PRIMUS INTER PARES

PIP

Statuetka PRIMUS INTER PARES dla najlepszego absolwenta

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy

Statuetkę funduje Rada Rodziców dla najlepszego absolwenta w danym roku szkolny.

Kandydatów do wyróżnienia zgłasza nauczyciel lub wychowawca klasy przedstawiając jego charakterystykę.

Nominowanych do wyróżnienia – maksymalnie 5 osób – zatwierdza Rada Pedagogiczna.

Wyróżnienie przyznaje Kapituła spośród nominowanych, zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.

 

Kryteria przyznawania wyróżnienia:

  1. Średnia ocen uzyskanych na zakończenie nauki, z wyszczególnieniem przedmiotów wskazujących na dziedziny szczególnych zainteresowań absolwenta
  2. Świadectwo z wyróżnieniem
  3. Osiągnięcia naukowe w olimpiadach, konkursach i zawodach
  4. Szczegółowa ocena postawy ucznia (aspekt moralny i społeczny)
  5. Stosunek do kolegów i nauczycieli
  6. Wybitna dojrzałość zachowań w różnych sytuacjach życiowych
  7. Twórcze uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

Statuetka PRIMUS INTER PARES zostaje wręczona na uroczystości pożegnania absolwentów.

Dotychczasowymi laureatami tej nagrody byli:

- w roku 2010/11 – Edyta Ciurkot

ECiurkot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- w roku 2011/12 – Alicja Dybowska

ADybowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- w roku 2012/13 – Michał Pierz

MPierz