80-lecie ZSE

1936 – 2016
 80-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych
imienia Janusza Korczaka 
w Dębicy

Pamięć jest cudownym darem. Kiedy się ją posiada
przeszłość nigdy nie staje się czasem minionym.

                                      /Agata Christi/

Tak świętowaliśmy jubileusz naszej szkoły.

Część I

15 października 2016 roku

… już od godziny 900 do budynku szkoły przybywali pierwsi absolwenci,  emerytowani nauczyciele, których witali uczniowie, nauczyciele i dyrekcja.

dsc_0123 dsc_0190 dsc_0191 dsc_0193 dsc_0197 dsc_0204 dsc_0207 dsc_0209 dsc_0229 dsc_0231 dsc_0233 dsc_0234 dsc_0236

To tutaj miały miejsce serdeczne powitania i rozmowy.

Około godziny 1030 przed budynkiem szkoły uformował się orszak.

W uroczystej paradzie wystąpiły mażoretki  z Zespołu Anturja, działającego w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie pod kierunkiem pani Katarzyny Brotoń, które prezentowały swoje umiejętności przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej

pod batutą kapelmistrza Stanisława Świerka.

dsc_0119 dsc_0243 dsc_0278

Sztandar Zespołu Szkół Ekonomicznych

dsc_0252

otwierał uroczysty pochód, w którym podążali…

Dyrekcja  szkoły – na czele z dyrektorem Krzysztofem Góreckim,

dsc_0127

nauczyciele emeryci na czele z długoletnim dyrektorem Kazimierzem Siwulą,

dsc_0128 dsc_0292

absolwenci kolejnych roczników,

dsc_0130 dsc_0131 dsc_0132 dsc_0134 dsc_0136

 nauczyciele i uczniowie.

dsc_0305 dsc_0309 dsc_0310 dsc_0313 dsc_0315

dsc_0147 dsc_0149 dsc_0151 dsc_0154 dsc_0167

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Ducha Świętego, której przewodniczył Ksiądz Biskup Leszek Leszkiewicz.

W koncelebrze uczestniczyli Proboszcz Parafii Matki Bożej Anielskiej Jan Krupa
oraz księża związani ze szkołą.

dsc_0233 dsc_0234 dsc_0248 dsc_0505 dsc_0508

Proboszcz Parafii Matki Bożej Anielskiej powitał jego Ekscelencję

Biskupa Leszka Leszkiewicza.

dsc_0513

W liturgię Mszy Świętej dziękczynnej włączyli się nauczyciele i uczniowie.

dsc_0524

dsc_0530 dsc_0569

dsc_0217

dsc_0575 dsc_0650 dsc_0655

Wszyscy z uwagą wysłuchali kazania Księdza Biskupa

i uczestniczyli w Liturgii Eucharystycznej.

dsc_0556

dsc_0596 dsc_0290

W imieniu wszystkich uczestników Mszy Świętej podziękowania Księdzu Biskupowi

złożyła Dyrekcja szkoły.

dsc_0669 dsc_0687

Mszę Świętą zakończyło uroczyste błogosławieństwo.

dsc_0688

Przemarsz na ulicę Ogrodową

dsc_0731 dsc_0743

Część II

dsc_0003

15 października 2016 roku

godzina 1230

uczestników uroczystości witają  prowadzący – Małgorzata Papiernik i Mateusz Ożóg.

dsc_0950 dsc_0951

Następnie wprowadzone zostają sztandary dębickich szkół

dsc_0963

i rozbrzmiewa melodia hymnu państwowego.

Dyrektor Szkoły Krzysztof Górecki wita zaproszonych gości

dsc_0961

- posłów, władze powiatu i  miasta, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, dyrektorów szkół, Przewodniczącą Rady Rodziców, nauczycieli, uczniów i przedstawicieli mediów

dsc_0972 dsc_0983 dsc_0984 dsc_0989 dsc_0990 dsc_0995 dsc_1001 dsc_0238 dsc_0463 dsc_0548

oraz najważniejszych na tej uroczystości – absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych.

dsc_0204 dsc_1002 dsc_1005 dsc_1007

 Jubileuszową galę rozpoczęły Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej,

które były okazją do wręczenia wyróżniającym się nauczycielom
nagród Ministra Edukacji Narodowej, Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
Starosty Powiatu Dębickiego, Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Akty mianowania odebrali nauczyciele, którzy zdobyli kolejny stopień awansu zawodowego,
a najlepsi uczniowie szkół średnich Powiatu Dębickiego otrzymali
stypendia Prezesa Rady Ministrów.

 dsc_0001 dsc_0035 dsc_0042 dsc_0054 dsc_0069 dsc_0099 dsc_0110 dsc_0500 dsc_0502

Tradycją naszej szkoły jest przyznawanie tytułu Pracownika Roku.

W 2016 roku statuetkę otrzymała wicedyrektor Małgorzata Godycka.

dsc_0132

Podziękowania i życzenia  wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół złożyli uczniowie słowami wiersza i piosenki w wykonaniu absolwentki ZSE Urszuli Bieszcz.

dsc_0144 dsc_0153

W tym szczególnym dla naszej szkoły dniu oddaliśmy hołd nauczycielom, którzy przez lata budowali pozycję Ekonomika, a nie ma ich już wśród nas.

Przedstawiciele społeczności uczniowskiej wraz z nauczycielami udali się na dębickie cmentarze, gdzie złożyli wiązanki kwiatów.

dsc_0543

Uroczystości jubileuszu 80-lecia  stały się okazją do refleksji, wspomnień  oraz podsumowania dorobku szkoły

dsc_0192

oraz wręczenia podziękowań i odznak „Przyjaciel Ekonomika” naszym darczyńcom -  firmom

TC Dębica, SURET,  WUCH Dębica, DARKO, DEZAKO, Catering STAF B. Filipek,  Sokołów

dsc_0569 dsc_0087 dsc_0088 dsc_0089 dsc_0090

i osobom prywatnym Vito Bruno- Aparthotel Rialto w Binz, Józefowi Chudemu, Urszuli Winiarskiej.

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi im. Anny Jenke to także część historii Zespołu Szkół Ekonomicznych. Świętował on swoje 20-lecie. Z tej okazji zasłużeni krwiodawcy – uczniowie, absolwenci, opiekunowie koła otrzymali odznaczenia i podziękowania za bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

dsc_0229 dsc_0252 dsc_0301 dsc_0361 dsc_0582

Następnie oddaliśmy głos naszym gościom – absolwentom, rodzicom, posłom i przedstawicielom władz PCK, HDK, Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu, Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych z siedzibą w Bydgoszczy.

dsc_0309 dsc_0312 dsc_0321 dsc_0329 dsc_0334 dsc_0342 dsc_0617

 Uroczystość zakończyła krótka część artystyczna

dsc_0604

a po niej degustacja urodzinowego tortu.

dsc_0643

dsc_0373 dsc_0376

Bankiet i obsługa kelnerska to zasługa nauczycieli i uczniów klas gastronomicznych

dsc_0645

oraz firmy Catering STAF Bogusława Filipka.

Następnie odbyły się spotkania absolwentów.

dsc06443 dsc06445

Obchody Jubileuszu 80-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych zakończyliśmy uroczystą kolacją w Zamku Camelot w Dębicy w gronie naszych absolwentów, nauczycieli emerytów i zaproszonych gości.

Wieczór wypełniły wspomnienia, strofy poezji i muzyka w wykonaniu zespołu DUO-GAMA Plus.

  dsc06467 dsc06471 dsc06489 dsc06492 dsc06493dsc06500

Część III

Przygotowania do obchodów 80-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych trwały cały rok.
W tym czasie odbywały się konkursy przedmiotowe, turnieje sportowe,
Rejonowy Przegląd Talentów SZPZ, gra miejska „Tropami Ekonomika” i wiele innych.

Zwieńczeniem naszych działań było opracowanie i wydanie

Monografii Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka.

dsc_0001 dsc_0009 dsc_0144

Nakręcony został film o szkole.

dsc_0142

W przygotowanie dekoracji szkoły  włączyli się z wielkim zaangażowaniem uczniowie i nauczyciele.

dsc_0009 dsc_0121dsc_0075 dsc_0097

Szkoła wyglądała naprawdę pięknie w kolorach jesieni!

dsc_0006 dsc_0021dsc_0018  dsc_0022 dsc_0041 dsc_0049 dsc_0051 dsc_0083

Odkurzyliśmy  stare dokumenty szkolne, fotografie, kroniki, wspomnienia nauczycieli i absolwentów,

 dsc_0026 dsc_0036 dsc_0043 dsc_0100 dsc_0106 dsc_0107 dsc_0111 dsc_0170 dsc_0171dsc_0163

ponieważ

Wspomnienia żyją dopóty, dopóki do nich wracamy.
A rozkwitają tym wspanialej, im więcej serca wkładamy 
w ich pielęgnowanie.

                                                           /Ewa Glińska/

                                                                                  Opracowanie:

                                                                                  Beata Baszak

                                                                                  Grażyna Auguścik