Doradca zawodowy

DORADCA ZAWODOWY

 • pomaga w poznawaniu siebie, odkrywaniu własnych zasobów ( zainteresowań, uzdolnień, umiejętności, predyspozycji zawodowych, mocnych  i słabych stron oraz innych cech osobowości )
 • dostarcza informacji dotyczących świata zawodów i rynku pracy, w tym informacji o zawodach i stanowiskach pracy
 • pomaga w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą
 • wskazuje możliwości i podkreśla znaczenie stażu zawodowego / zatrudnienia z   wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji zawodowej
 • pomaga w rozpoznawaniu rynku edukacyjnego, w tym wskazuje źródła informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji
 • wspiera uczniów w planowaniu własnego rozwoju i podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych
 • kształtuje wśród uczniów pozytywne postawy wobec pracy i edukacji

rozdroże

JEŻELI NIE WIESZ:

 • jakie masz predyspozycje zawodowe ?
 • gdzie możesz się dalej kształcić po skończeniu szkoły ?         
 • jak i gdzie szukać pracy ?
 • jak przygotować swoje dokumenty aplikacyjne ?
 • jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą ?
 • bądź masz inne nurtujące Cię pytania…

 pytajnik                     

skorzystaj z  pomocy doradcy zawodowego.

 

Indywidualne  konsultacje z  doradcą  zawodowym  pomogą  w :

 • świadomym planowaniu własnej kariery zawodowej
 • diagnozowaniu predyspozycji zawodowych i cech osobowości
 • precyzowaniu umiejętności, oczekiwań i potrzeb edukacyjno – zawodowych
 • przygotowaniu do przyszłych rekrutacji oraz rozmów kwalifikacyjnych
 • poprawnym redagowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • wskazaniu ewentualnych możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych  poprzez korzystanie z kursów i szkoleń zawodowych
 • uzyskaniu informacji o ofercie edukacyjnej szkól policealnych i uczelni wyższych oraz o zasadach rekrutacji
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy

konsultacje

 

Odwiedź  pracownię  doradztwa  zawodowego  w  naszej  szkole  i  skorzystaj  z  indywidualnych konsultacji doradczych.

Doradca  zawodowy :  Małgorzata  Luchowska

MCiurkot

 

Dyżur doradcy zawodowego :

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 8.00 – 15.00

Kontakt :

                                  e – mail : malgorzata.c2020@wp.pl

                                  nr tel. po wcześniejszym uzgodnieniu

                                  wiadomość  w  e – dzienniku i  na  MS TEAMS