Kadra kierownicza ZSE w Dębicy

 

KGórecki

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły – mgr Krzysztof Górecki

 

 

 

MGodycka 

 

 

 

Zastępca Dyrektora Szkoły – mgr Małgorzata Godycka

 

 

 

 

MStrzyż

 

 

 

 

Zastępca Dyrektora Szkoły – mgr Maria Strzyż

 

 

 

MSzyszka

 

 

 

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego – mgr inż. Małgorzata Szyszka

 

 

 

 

KadraKierownicza