Monthly Archives: Sierpień 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

Uczniowie klas czwartych oraz wszyscy uczniowie, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą skorzystać z dopłaty do zakupu podręczników  w ramach programu

„Wyprawka szkolna 2015”

Zainteresowanych uczniów proszę o szybki kontakt z pedagogiem szkolnym, ze względu na krótki termin składania wniosków.

Egzaminy poprawkowe kwalifikacyjne i maturalne

Egzaminy poprawkowe klasyfikacyjne:

- 25 sierpnia – geografia o godz. 8.00 (sala nr 3), przedsiębiorstwo gastronomiczne o godz. 9.00 (sala nr 4)

- 26 sierpnia – matematyka (sala nr 1), organizacja i techniki reklamy (sala nr 4) o godz. 9.00

- 27 sierpnia – język polski ( sale nr 6 i 7), fizyka (sala nr 16) i język angielski ( sala nr 12) o godz. 9.00

 

Poprawkowy egzamin maturalny (wszystkie przedmioty)

25 SIERPNIA 2015

PISEMNY – 830 (odprawa),  900 – rozpoczęcie egzaminu

USTNY – 800 (rozpoczęcie egzaminu)