Daily Archives: 2 kwietnia 2019

ZAPROSZENIE na III Powiatowy Konkurs Językowo-Plastyczny

Nauczyciele Zespołu  Szkół  Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy we współpracy z dyrekcją szkoły zapraszają do udziału w:  

III Powiatowym Konkursie Językowo-Plastycznym

ZDROWY STYL ŻYCIA- MÓJ WŁASNY WYBÓR”

  

Warunki udziału w konkursie:

1. Każdy uczestnik wykona komiks / historyjkę obrazkową w języku angielskim, której celem będzie promocja zdrowego stylu życia lub/oraz profilaktyka uzależnień.
2. Z jednej szkoły można wysłać maksymalnie 5 prac wykonanych przez indywidualnych uczestników.  

Termin nadsyłania prac 30.04.2019 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 09 maja 2019r. Protokół z prac jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy (www.ekonomik.debica.pl, zsedebica.pl). Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione będą poinformowane o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie.

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów.

Dyrektor   Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy
mgr Krzysztof Górecki

organizatorzy - nauczyciele języka angielskiego
Katarzyna Hajduk,  Marta Cabaj, Marcelina Zielińska

—————————————————————————————————————

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWO-PLASTYCZNEGO

„ZDROWY STYL ŻYCIA – MÓJ WŁASNY WYBÓR”

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

 

§ 1

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli języka angielskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  w Dębicy w ramach działalności wynikającej z przynależności do Sieci Szkół Promującej Zdrowie.

§ 2

Cel konkursu

Prowadzenie działań związanych z promowaniem zdrowego trybu życia: aktywnością fizyczną, odpowiednią zbilansowaną dietą, unikaniem i neutralizowaniem stresów, pozytywnym myśleniem, hartowaniem oraz unikaniem zagrożeń. Celem konkursu jest podnoszenie świadomości młodzieży na temat potrzeby dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne,  rozwijanie talentów, promocja szkoły.

§ 3

Uczestnicy

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.

§ 4

Prace konkursowe

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie w języku angielskim komiksu / historyjki obrazkowej związanej ze zdrowym trybem życia.
 2. Praca powinna być wykonana w formacie A2, A1 lub A0.
 3. Każdy z uczestników indywidualne przygotowuje pracę  dowolną techniką.
 4. Autor  sam decyduje o treści  umieszczonej w pracy.
 5. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa uczestników. Do każdej pracy powinna być załączony formularz zgłoszenia zawierający następujące dane:

tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia oraz nauczyciela opiekuna, nazwa i adres szkoły ucznia, numer kontaktowy.

 1. Prace należy wysyłać  w terminie do 30.04.2019 r. na adres Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy (ul. Ogrodowa 20 39-200 Dębica) bądź złożyć je w sekretariacie szkoły z dopiskiem Konkurs Językowo-Plastyczny „Zdrowy Styl Życia”.
 2. Każda szkoła może przysłać maksymalnie 5 prac.

§ 5

Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji Konkursowej.
 2. Komisja oceniać będzie:

-   poprawność i bogactwo językowe tekstu,
-   kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
-   formę estetyczną pracy.

 1. Nagrody  przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca oraz w kategorii wyróżnienia.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 09.05.2019r. Protokół z prac jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy (www.ekonomik.debica.pl, www.zsedebica.pl). Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione będą poinformowane o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczenia nagród telefonicznie.

 

§ 6

Uwagi końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno – edukacyjnych na terenie szkoły.

Szczegółowych informacji o konkursie udzielać będzie p. Katarzyna Hajduk (tel.: 694644488, e-mail: hajduk-katarzyna@wp.pl)