Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

By   23 maja 2023

nprcz-sygnet-i-nazwa-rgb1

Z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki szkolnej w 2023 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Otrzymaliśmy 12000 zł na zakup książek oraz środki na zakup wyposażenia i promocję czytelnictwa w ramach Priorytetu 3.

Po raz drugi otrzymaliśmy wsparcie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) – poprzednio było to w roku 2017.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Główny cel programu – rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych. Jednak, doceniając rolę szkoły i edukacji w kształtowaniu czytelników, beneficjentami tego programu – w ramach Priorytetu 3 – są również biblioteki szkolne. Dębickie Starostwo przydzieliło naszej szkole 3 500 zł z własnych środków i otrzymało dla nas dofinansowanie w wysokości 12 000 zł na promowanie czytelnictwa wśród naszych uczniów. Zakup nowości wydawniczych do szkolnego księgozbioru ma sprzyjać  zwiększeniu dostępu do książek i wzmocnić aktywność czytelniczą wśród naszej młodzieży.

nprcz-belka-men-bn-ik-nck-kolor-rgb