Monthly Archives: Styczeń 2016

Konkurs „Rzeka Wisłoka i jej dopływy”

16 grudnia 2015 r. w Jaśle odbyło podsumowanie konkursu fotograficznego realizowanego w ramach projektu „Rzeka Wisłoka i jej dopływy”. Uczennica klasy 2 r Julita Mroczek  została wyróżniona w kategorii gimnazja i szkoły średnie.

image1 (1) Dyplom (1)

Spotkanie autorskie z pracownikiem IPN Panem Arkadiuszem Więchem

Polski Nobel-Erasmus Józef Jerzmanowski

3 stycznia 2016 roku nasi uczniowie uczestniczyli pod opieką Pani Pedagog  Teresy Nurkowicz w spotkaniu autorskim Pana Arkadiusza Więcha, które odbyło się w dębickiej Filii Pedagogicznej Biblioteki w Rzeszowie. Tym razem tematem prelekcji była zapomniana postać Erazma J. Jerzmanowskiego, polskiego patrioty, inżyniera, wynalazcy i sponsora wielu inicjatyw polonijnych i krajowych.
Kim był Erazm Józef Jerzmanowski ?
Erazm Józef Jerzmanowski herbu Dołęga (ur. 2 czerwca 1844 w Tomisławicach, zm. 7 lutego 1909 w Prokocimiu) – powstaniec styczniowy, żołnierz, przemysłowiec, mecenas, działacz społeczny i filantrop, zwany „polskim Noblem”.
W Puławach  poznał Adama Chmielowskiego, późniejszego św. Brata Alberta, z którym przyjaźnił się do końca życia. To wraz z nim porzucił naukę, by u boku Mariana Langiewicza wziąć udział w powstaniu styczniowym. Po klęsce powstania wyjechał do Paryża i podjął pracę w firmie, która specjalizowała się w produkcji gazu oświetleniowego.
W 1873 francuskie przedsiębiorstwo prowadzące eksploatację gazu świetlnego na kontynencie amerykańskim, wysyłało go do Stanów Zjednoczonych. Wkrótce po przybyciu tam Jerzmanowski ożenił się z Amerykanką Anną Koester, a w 1879 otrzymał obywatelstwo amerykańskie. W USA zajmował się sprawami gazyfikacji i produkcji karbidu, opatentował 17 wynalazków w dziedzinie gazownictwa, inwestował. Z czasem Jerzmanowski stał się właścicielem ogromnego majątku, posiadaczem trzeciej co do wielkości fortuny w Stanach Zjednoczonych, a pierwszej wśród Polonii. Prasa całego świata donosiła o największych transakcjach w przemyśle gazowniczym, których głównym udziałowcem był baron Jerzmanowski. Został nazwany „człowiekiem, który oświetlił Amerykę”.
Wspierał Polonię amerykańską, a zwłaszcza jej działalność oświatową. Przeznaczał duże sumy na finansowanie działalności naukowej, kulturalnej i oświatowej wśród emigracji.
W 1889, papież Leon XIII, w dowód uznania wielu zasług, odznaczył go – wiernego Kościoła katolickiego i wielkiego filantropa – Komandorią Krzyża Orderu Świętego Sylwestra. E. Jerzmanowski był pierwszym człowiekiem na kontynencie amerykańskim, który otrzymał tak wielkie odznaczenie papieskie.
Pod dorobieniu się znacznego majątku w 1896 powrócił na ziemie Polskie . Osiadł w Galicji, gdzie zakupił majątek (zespół pałacowo-parkowy) w Krakowie – Prokocimiu. Nie zaprzestał swojej działalności charytatywnej.
Filantropem był nie tylko za życia. W testamencie zapisał, że cały majątek, 2 mln koron, czyli 365 kg złota – ma zostać przekazany na rzecz Akademii Umiejętności w Krakowie z przeznaczeniem na utworzenie Fundacji im. Erazma i Anny Jerzmanowskich. Miała ona co roku nagradzać Polkę lub Polaka wyznania rzymskokatolickiego, urodzonego w granicach Polski z 1772 roku, za prace literackie, naukowe lub humanitarne dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju. Nagrodę, zwaną polskim Noblem, przyznawano od 1915 do 1938 roku.

My beautiful picture

My beautiful picture My beautiful picture

VI Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

14 stycznia 2016 r w D.K. Śnieżka odbył VI Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek.
Naszą Szkołę reprezentowali:
   - w kategorii solista Izabela Zygmunt z kl. 1R
   - w kategorii zespół Krzysztof Braun z kl. 4RG (gitara), Michał Dziadosz z kl. 1A (gitara), Gabriela Noga z kl. 1B (śpiew), Kinga Kochan z kl. 1B (śpiew) oraz Karolina Cabaj (perkusja)
Fot. Dawid Pikor  MOK Dębica
4
1 2
3 5

Spotkanie opłatkowe członków Szkolnego Klubu HDK

logo

Dar Krwi Darem Życia

Kochani Krewniacy,

W  Nowym Roku pełni nadziei spoglądamy w przyszłość i życzymy wszystkim Krwiodawcom i ich najbliższym  dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń i wielu sukcesów. 

Z wyrazami podziękowania za nieoceniony dar serca:
Prezes Szkolnego Klubu HDK Alicja Lipa oraz współopiekun Anna Didyk – Żołądek.

5 stycznia 2016 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie członków Szkolnego Klubu HDK. Mieliśmy zaszczyt gościć panią dyrektor Marię Strzyż, która całym sercem zawsze nas wspiera. Nie mogło zabraknąć naszej wspaniałej, ofiarnej młodzieży oraz naszych absolwentów. Uroczystość uświetnił ksiądz Henryk  Komoniewski.
Honorowi Dawcy Krwi mieli szczególną okazję do poczucia więzi, podkreślenia wzajemnych osiągnięć i złożenia sobie najlepszych życzeń.

1 2 3 4 5 6 7