegorocznych zawodów - „Zarządzanie różnorodnością w organizacji”.

Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Olimpiada Przedsiębiorczości dofinansowana jest ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, będących partnerami głównymi projektu. Zawody dofinansowane są także z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Komitet Szkolny po przeprowadzeniu I etapu Olimpiady i dokonaniu oceny testów przesłał wszystkie prace do Komitetu Wojewódzkiego w Krakowie. W dniu 20.01.2020 na stronie Olimpiady Przedsiębiorczości zostały ogłoszone wyniki uczniów, którzy zakwalifikowali się do II – wojewódzkiego etapu olimpiady, który odbędzie się 05.03.2020 r. Na liście znajduje się nasza szkoła w składzie: Aleksandra Gromadzka (IIIA).

Gratulujemy!!!