Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zespół Specjalistów Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom w następujących obszarach:

  • Dostosowanie warunków i form kształcenia do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
  • Pomoc w sytuacjach trudnych, kryzysowych.
  • Wsparcie terapeutyczne w zaburzeniach emocjonalnych i zaburzeniach zachowania.
  • Konsultacje i wsparcie w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień oraz problemów alkoholowych.
  • Konsultacje i wsparcie terapeutyczne w problemach z odżywianiem ( zaburzenia odżywiania, otyłość).
  • Poradnictwo wychowawcze dla rodziców i nauczycieli.
  • Konsultacje i współpraca z instytucjami pomocowymi.

GODZINY-PRACY-2023-24-Specjaliści1