Monthly Archives: Czerwiec 2020

UWAGA UCZNIOWIE KLAS: 1-3

egzaminy poprawkowe

EGZAMINY POPRAWKOWE
24 i 25 sierpnia 2020 r.

24.08.2020 r. (poniedziałek) z przedmiotów:
g. 900 chemia (s. 1), język angielski (s. 11), matematyka (s. 13).

25.08.2020 r. (wtorek) z przedmiotów:
g. 900 język polski (s. 7), gospodarowanie zasobami rzeczowymi przedsiębiorstw (s. 10), technologia gastronomiczna (s. 25).

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

zakończenie roku 2020

 

Zapraszamy
uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły
na Mszę św. na zakończenie roku szkolnego w
piątek 26 czerwca o godzinie 8.00
do Kościoła pw Ducha Św. 

O godzinie 9.15 na małej sali gimnastycznej odbędzie się wręczenie nagród  uczniom za wyniki w nauce i najlepszą frekwencję.

Pozostali uczniowie odbiorą świadectwa wg następującego porządku:

- godz. 9.15 – odbiera świadectwa pierwsza połowa uczniów według dziennika

- godz. 9.30 – odbiera druga połowa uczniów.

Jeśli któryś uczeń  nie zechce odebrać świadectwa w tym dniu ze względu na obawę o zdrowie, to może zrobić to w każdym innym terminie w sekretariacie.

sale

OGŁOSZENIA związane z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół

- Zarządzenie nr 21/2019/20 z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny

- Uchwała Nr 259/2020 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uzgodnienia organizacji zajęć rewalidacyjnych w ZSE w Dębicy

- PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA REALIZACJ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W ZWIĄZKU Z APOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

- Zarządzenie nr 17/2019/20 z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie zmiany terminów praktyk oraz zmiany terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w  roku szkolnym 2019/20

- Informacja w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2020/2021

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku

 - Zarządzenie nr 16/2019/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany terminów praktyk oraz zmiany terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/20

 - Zarządzenie nr 15/2019/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r.
   w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny

 - Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania 
   w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

 - Organizacja pracy uczniów w czasie zawieszenia zajęć

 - Informacja dla uczniów i rodziców

 

EKONOMIK WYRÓŻNIŁ NAJLEPSZYCH UCZNIÓW. „PRIMUS INTER PARES” DLA WERONIKI LESIAK!

W dniu 5 czerwca 2020 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy odbyło się pożegnanie abiturientów. Uroczystości zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas czwartych rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego.
Ze względu na panującą pandemię koronawirusa akademię ograniczono do wręczenia nagród dla najzdolniejszych wychowanków naszej placówki. Pozostała część tegorocznych maturzystów została podzielona na grupy i odebrała świadectwa z rąk wychowawców w swoich salach lekcyjnych.
Podczas kameralnego spotkania na małej sali gimnastycznej, nagrodzeni zostali abiturienci, którzy zakończyli szkołę z wyróżnieniem, odznaczali się swoim zaangażowaniem w życie szkoły poprzez pracę w Samorządzie Uczniowskim, udział w zawodach, działalność artystyczną, wzorową frekwencję czy też  honorowe oddawanie krwi.
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy, pan Krzysztof Górecki w swoim charakterystycznym stylu skierował do młodzieży wiele ciepłych słów. Szef „Ekonomika” życzył podopiecznym powodzenia na egzaminach maturalnych oraz sukcesów w kolejnych etapach życia. Po nim głos zabrała wicedyrektor, pani Maria Strzyż, która jak co roku, otwiera najmilszą dla uczniów część akademii – wręczanie wyróżnień.
Spośród najlepszych wychowanków popularnego „Ekonomika” wytypowano osoby, które kandydowały do otrzymania statuetki „Primus Inter Pares”. Decyzją Kapituły laureatką tej nagrody w roku szkolnym 2019/20 została WERONIKA LESIAK.
Medal dla najlepszego absolwenta Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy decyzją Zarządu Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych otrzymał TOMASZ SYSŁO.
Statuetki „Wzorowego absolwenta” Zespołu Szkół Ekonomicznych przyznane zostały:
- Magdalenie Gromadzkiej,
- Milenie Pisarczyk,
- Julii Pochodaj.
Na końcu głos zabrał też opiekun Samorządu Uczniowskiego, pan Mateusz Ożóg, który przyznał dodatkowo nagrody za największy wkład w pracę na rzecz szkoły. Tutaj bezkonkurencyjni byli znowu uczniowie z klasy 4A – Weronika Lesiak i Tomasz Sysło. Ten magiczny duet zgarnął statuetki „Diamentowego Absolwenta Ekonomika 2020″, a także ufundowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika bon turystyczno-edukacyjny.

Katolickie Centrum Edukacji KANA zaprasza na kursy 2020

szkoły info

—————————————–||—————————————-

Katolickie Centrum Edukacji KANA
zaprasza na kursy
REKRUTACJA 2020

 

SZKOŁA PODSTAWOWA
SZKOŁA ŚREDNIA

Więcej informacji na stronie www.kanadebica.org

Ilość miejsc ograniczona!!

 

Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy chętnych uczniów do uczestnictwa w konkursie !!!

 

BAKCYL

 

Konkurs polega na rozwiązaniu przez uczniów testu wiedzy, który składać się będzie z 25 pytań, dotyczących finansów, systemu bankowego oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
By wziąć udział w Konkursie uczestnik poprzez stronę  https://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-oszacuj-z-bakcylem/  wypełnia formularz zgłoszeniowy (formularz Google), który jednocześnie zawiera pytania testowe.

Formularz jest dostępny w dniu 1.06.2020 r. przez całą dobę !!!

Do wygrania nagrody finansowe!

Uczniowie, którzy uzyskają pięć najlepszych wyników otrzymają nagrody finansowe:

  1. miejsce – 300 zł (słownie: trzysta złotych)
  2. miejsce – 200 zł (słownie: dwieście złotych)
  3. miejsce – 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
  4. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych)
  5. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych)
CELE Konkursu: 
1.Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
2. Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego.
3. Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni.
4. Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.
Regulamin: na stronie konkursu
Link do formularza zgłoszeniowego:

 

Zespół Przedmiotów Ekonomicznych

Sabina Rumin-Tworzydło