Monthly Archives: Listopad 2016

SZLACHETNA PACZKA W EKONOMIKU

 

paczkaPedagog szkolny zaprasza wszystkich uczniów do włączenia się w akcję „Szlachetna paczka”

Paczki trafią do:

wybranej rodziny, dzieci z Hospicjum w Rzeszowie, dzieci  z Domu Dziecka „Hanka” oraz polskich dzieci z Czerkas na Ukrainie.

 

 

Do gabinetu pedagoga można przynosić:

Środki czystości

Żywność

Ubrania

Pościel

Ręczniki

Przedmioty codziennego użytku

Dokładny wykaz potrzebnych rzeczy znajduje się u pedagoga.

 Teresa Nurkowicz

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Młody gastronom – start do kariery zawodowej”

naglowek

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Rekrutacja będzie trwała w sposób ciągły od momentu ogłoszenia, do 09.12. 2016 roku. Więcej informacji znajduje się w regulaminie. 

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Technikum nr 3 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy. W wyniku spotkań w okresie X-XII15’ dyrekcji Technikum z reprezentantami Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/ek jak i szkoły, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy (diag.-UPEMI). W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego projektu, liderem UPEMI jako organizacja posiadająca bogate doświadczenie w zakresie nawiązywania współpracy i kojarzenia szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt dedykowany jest 160 uczniom/uczennicom z kierunku Technik Żywienia i usług gastronomicznych. Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez Uczniów kompetencji, umiejętności oczekiwanych przez pracodawców lokalnego/regionalnego rynku pracy. Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne które, uatrakcyjni ich jako pracowników, tym samym zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione poprzez wsparcie 9 nauczycieli/ek kształcenia zawodowego oraz zapewnienie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Za główne formy wsparcia obrano realizację staży zawodowych (w tym dla Nauczycieli i Uczniów), organizację dodatkowych zajęć/warsztatów/kursów specjalistycznych zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach, doposażenie pracowni zawodowych oraz działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli/ek.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kompetencji, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych 160uczniów/uczennic (120K/40M) w tym doskonalenie zawodowe 9 nauczycieli/ek (8K/1M) Technikum nr 3 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, w odpowiedzi na zapotrzebowanie, oczekiwania lokalnych, regionalnych pracodawców z branży spożywczo-gastronomicznej w okresie trwania projektu w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1: Nawiązanie porozumienia i współpracy Technikum nr 3 z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami/firmami.

Cel szczegółowy 2: Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 140Uczniów (110K/30M), dzięki współpracy szkoły z pracodawcami w obszarze organizacji staży zawodowych

Cel szczegółowy 3: Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych w tym praktycznych i teoretycznych 160Uczniów (120K/40M), w tym we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w okresie trwania projektu.

Cel szczegółowy  4: Podniesienie/uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji 9Nauczycieli/lek (8K/1M) w obszarze doskonalenia zawodowego w okresie trwania projektu w odpowiedzi na potrzeby szkoły oraz Uczniów

Cel szczegółowy  5: Stworzenie w szkole odpowiednich warunków technicznych w pracowniach praktycznej nauki zawodu odpowiadającym rzeczywistym warunkom środowiska pracy przyszłych absolwentów.

Założone w projekcie poszczególne cele szczegółowe, a przede wszystkim cel główny stanowią odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową oraz diagnozę potrzeb Technikum w Dębicy w obszarze kierunku nauczania Technik żywienia i usług gastronomicznych w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania praktycznego i teoretycznego zawodów w tym deficytów w posiadanych kompetencjach, umiejętnościach oraz kwalifikacjach Uczniów oraz Nauczycieli w obszarze doskonalenia zawodowego. Bezwzględnym elementem przeprowadzonej diagnozy stanowiła analiza potrzeb oraz oczekiwań po stronie lokalnych i regionalnych pracodawców, w tym analiza pod kątem zapotrzebowana na pracowników w branży HoReCa.

Wszystkie zaplanowane działania stanowią uzupełnienie/rozszerzenie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do uczniów/uczennic w obszarze kształcenia zawodowego. Elementy przyczynią się do wyposażenia uczniów/uczennic w takie kompetencje, umiejętności oraz kwalifikacje, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie kompetencyjne pracodawców. Realizacja przedsięwzięć przełoży się na uatrakcyjnienie absolwentów jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na zatrudnienie na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Planowane efekty:

Profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu.

Podniesie kompetencji lub umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy poprzez udzielone wsparcie tj. staże, kursy, studia podyplomowe.

Podniesie kompetencji lub umiejętności uczniów Technikum z  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy poprzez udzielone wsparcie tj. staże, zajęcia specjalistyczne, koła zawodowe, zajęcia specjalistyczne z języka obcego, warsztaty biznesowe.

Nawiązanie współpracy pomiędzy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy a instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego w tym z pracodawcami lub przedsiębiorcami.

Wartość projektu: 890 389,38 zł.
Dofinansowanie: 798 589,38 zł, w tym 756 830,97 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji –> kliknij, aby wyświetlić

Formularz zgłoszenia –> kliknij, aby wyświetlić

Umowa udziału w projekcie –> kliknij, aby wyświetlić

Załączniki –> kliknij, aby wyświetlić

 

logo-sp upemi_logopllogo2

„Góry Grosza” Rusza XVII edycja

gora-grosza-2016

„Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością.”
 Thomas Jefferson

 

W naszej szkole w dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2016 roku zostanie przeprowadzona zbiórka monet.

Akcja zbierania monet organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, a patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

„Góra Grosza” to przede wszystkim ludzie dobrego serca, wrażliwi na los drugiego człowieka. Każdy z Was biorąc udział w akcji  może  pomóc dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach.

W Polsce wiele dzieci znajduje się w takiej sytuacji, a naszym wspólnym celem jest zrobienie wszystkiego co w naszej mocy, aby im pomóc. Rodzina jest ważna dla każdego.

Dlatego pomóżmy  dzieciom, które zostały rozłączone z rodzinami i tym,
które są taką rozłąką zagrożone.
Ofiaruj „GROSZ”.

Wszystkie zebranie fundusze przeznaczone będą na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

Zasady przeprowadzenia zbierania  zbiórki w naszej szkole:

 1. Utworzenie komitetu organizacyjnego (opiekun akcji i uczniowie)
 2. Każda klasa przeprowadza zbiórkę monet
 3. Przeliczoną kwotę skarbnik przekazuje do opiekuna akcji pani Anny Didyk – Żołądek
 4. Komisyjne przeliczenie, zapakowanie i odesłanie zebranych monet
 5. Ogłoszenie wyniku zbiórki oraz podanie klas, które zebrały największą kwotę.

Nie bądź obojętny! Te dzieci czekają na Twoją pomoc.

Opiekun przeprowadzanej akcji „Góra Grosza”  Anna Didyk -Żołądek

XII Szkolny Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

obr

XII Szkolny Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych pod hasłem „Zdrowy Styl Życia” rozstrzygnięty!!!!

9 listopada 2016 r. odbył się XII Szkolny  Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych pod hasłem Zdrowy Styl Życia” .  Celem konkursu było nie tylko rozwijanie i pogłębianie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych, ale również promocja zdrowego stylu życia, stworzenie uczestnikom konkursu możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy oraz pogłębienie motywacji do nauki języków obcych.

W tym roku konkurs cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem, gdyż do konkursu przystąpiło aż 41 uczniów. Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów wyłoniono zwycięzców, którzy zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych:

    Szpala Albert – 2r
Majkowski Tycjan – 2r
Kobak Klaudia- 2a
Czapla Patrycja – 2r
Paszek Adrian – 4a
Pieprzak Krzysztof – 4a

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY SUKCESÓW NA ETAPIE POWIATOWYM!!!!!

Opracowała
Marta Cabaj

2kultura736011023228165_1087301978_n kultura2006_736011026561498_1337270588_n

 

11 listopada ŚWIĘTO ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 9 listopada 2016 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowana przez klasę I c wraz z wychowawcą p. E. Grzyb.

W programie artystycznym młodzież przypomniała czym jest patriotyzm? Czy w dzisiejszych czasach można być Patriotą?  W jaki sposób dzisiaj może być realizowany  patriotyzm?

20161109_110123 20161109_110147 20161109_110216 20161109_110228

Sukces młodych ekonomistów

Uczennice  Kinga  Piwowarczyk  z klasy II B  oraz Klaudia Kobak z klasy II A zostały laureatkami powiatowego  konkursu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

W dniu 28.10.2016r. uczniowie  naszej szkoły brali udział w konkursie „Młody Przedsiębiorca” oraz w warsztatach „Pracownik, czy pracodawca”. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Kwiatek” oraz Zespół Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy.

Głównym celem warsztatów było podniesienie wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości oraz zdobycie praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. przyszłego pracownika lub pracodawcy. W trakcie warsztatów prelegenci reprezentujący Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Miasta przedstawili sytuację na lokalnym rynku pracy.  Uczestnicy warsztatów poznali prawne aspekty zakładania i prowadzenia firmy, kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi oraz opodatkowaniem firm.

Opiekunem naukowym młodzieży  była Małgorzata Ognisty – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w ZSE w Dębicy.

dsc_0079 dsc_0072 dsc_0075

Święto Patrona Szkoły

27 października 2016 r. obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły.

W tym dniu odbyła się uroczysta akademia poświęcona Januszowi Korczakowi. Została ona przygotowana przez p. Grażynę Auguścik i młodzież z klasy II r.

Po akademii odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.  Pierwszaki w obecności dyrekcji i wychowawców  składali uczniowskie przyrzeczenia.

Został rozstrzygnięty konkurs wiedzy o Januszu Korczaku. Zwycięzcą została klasa Ia, która w nagrodę otrzymała „magiczny bon”, a najlepsi uczniowie pod względem wiedzy o patronie drobne upominki. Serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie p. dyr. Małgorzata Godycka życzyła uczniom sukcesów: „Dumne miejcie marzenia, dążcie do sławy”.

sam_3949 sam_3953 sam_3955 sam_3967 sam_3970 sam_3971

XIII edycja Rejonowej Olimpiady Wiedzy o Uzależnieniach i ich Konsekwencjach

aids

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  w Dębicy przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Dębicy zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego do udziału w olimpiadzie.

 

 Regulamin Olimpiady

 1. XIII Rejonowa Olimpiada odbędzie się w miesiącu grudniu 2016 r. w ZSE  w Dębicy.
 2. W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z zrzeszonych w Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejon Dębica.
 3.  Do dnia 20 XI 2016 w każdej zgłoszonej placówce powinien się odbyć szkolny etap olimpiady.
 4. Prosimy o przesłanie na piśmie zgłoszenia szkoły w terminie do dnia 10 XI 2016 (można przesłać faksem – nr faksu 0-14: 6702574 – z dopiskiem dla Teresy Nurkowicz).
 5.  Nazwiska wyłonionych laureatów szkolnego etapu prosimy przesłać w terminie do  25 XI 2016 na adres Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  39 – 200 Dębica ul. Ogrodowa 20 (prosimy o czytelny wykaz nazwisk i imion – najlepiej na komputerze).
 6.  Dla finalistów przewidziane są nagrody.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu.
 8.  Dominująca tematyka XIII Olimpiady to: HIV/AIDS.

Każda szkoła proszona jest o przysłanie 5 pytań z zakresu HIV/AIDS , które mogą być wykorzystane w olimpiadzie.

Uczestnicy przygotowując się do olimpiady powinni zwrócić szczególną uwagę na następującą bibliografię:

 • Imieliński Kazimierz (red.), AIDS. Wyzwanie dla człowieka, Warszawa 1990
 • AIDS &Ty Ilustrowany Informator o HIV i AIDS, Warszawa 1993
 • Ford Michael Thomas, 100 pytań i odpowiedzi wokół AIDS, Warszawa 1993

oraz fachowe, najnowsze wiadomości i informacje zamieszczone w Internecie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w olimpiadzie