Monthly Archives: Lipiec 2022

Prezentacja efektów realizacji projektów unijnych

Czerwiec to dobry czas na podsumowanie całorocznej pracy w szkole. W środę 15 czerwca 2022r. uczniowie i nauczyciele  w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy uczestniczyli w prezentacji efektów realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,  dzięki którym młodzież szkolna kilkukrotnie wyjeżdżała do Grecji.

W ciągu roku szkolnego 85 uczniów i 7 nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w dwutygodniowych  wyjazdach na Riwierę Olimpijską w Grecji. Były to mobilności organizowane w ramach 3 projektów:

1)      Inicjatywa „Facebook jako narzędzie promocji potencjału turystycznego regionów” prowadzona w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2)      Erasmus+ – Edukacja Szkolna , projekt Zagranicznej Mobilności Edukacyjnej  „Mobilności europejskie jako narzędzie rozwoju uczniów i kadry”

3)      Erasmus+ VET, projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe w ZSE w Dębicy”

 

Uczestnicy każdego projektu przedstawili zebranym jakie zadania zrealizowali w czasie pobytu w Grecji. Wszyscy mogli podziwiać uroki Riwiery Olimpijskiej pięknie sfotografowanej przez uczniów, którzy przygotowali 4 prezentacje, każdą w języku polskim i języku angielskim. Dwie prezentacje zostały przygotowane w poznanym w ramach zajęć przygotowawczych i projektowych  programie Canva. Zostały również przekazane informacje o tworzonych przez uczniów w trakcie wyjazdów  fanpagach  na Facebooku, w których opisywali uroki krajoznawcze i kulturowe Grecji, a także działania projektowe.

W czasie podsumowania Pan Dyrektor Krzysztof Górecki wręczył wszystkim uczestnikom mobilności do Grecji, zarówno uczniom jak i nauczycielom certyfikaty poświadczające udział w projektach.

Dodatkowo nasza społeczność szkolna mogła zdegustować tradycyjnie przygotowaną sałatkę grecką i deser w postaci jogurtu greckiego z miodem i truskawkami. Potrawy zostały wykonane przez uczniów klas gastronomicznych biorących udział w mobilnościach z wykorzystaniem przywiezionych specjalnie na tę okazję prosto z Grecji składników, takich jak; ser feta, oliwa, oliwki, ocet winny, jogurt grecki i miód kasztanowy.

W ramach projektu „Facebook jako narzędzie promocji potencjału turystycznego regionów” w 2 mobilnościach w październiku 2021 i kwietniu 2022 wzięło udział 33 uczestników i 3 przedstawicieli kadry pedagogicznej. Zostały zrealizowane 2 programy merytoryczne. Było to łącznie 26 dni niezapomnianych wrażeń!

W ramach projektu Zagranicznej Mobilności Edukacyjnej „Mobilności europejskie jako narzędzie rozwoju uczniów i kadry” z programu Erasmus+ w wyjeździe wzięło udział 26 uczestników i dwóch przedstawicieli kadry pedagogicznej w terminie 30.04-13.05.2022r.

W obu projektach szkołą przyjmującą była szkoła MPAKOGIANNI PRIVATE SCHOOL w Larisie w Grecji.

Efekty realizacji projektów to:

 • Zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych uczniów, w tym cyfrowych, kulturowych i językowych
 • Zapoznanie z nowymi technologiami i nabycie praktycznych umiejętności cyfrowych
 • Zwiększenie i utrwalenie wiedzy z przedmiotów podstawy programowej wśród uczniów
 • Przełamanie bariery językowej
 • Poznanie nowej kultury
 • Wyrównywanie szans i redukowanie ryzyk związanych z mniejszymi szansami wśród młodzieży

W ramach projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe z ZSE w Dębicy” z programu Erasmus+. W terminie 30.04-13.05.2022 zagraniczny staż zawodowy odbyło łącznie 26 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych, kształcących się w zawodach:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik rachunkowości

Udział w projekcie to :

 • Zdobycie zagranicznego doświadczenia zawodowego
 • Certyfikat ukończenia mobilności
 • Zwiększenie znajomości języka angielskiego
 • Poznanie w praktyce międzynarodowych standardów danej branży
 • … i masa niezapomnianych wspomnień!

- to właśnie zagraniczne mobilności w praktyce!

Podczas wyjazdu uczniom towarzyszyli 3 przedstawiciele kadry pedagogicznej.

 

W przygotowaniu prezentacji efektów realizacji projektów brali udział nauczyciele: A. Didyk-Żołądek, A. Matłok, A. Wolak, K.Hajduk, D.Lis oraz w przygotowaniu degustacji potraw greckich A.Ryczek, E.Tyksińska, E.Kurzawa, M.Groch-Kipa

Autor: Marta Wypasek