Monthly Archives: Wrzesień 2021

Konkurs fotograficzny „Zwierzęta – lubię, szanuję, dbam”

kotipies

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego.

Celem Konkursu jest:

- przedstawienie zwierząt (domowych, dzikich, gospodarskich) jako przyjaciół człowieka,

- uwrażliwienie na ich los,

- przypomnienie o konieczności dobrego traktowania i opiekowania się zwierzętami,

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Zadanie konkursowe polega na zrobieniu i przesłaniu w wersji elektronicznej 1 zdjęcia „Lubię zwierzęta, bo…” wraz z komentarzem (maksymalnie 5 zdań) na adres malgorzata.szot@ekonomik365.pl

Termin nadsyłania prac: do  3 listopada 2021 r.

Uroczyste rozstrzygnięcie: 9 listopada 2021 r. godz. 9.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

Podczas rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się konferencja poświęcona zwierzętom „Zwierzęta – lubię, szanuję, dbam”, na którą zapraszamy autorów prac z opiekunami. Organizator zastrzega możliwość zmiany formy rozstrzygnięcia konkursu o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailowa oraz za pośrednictwem strony internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się  w Regulaminie Konkursu.

Sprzątanie Świata 2021 – „Myślę, więc nie śmiecę”

13 września 2021 r. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę’’. Akcja jest lekcją poszanowania środowiska, jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. Mając na uwadze tegoroczne hasło, szczególnie zachęcamy, aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych odpadów. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które, wielokrotnie powtarzane, w perspektywie czasu stają się wielkie.

Podczas akcji uczniowie klasy 3g zbierali nieczystości  z wyznaczonego terenu lasu  nad Braciejową Obszar Natura 2000. Akcja połączona była z ogniskiem  oraz zajęciami  z zakresu edukacji ekologicznej – poszukiwanie skutecznych rozwiązań na ograniczenie ilości odpadów.

Koordynatorem akcji było Starostwo Powiatowe oraz Nadleśnictwo Dębica.

Opiekę nad uczniami w trakcie „Sprzątania Świata” sprawowały: Małgorzata Cioch i Małgorzata Szot.

All-focus

All-focus IMG_20210913_110707 (1)

All-focus All-focus

ZAPROSZENIE na I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

grafikaZAPROSZENIE
na I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych
MASTER OF WORDS
edycja I ”BACK TO SCHOOL”

Pragniemy zaprosić uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII do udziału w I Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego  MASTER OF WORDS.

Konkurs polega na sprawdzeniu znajomości słownictwa z języka angielskiego   z wybranego działu tematycznego, funkcji językowych oraz wybranych struktur gramatycznych na poziomie B1. Tegorocznym tematem konkursu jest BACK TO SCHOOL, a więc wśród pytań konkursowych należy spodziewać się słownictwa i zwrotów związanych z edukacją, nauką stacjonarną i online, etapami edukacji, przedmiotami szkolnymi, wyposażeniem itd.   Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

a)      MASTER OF THEORY sprawdzającej poziom wiedzy i umiejętności  z wybranego zakresu tematycznego ( w tej kategorii uczniowie piszą test o tematyce ”Back to school” , w którym rozwiązują zadania konkursowe)

b)      MASTER OF PRACTICE – sprawdzającej umiejętność  autoprezentacji w języku angielskim (w tej kategorii uczniowie przesyłają prezentacje multimedialne o tytule ”Back to school”)

Każdy uczeń może zgłosić się do udziału w jednej wybranej lub obydwu kategoriach.

Rozstrzygnięcie kategorii MASTER OF PRACRICE oraz kategoria MASTER OF THEORY odbędą się  18 listopada 2021 r. o godzinie  10:00 w Zespole Szkół Ekonomicznych przy  ul. Ogrodowej 20.

Dlaczego warto?

-  konkurs ma rangę imprezy powiatowej
-  laureaci konkursu zyskują dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
-  to okazja do sprawdzenia własnej wiedzy z języka
-  przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
-  zapewniamy świetną zabawę oraz dyplomy i drobne upominki

 

Regulamin konkursu, zgody oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w załączniku oraz na stronie internetowej szkoły: www.ekonomik.debica.pl

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do dnia 5 listopada 2021 r.  na adres:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy

ul Ogrodowa 20

39-200 Dębica

z dopiskiem: KONKURS JEZYKA ANGIELSKIEGO MASTER OF WORDS

lub na e-mail: masterofwords.zse@gmail.com

 DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin Konkursu <– kliknij aby pobrać

 Zgoda przedstawiciela ustawowego <– kliknij aby pobrać

Formularz zgłoszeniowy <– kliknij aby pobrać

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów.

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów klas pierwszych w dniu 16 września 2021r. o godzinie 15.30

wywiadówka - wrzesień

wywiadówka sale

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami uczniów klas pierwszych w dniu 16 września 2021r. o godzinie 15.30.

Zapraszamy na spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych:

- o godzinie 15.30 – spotkanie na dużej sali gimnastycznej z dyrekcją szkoły, a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych;

- o godzinie 16.30 – zebranie Prezydium Rady Rodziców w sali nr 3– zapraszamy przedstawicieli trójek klasowych klas I-IV

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Facebook jako narzędzie promocji potencjału turystycznego regionów”.

W związku z realizacją przez szkołę projektu ponadnarodowej mobilności uczniów, ogłaszamy rozpoczęcie naboru do pierwszego wyjazdu edukacyjnego do Grecji. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tej procedury!

Ponadnarodowa mobilność w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

Przypominamy, iż projekt to dla uczniów naszej szkoły okazja do odbycia bezpłatnego, blisko dwutygodniowego wyjazdu do Grecji. Uczestnicy współpracować będą z młodzieżą ze szkoły partnerskiej podczas realizacji programu merytorycznego. W międzynarodowych grupach zadaniowych uczniowie przygotują wielojęzyczny, profesjonalny, zarządzany i wypełniony wysokiej jakości treścią fanpage na Facebooku poświęcony promocji turystyki i kulinariów regionów: Riwiery Olimpijskiej i Podkarpacia.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Powodów jest tak wiele, że moglibyśmy wymieniać je bez końca! Wśród celów projektu znalazło się wzmocnienie kompetencji kluczowych. Dzięki innowacyjnemu programowi projektu uczestnicy nauczą się projektować i tworzyć strony internetowe zgodnie z najlepszymi standardami. Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim, a codzienny kontakt z rówieśnikami z Grecji wzmocni i rozwinie znajomość obcego języka oraz biegłość i pewność siebie w posługiwaniu się nim. Na czas mobilności zaplanowano także liczne wycieczki, podczas których wychowankowie ZSE w Dębicy poznają niezwykłą Riwierę Olimpijską.

Udział w przedsięwzięciu jest dla uczniów bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające realizację mobilności.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

Projekt został podzielony na dwie mobilności. Pierwsza mobilność planowana jest na okres 18.10.2021 do 29.10.2021 roku, druga na wiosnę 2022. W ramach pierwszego wyjazdu weźmie udział 17 uczniów oraz dwóch nauczycieli naszej szkoły. Do udziału w naborze zapraszamy uczniów z klas II i III. Łącznie w procedurze wyłonionych zostanie 17 osób oraz lista rezerwowa (2 osoby) – to uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu w przypadku rezygnacji kogoś z listy głównej.

Co będzie brane pod uwagę? Szczegółowe zasady naboru przedstawione zostały w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przydzielonych kandydatom przez komisję rekrutacyjną punktów: w tym za średnią ocen z ostatniego roku, zachowanie, ocenę z języka angielskiego, szczególne osiągnięcia czy kryterium zmniejszonych szans. Uwaga! Zakłada się, że minimalny poziom znajomości języka angielskiego wśród uczestników to B1 ze względu na komfortowy udział w zajęciach. Przed mobilnością zostanie przeprowadzone przygotowanie językowe.

Jak można aplikować?

Aby aplikować do projektu, uzupełnione oraz podpisane (w przypadku uczniów niepełnoletnich również przez rodziców) dokumenty należy złożyć u pani Katarzyny Hajduk – przewodniczącej komisji rekrutacyjnej. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami i upewnienie się, że wszystkie niezbędne informacje zostały uzupełnione.

Finansowanie.

Inicjatywa „Facebook jako narzędzie promocji potencjału turystycznego regionów” prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

WAŻNE TERMINY:

08.09.2021– rozpoczęcie rekrutacji

15.09.2021 – zakończenie zbierania aplikacji

16.09.2021 – publikacja listy wstępnej

17.09.2021 – czas na ewentualne odwołania

18.09.2021 – publikacja końcowej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Martą Wypasek, koordynatorką projektu.

Ekonomik pojedzie do Grecji!

grecja1

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka realizuje projekt mobilności ponadnarodowej uczniów pt. „Facebook jako narzędzie promocji potencjału turystycznego regionów”. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tego przedsięwzięcia!

Najważniejsze informacje na temat projektu „Facebook jako narzędzie promocji potencjału turystycznego regionów” (nr projektu 2020-1-PMU-3119) to przedsięwzięcie prowadzone w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Całkowite wsparcie finansowe otrzymane przez szkołę wynosi 246 576,00 pln. W ramach projektu przewidujemy realizację dwóch mobilności ponadnarodowych, które zostaną przeprowadzone we współpracy ze szkołą przyjmującą – Mpakogianni w miejscowości Larisa w Grecji. Działania z placówką partnerską dotyczą nie tylko opracowania i realizacji programu, ale szerokie spektrum zadań projektowych, dzięki czemu inicjatywa przyczyni się do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz rozwinięcia potencjału Zespołu Szkół w Dębicy i naszej kadry zarządzającej oraz nauczycielskiej. Pierwsza mobilność planowana jest na wrzesień br. Weźmie w niej udział 17 uczniów z Polski oraz wybrani przedstawiciele kadry pedagogicznej.

Program mobilności W programie mobilności w szczególny sposób uwzględniono media społecznościowe – jako platformy interesujące dla młodych ludzi i ważne narzędzia efektywnej komunikacji i promocji. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach wykładowych poświęconych wykorzystaniu Facebooka w działaniach marketingowych na rzecz zwiększania potencjału regionów oraz poznają podstawowe pojęcia reklamowe z tym związane. Następnie w międzynarodowych zespołach przygotują profesjonalne fanpage poświęcone turystyce, kulinariom i rozwojowi regionalnemu Pierii i Podkarpacia. Posty w 3 językach będą opatrzone autorskimi materiałami graficznymi. Do zadań uczestników będzie należało również badanie efektywności komunikacji. Informacje na temat regionów będą zbierane z wykorzystaniem różnego typu źródeł – w tym podczas zajęć plenerowych, wizytacji, wycieczek do miejsc uznawanych za szczególnie wartościowe dla kultury czy przyrody Grecji. Uczniowie będą odwiedzać także restauracje, targi, przedsiębiorstwa związane z regionalnymi produktami. Czas wolny upływać będzie na wycieczkach i korzystaniu z licznych atrakcji Riwiery Olimpijskiej. Przewidziano m.in. rejs, naukę tańca, wyprawę do Olimpijskiego Parku Narodowego czy odwiedziny w Meteorach.

Cele projektu Do celów projektu związanych z uczniami należą:

  1. zwiększenie kompetencji kluczowych uczestników projektu. Kompetencje, które obejmuje ten cel, to zwłaszcza: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie wielojęzyczności; kompetencje cyfrowe; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie przedsiębiorczości; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
  2. zwiększenie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności użytkowników ważnych z perspektywy dalszej nauki, w tym kształcenia zawodowego, a także z perspektywy przyszłego wejścia na rynek pracy
  3. zwiększanie konkurencyjności uczestników na rynku pracy, jak i samej motywacji do kontynuowania nauki
  4. zwiększenie swobody posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach oficjalnych, zawodowych i nieoficjalnych, zwiększenie zasobu pojęć i słownictwa merytorycznego, zawodowego i przedmiotowego
  5. wyrównywanie szans i redukowanie ryzyk związanych z mniejszymi szansami wśród młodzieży.

Do kogo skierowany jest projekt Do udziału w pierwszej mobilności zapraszamy wszystkich uczniów w wieku 16-17 lat z oddziałów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik reklamy, technik fotografii i multimediów oraz liceum – klasa o profilu prawniczo- dziennikarskim. Uczestnicy wyłonieni zostaną na podstawie rekrutacji, o szczegółach której poinformujemy w najbliższym czasie.