Monthly Archives: Kwiecień 2019

Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

PROMOCJA ZDROWIA W EKONOMIKU

Już po raz czternasty odbył się w Zespole Szkól Ekonomicznych w Dębicy II etap Powiatowego  Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych pod hasłem Zdrowy Styl Życia.

Konkurs, zorganizowany przez anglistki panią Agatę Wolak i panią Martę Cabaj przy współpracy z dyrekcją szkoły oraz Starostwa powiatowego w Dębicy, adresowany był do uczniów szkół średnich powiatu dębickiego, którzy wypadli jako najlepsi w eliminacjach szkolnych. Celem tego przedsięwzięcia było rozwijanie i pogłębianie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych, promocja zdrowego stylu życia, stworzenie uczestnikom konkursu możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy oraz pogłębienie motywacji do nauki języków obcych.

Impreza corocznie objęta jest   honorowym patronatem   Starostwa Powiatowego w Dębicy, które ufundowało uczestnikom bardzo atrakcyjne nagrody.

Łącznie do konkursu zakwalifikowano  16 uczniów wśród których wyłoniono następujących zwycięzców:

Miejsce I: Adam Nowak z  II Liceum Ogólnokształcącego im ks. Jana Twardowskiego w Dębicy

Miejsce II: Faustyna Zawojowska z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusz Kwiatkowskiego w Dębicy

Miejsce III: Adrian Zuba z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy

1 2 3 4 5

ZAPROSZENIE na III Powiatowy Konkurs Językowo-Plastyczny

Nauczyciele Zespołu  Szkół  Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy we współpracy z dyrekcją szkoły zapraszają do udziału w:  

III Powiatowym Konkursie Językowo-Plastycznym

ZDROWY STYL ŻYCIA- MÓJ WŁASNY WYBÓR”

  

Warunki udziału w konkursie:

1. Każdy uczestnik wykona komiks / historyjkę obrazkową w języku angielskim, której celem będzie promocja zdrowego stylu życia lub/oraz profilaktyka uzależnień.
2. Z jednej szkoły można wysłać maksymalnie 5 prac wykonanych przez indywidualnych uczestników.  

Termin nadsyłania prac 30.04.2019 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 09 maja 2019r. Protokół z prac jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy (www.ekonomik.debica.pl, zsedebica.pl). Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione będą poinformowane o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie.

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów.

Dyrektor   Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy
mgr Krzysztof Górecki

organizatorzy - nauczyciele języka angielskiego
Katarzyna Hajduk,  Marta Cabaj, Marcelina Zielińska

—————————————————————————————————————

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWO-PLASTYCZNEGO

„ZDROWY STYL ŻYCIA – MÓJ WŁASNY WYBÓR”

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

 

§ 1

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli języka angielskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  w Dębicy w ramach działalności wynikającej z przynależności do Sieci Szkół Promującej Zdrowie.

§ 2

Cel konkursu

Prowadzenie działań związanych z promowaniem zdrowego trybu życia: aktywnością fizyczną, odpowiednią zbilansowaną dietą, unikaniem i neutralizowaniem stresów, pozytywnym myśleniem, hartowaniem oraz unikaniem zagrożeń. Celem konkursu jest podnoszenie świadomości młodzieży na temat potrzeby dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne,  rozwijanie talentów, promocja szkoły.

§ 3

Uczestnicy

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.

§ 4

Prace konkursowe

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie w języku angielskim komiksu / historyjki obrazkowej związanej ze zdrowym trybem życia.
 2. Praca powinna być wykonana w formacie A2, A1 lub A0.
 3. Każdy z uczestników indywidualne przygotowuje pracę  dowolną techniką.
 4. Autor  sam decyduje o treści  umieszczonej w pracy.
 5. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa uczestników. Do każdej pracy powinna być załączony formularz zgłoszenia zawierający następujące dane:

tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia oraz nauczyciela opiekuna, nazwa i adres szkoły ucznia, numer kontaktowy.

 1. Prace należy wysyłać  w terminie do 30.04.2019 r. na adres Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy (ul. Ogrodowa 20 39-200 Dębica) bądź złożyć je w sekretariacie szkoły z dopiskiem Konkurs Językowo-Plastyczny „Zdrowy Styl Życia”.
 2. Każda szkoła może przysłać maksymalnie 5 prac.

§ 5

Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji Konkursowej.
 2. Komisja oceniać będzie:

-   poprawność i bogactwo językowe tekstu,
-   kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
-   formę estetyczną pracy.

 1. Nagrody  przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca oraz w kategorii wyróżnienia.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 09.05.2019r. Protokół z prac jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy (www.ekonomik.debica.pl, www.zsedebica.pl). Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione będą poinformowane o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie.

 

§ 6

Uwagi końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno – edukacyjnych na terenie szkoły.

Szczegółowych informacji o konkursie udzielać będzie p. Katarzyna Hajduk (tel.: 694644488, e-mail: hajduk-katarzyna@wp.pl)