Regulaminy ZSE i inne dokumenty

 

Program wychowawczo – profilaktyczny Zespołu Szkół EKonomicznych w Dębicy na lata 2017 – 2022
Program wychowawczo – profilaktyczny na lata 2017 – 2022 – pobierz

Zarządzenie w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD)
Zarządzenie nr 9/2017/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) – pobierz

Koncepcja pracy szkoły na lata 2018 – 2022
Koncepcja pracy szkoły na lata 2018 – 2022 – pobierz

NOWE! Regulamin oceny pracy nauczycieli
Regulamin oceny pracy nauczycieli – pobierz

NOWE! Arkusz samooceny pracownika na stanowisku nauczyciela
Arkusz samooceny pracownika na stanowisku nauczyciela stażysty
- plik pdf – pobierz
- plik docx – pobierz

Arkusz samooceny pracownika na stanowisku nauczyciela kontraktowego
- plik pdf – pobierz
- plik docx – pobierz

Arkusz samooceny pracownika na stanowisku nauczyciela mianowanego
- plik pdf – pobierz
- plik docx – pobierz

Arkusz samooceny pracownika na stanowisku nauczyciela dyplomowanego
- plik pdf – pobierz
- plik docx – pobierz

Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy 
Statut ZSE w Dębicy z 09.2015 tekst ujednolicony- pobierz
Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - pobierz

Regulamin Pracy w ZSE w Dębicy
NOWE! Zarządzenie nr 8/2016/17 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy - pobierz
NOWE! ANEKS nr 2 do Regulaminie Pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy - pobierz
NOWE! Regulamin Pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy – tekst jednolity - pobierz

Zarządzenie nr 13/2010/11w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy - pobierz
Regulamin Pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy - pobierz 

NOWE! Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego
Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego – pobierz

Regulamin STUDNIÓWKI Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy
Regulamin STUDNIÓWKI Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy – pobierz

NOWY STATUT Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Dębicy
NOWY STATUT Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Dębicy – pobierz

Statut Szkoły Policealnej dla Dorosłych przy ZSE w Dębicy 
Statut Szkoły Policealnej dla Dorosłych przy ZSE w Dębicy - pobierz

Wycieczki szkolne: 
Regulamin wycieczek ZSE - pobierz
Załącznik nr 1 - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
Załącznik nr 3 - pobierz
Załącznik nr 4 - pobierz
Załącznik nr 5 - pobierz
Załącznik nr 6 - pobierz
Załącznik nr 7 - pobierz

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjanych
Regulamin ZFŚS w ZSE w Dębicy - pobierz
Załącznik nr 4 do ZFŚS w ZSE w Dębicy - pobierz
Załącznik nr 5 do ZFŚS w ZSE w Dębicy - pobierz

Wzory sprawozdań
Sprawozdanie wychowawcy za I semestr roku szkolnego 2010/2011 - pobierz
Sprawozdanie przewodniczącego zespołu za I semestr roku szkolnego 2010/2011 - pobierz

Regulamin nagradzania w ZSE
Regulamin nagradzania w ZSE w Dębicy - pobierz 

Regulamin Strony Internetowej w ZSE w Dębicy
Regulamin Strony Internetowej w ZSE w Dębicy - pobierz 

NOWE! Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze - pobierz 

WNIOSEK o dopuszczenie do użytku programu nauczania ogólnego
WNIOSEK o dopuszczenie do użytku programu nauczania ogólnego - pobierz 

WNIOSEK o dopuszczenie do użytku programu nauczania dla zawodu 
WNIOSEK o dopuszczenie do użytku programu nauczania dla zawodu - pobierz 

NOWA PROCEDURA dopuszczenia do użytku programu nauczania 
NOWA PROCEDURA dopuszczenia do użytku programu nauczania - pobierz 

NOWA PROCEDURA (2016) dopuszczenia do użytku programu nauczania 
NOWA PROCEDURA (2016) dopuszczenia do użytku programu nauczania - pobierz 
Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania (2016)pobierz

PROCEDURA (2016) dopuszeczenia do użytku podręczników i innych materiałów edukacyjnych
PROCEDURA (2016) dopuszeczenia do użytku podręczników i innych materiałów edukacyjnych – pobierz 
Wniosek o wpisanie do szkolnego zestawu podręczników (2016) – pobierz