Monthly Archives: Marzec 2017

22 Marca Światowy Dzień Wody

Z okazji Światowego Dnia Wody, który przypada 22 marca został przeprowadzony w naszej szkole wśród wszystkich klas pierwszych konkurs o wodzie. Każdy z uczestników mógł przesłać zdjęcie związane z tą tematyką. Prace można było nadsyłać od 6 do 20 marca. Konkurs cieszył dużym zainteresowaniem Miał on na celu uzmysłowić uczniom, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa to medium.

A oto zwycięzcy:

 

I miejsce

Natalia Kędzior 1g1

 

II miejsce

Michał Tragarz 1c

 

III miejsce

Katarzyna Papiernik 1a

Kinga Podgórska 1a

 

Wyróżnienie

Justyna Zielińska 1b

Klaudia Chodór 1g1

Weronika Lesiak 1a

 

Gratulacje.

K.Szafińska-Stepaniak

Recytatorzy są wśród nas

Gabriela Wodzień, uczennica klasy 1g1 , zajęła 3 miejsce w 62 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim (etap powiatowy) i tym samym zakwalifikowała się do dalszej części zawodów.

Etap rejonowy odbędzie się 5.04.2017 r. w Sędziszowie Małopolskim.

Gratulujemy sukcesu!

Wernisaż wystawy „Rysunków i Projektów” uczniów klas reklamy

W dniu 17.03.2017r. w sali debiutów Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy odbył się wernisaż wystawy „Rysunków i Projektów” wykonanych przez uczniów klas reklamy z ZSE w Dębicy.

Pokazane prace obrazują tematykę zajęć z rysunku i podstaw projektowania różnych form reklamy wizualnej.

Wystawa potrwa do 17.04.2017r.

ZAPRASZAMY
do odwiedzenia Galerii MOK

przy ulicy Akademickiej 8

DSCN2010 DSCN2012 DSCN2015 DSCN2016 DSCN2019 DSCN2020

 

„Trucizny z domowego komina”

23 marca 2017 został rozstrzygnięty konkurs
„Trucizny z domowego komina”
organizowany przez Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie – Osiedlu.

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych przygotowali łącznie 36 prac konkursowych: prace plastyczne i prezentacje multimedialne na ten temat.
Zuzanna Piątek za pracę plastyczną zdobyła I miejsce, Wiktoria Kosińska II miejsce, a za prezentacje multimedialną Magdalena Gromadzka zdobyła III miejsce.

Wszystkim uczestnikom gratuluję świadomości ekologicznej i życzę „czystego powietrza”.

Szot Małgorzata

SAM_4147 SAM_4158 SAM_4166a SAM_4167 SAM_4168

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Dębicy

5 marca 2017 r. przy pięknej wiosennej pogodzie odbyły się w naszym mieście uroczystości religijno- patriotyczne poświęcone bohaterom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.

W obchodach wziął udział poczet sztandarowy naszej Szkoły. Oficjalne rozpoczęcie imprezy miało miejsce na dębickim rynku o godz. 10.00. Uroczystości uświetniła obecność kompanii honorowej Wojska Polskiego wystawionej przez 16. Tczewski Batalion Saperów z Niska.

Po okolicznościowych przemówieniach  uczestnicy prowadzeni przez orkiestrę dętą udali się do kościoła pw. św. Jadwigi na Mszę świętą odprawioną w intencji bohaterów Polski Podziemnej. Jak co roku  homilię z akcentami patriotycznymi wygłosił ksiądz prałat Ryszard Piasecki.

Trzecia część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Wojskowym, przy symbolicznej mogile ppłk. Adama Lazarowicza ps. Klamra- związanego z ziemią dębicką członka IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Wraz ze swymi towarzyszami  został on  zamordowany w więzieniu mokotowskim 1 marca 1951 r. Po krótkiej modlitwie odczytano apel pamięci. Żołnierze z Niska oddali salwę honorową, a na wspólnej mogile pomordowanych podczas II wojny światowej zostały przez przedstawicieli różnych środowisk dębickich  złożone wiązanki kwiatów.

poczet 05.03.2017 1 poczet 05.03.2017 rynek poczet 05.03.2017

XIII Konkurs Modeli Redukcyjnych „Ogniwko 2017”

REGULAMIN

XIII Konkursu Modeli Redukcyjnych
„Ogniwko 2017”
i spotkań modelarskich
organizowanych przez Szkolne Koło Historyczno- Modelarskie
„OGNIWKO”
działające  przy Zespole Szkół Ekonomicznych
im. Janusza Korczaka w Dębicy
Dębica 07- 09. 04. 2017 r.

§1

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, tak członków kół i klubów modelarskich, jak
i niezrzeszonych. Zapraszamy zarówno tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę
z modelarstwem, jak i tych, którzy od lat rozwijają swoje talenty w tej dziedzinie. Konkurs połączony jest z wystawą modeli wykonanych przez seniorów.

§2
Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży modelarstwa jako alternatywy aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zdolności manualnych oraz zainteresowań historycznych i technicznych. Ma on również przyczynić się do wymiany doświadczeń pomiędzy modelarzami.

§3
Konkurs  przeprowadzony będzie w budynku Zespołu  Szkół Ekonomicznych im.  Janusza  Korczaka w  Dębicy  przy  ulicy  Ogrodowej  20, w dniach  od 7 do 9 kwietnia 2017 r.
(sala 17/18)
§4
Od  uczestników konkursu nie będą  pobierane  opłaty  startowe.  Wymagany  jest  jednak  dowód potwierdzający tożsamość uczestnika ( np. legitymacja szkolna).
§5
Zgłoszone do konkursu modele będzie oceniało Jury konkursowe powołane przez organizatorów. Przy ocenie będzie brany pod uwagę: ogólny wygląd – walory estetyczne modelu/ dioramy, zgodność z realiami historycznymi i wkład pracy modelarza. Oceniane będą prace, które były wystawiane podczas wcześniejszych edycji naszego konkursu nie więcej niż 3 razy.

§6

Dodatkowe punkty przyznawane będą za wykonanie modeli/ dioram w barwach polskich.
§7
Ocena modeli  w poszczególnych kategoriach nastąpi wówczas, kiedy modele lub dioramy w danej kategorii wystawiać będzie przynajmniej 3 modelarzy. W przypadku braku wymaganej ilości modeli Jury zastrzega sobie prawo łączenia kategorii modeli. Osobno oceniane będą prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, a osobno uczniów szkół podstawowych.                  

                                                                       §8
Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli, przy czym w danej kategorii sklasyfikowany zostanie tylko jeden- ten, który przez Jury oceniony zostanie najwyżej.
§9
Do konkursu przyjmowane będą wykonane samodzielnie przez modelarzy modele plastykowe i kartonowe oraz dioramy (z modelami plastikowymi lub kartonowymi).
                                                          
§10
W przypadku wątpliwości, co do autorstwa zgłoszonego modelu oraz udokumentowania tego faktu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji samodzielności wykonania modelu przez zawodnika. W przypadku stwierdzenia, że model nie został wykonany samodzielnie zostanie on zdyskwalifikowany i odsunięty od konkursu.

§11

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu. Decyzje Jury są ostateczne.
§12

Proponowane kategorie:
Modele redukcyjne plastykowe

 1. Samoloty w skali 1: 72 i mniejsze (PS72)
 2. Samoloty w skali 1: 48 i większe (PS48)
 3. Śmigłowce (wszystkie skale) (PH)
 4. Pojazdy kołowe i gąsienicowe bojowe w skali 1: 72 i mniejsze (PB72)
 5. Pojazdy kołowe i gąsienicowe bojowe w skali 1: 48 i większe (PB48)
 6. Pojazdy cywilne (PC)
 7. Figurki (PF)
 8. Okręty i statki (PO)
 9. Dioramy lądowe (DL)
 10. Dioramy lotnicze i morskie (DLM)
 11. Science- fiction (SF)

Modele redukcyjne kartonowe

 1. Pojazdy kołowe i gąsienicowe cywilne i bojowe, w tym s-f (KP)
 2. Okręty i statki (KO)
 3. Samoloty, śmigłowce i inne pojazdy latające, w tym s-f (KS)
 4. Budowle (KB)
 5. Inne (KI)

Organizatorzy zachęcają, aby do każdego modelu dołączyć odpowiednią dokumentację. Dla zwycięzców w poszczególnych klasach przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

§13

Odbiór modeli konkursowych nastąpi w dniu 9 kwietnia 2017r. po ogłoszeniu wyników
i wręczeniu nagród. W przypadku nieodebrania replik w wyznaczonym terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania modelami/ dioramami.

§14
Organizatorzy biorą odpowiedzialność za modele na czas trwania konkursu tylko w wypadku poprawnego wypełnienia przez zawodnika karty zgłoszeniowej. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za transport modelu do i z miejsca odbywania się konkursu.

§15
Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie rozgrywanego konkursu pod opieką osoby pełnoletniej lub za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów). Wszystkich obecnych na konkursie obowiązuje przestrzeganie poleceń organizatorów. W razie nieposłuszeństwa lub rażącego łamania postanowień regulaminu uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie terenu konkursu.
§16
W dniu 09.04.2017 r. odbywać się będzie giełda modelarska, na którą uczestnicy mogą przynieść modele, akcesoria i literaturę, które chcieliby sprzedać lub wymienić. Prowadzeniem giełdy zajmować się będą osoby wyznaczone przez organizatorów.

§17
W dniu 09.04.2017 r. odbędzie się również pokaz dotyczący malowania pędzlem modeli samolotów, na który zapraszamy zwłaszcza młodszych adeptów sztuki modelarskiej.

§18
Do wystawienia swoich modeli organizatorzy zachęcają także tych modelarzy, którzy nie kwalifikują się wiekowo do udziału w konkursie. Zapraszamy do zaprezentowania prac
i podzielenia się swoją pasją z początkującymi modelarzami. Chcielibyśmy, aby czas konkursu był nie tylko możliwością wspólnego spotkania się, podzielenia nowymi (i starymi) doświadczeniami ale też, aby młodsi zobaczyli, że ich hobby oznacza nie tylko dobrą zabawę, ale właściwie rozwijane można doprowadzić do najwyższego kunsztu.

Pozostałe informacje dotyczące konkursu i wszelkie zapytania można uzyskać

pod numerem 503 698 352 lub 783 020 286 oraz
pod adresem ogniwko@onet.pl  lub
na fanpage’u https://facebook.com/ogniwkodebica

Harmonogram konkursu:                   
piątek 07. 04. 2017 r.
godz. 1500 – 1700            …………    przyjmowanie modeli

sobota 08. 04. 2017 r.
godz. 830 - 1100               …………   przyjmowanie modeli, giełda modelarska
od godz. 1115                  ……….     ocena modeli przez Jury, wystawa konkursowa (do ok. 1300)

niedziela 09. 04. 2017 r.
godz. 1030 - 1300             …………   wystawa pokonkursowa, pokaz technik modelarskich
godz. 1230 – 1300            …………    ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród
od ok.1300                         …………    odbiór modeli             

VI MKMR 175