Regulaminy ZSE i inne dokumenty

Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy
Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy – pobierz

Statut IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy – tekst ujednolicony
Statut IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy - tekst ujednolicony- pobierz

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - pobierz

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy
Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy – pobierz

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy
Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy – pobierz

Regulamin monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy
Regulamin monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy – pobierz

Program wychowawczo- profilaktyczny Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy na rok szkolny 2022/2023
Program wychowawczo- profilaktyczny Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy na rok szkolny 2022/2023 – pobierz

Zarządzenie w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD)
Zarządzenie nr 9/2017/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) – pobierz

Koncepcja pracy szkoły na lata 2018 – 2022
Koncepcja pracy szkoły na lata 2018 – 2022 – pobierz

Regulamin Pracy w ZSE w Dębicy
Zarządzenie nr 8/2016/17 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy - pobierz
ANEKS nr 2 do Regulaminie Pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy - pobierz
Regulamin Pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy – tekst jednolity - pobierz

Zarządzenie nr 13/2010/11w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy - pobierz
Regulamin Pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy - pobierz 

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego
Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego – pobierz

Regulamin STUDNIÓWKI Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy
Regulamin STUDNIÓWKI Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy – pobierz

Regulamin UBIORU I WYGLĄDU UCZNIA Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy
Regulamin UBIORU I WYGLĄDU UCZNIA Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy - pobierz

 

Wycieczki szkolne: 
Regulamin wycieczek ZSE - pobierz
Załącznik nr 1 - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
Załącznik nr 3 - pobierz
Załącznik nr 4 - pobierz
Załącznik nr 5 - pobierz
Załącznik nr 6 - pobierz
Załącznik nr 7 - pobierz

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjanych
Regulamin ZFŚS w ZSE w Dębicy - pobierz
Załącznik nr 4 do ZFŚS w ZSE w Dębicy - pobierz
Załącznik nr 5 do ZFŚS w ZSE w Dębicy - pobierz

Wzory sprawozdań
Sprawozdanie wychowawcy za I semestr roku szkolnego 2010/2011 - pobierz
Sprawozdanie przewodniczącego zespołu za I semestr roku szkolnego 2010/2011 - pobierz

Regulamin nagradzania w ZSE
Regulamin nagradzania w ZSE w Dębicy - pobierz 

Regulamin Strony Internetowej w ZSE w Dębicy
Regulamin Strony Internetowej w ZSE w Dębicy - pobierz 

Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze - pobierz 

WNIOSEK o dopuszczenie do użytku programu nauczania ogólnego
WNIOSEK o dopuszczenie do użytku programu nauczania ogólnego - pobierz 

WNIOSEK o dopuszczenie do użytku programu nauczania dla zawodu 
WNIOSEK o dopuszczenie do użytku programu nauczania dla zawodu - pobierz 

PROCEDURA (2016) dopuszczenia do użytku podręczników i innych materiałów edukacyjnych
PROCEDURA (2016) dopuszczenia do użytku podręczników i innych materiałów edukacyjnych – pobierz
Wniosek o wpisanie do szkolnego zestawu podręczników (2016) – pobierz