Daily Archives: 2 marca 2017

„Poznaj prawdę a prawda cię uwolni”

2  marca 2017  roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy  odbyły się zajęcia profilaktyczne „Poznaj prawdę a prawda cię uwolni”.  Spotkanie prowadził przedstawiciel Fundacji „Latarnia” pan Marcin Tyburczy.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie wszystkich klas pierwszych- 1a, 1b,1c,1g1,1g2,1r,  oraz dodatkowo klasa 2a i 3a.

Podczas spotkania pan Marcin  poruszał problem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, pornografii, cyberprzemocy. Informacje te były oparte na prawdziwej  historii i świadectwie  z jego  życia.    Wstrząsające historie, konsekwencje i skutki takiego życia,  walka, jaką musiał stoczyć by żyć w wolności bez nałogów były przejmujące i wstrząsnęły wszystkimi uczestnikami spotkania.

Podczas zajęć były pokazywane   prezentacje multimedialne oraz  krótkie wręcz  przerażające filmy. Dodatkową atrakcją były  wykonywane na żywo utwory hiphopowe o treściach w pełni zgodnych z przesłaniem zajęć.

Prowadzącemu zajęcia panu Marcinowi Tyburczy składam serdeczne podziękowanie za sposób prowadzenia zajęć, fajną atmosferę, otwartość , prezentowaną muzykę oraz  teksty utworów.

Teresa Nurkowicz

XV Rejonowy Przegląd Talentów Szkół Promujących Zdrowie

Regulamin

XV Rejonowego Przeglądu Talentów Szkół Promujących Zdrowie pod hasłem

„Rozwijanie talentów drogą do zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień”

 

Cele konkursu :

 

Celem Przeglądu Talentów,  jest stworzenie młodzieży możliwości zaprezentowania własnych uzdolnień i umiejętności, popularyzowanie działań artystycznych jako alternatywnych sposobów na spędzenie wolnego czasu oraz  promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

 

 1. XV Rejonowy Przegląd Talentów odbędzie się w miesiącu kwietniu.
 2. W przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych należących do sieci szkół promujących zdrowie
 3. Kategorie konkursowe:
 • Wokalno – instrumentalna ( solista, zespół)
 •  Taniec
 •  Kabaret
 • Show
 1.  Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają potrzebne do prezentacji instrumenty  i materiały.
 2.  Podkłady muzyczne wykorzystywane podczas występu należy dostarczyć 30 min.  przed rozpoczęciem przeglądu celem sprawdzenia możliwości ich odtworzenia.
 3.  Prezentacja łączna każdej szkoły nie może przekraczać 15 minut ( czas liczony jest od momentu występowania danej szkoły, nie wlicza się czasu przygotowania do   występu).
 4. Występującym może towarzyszyć grupa publiczności  z dwoma opiekunami (przy zgłoszeniu szkoły należy podać liczbę uczniów uczestniczących  w poszczególnych kategoriach, jak również liczbę publiczności).
 5.  Występujących oceniać będzie bezstronne jury.

Jurorzy ocenią wykonawców podczas przeglądu będą brać pod uwagę:

 • dobór repertuaru,
 • opracowanie i stopień trudności wykonywanego utworu lub pokazu,
 • muzykalność
 • ogólny wyraz artystyczny

 

 1. Nagrody przyznawane będą za najlepszy występ bez względu na kategorię (przewidziane jest miejsce I, II, III oraz wyróżnienie).
 2.  Nagrody zdobywane przez uczestników są nagrodami dla szkół,
 3.  W przypadku nagrodzenia zespołu przysługuje jedna nagroda.
 4.  W poszczególnych kategoriach można wzorować się na profesjonalnych  wykonawcach.
 5. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać do dnia 22 marca 2017 r. na adres:
  Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy im J. Korczaka ul Ogrodowa 20
  39-200 Dębica, tel (fax) 0-14: 6702574   z dopiskiem dla Teresy Nurkowicz

 

Przewidywany termin przeglądu – 26 kwiecień  2017 r.

Listę uczniów występujących w konkursie prosimy napisać na komputerze.

Prosimy o przestrzeganie limitu czasu przeznaczonego na występ.

Uwaga!

 Po raz pierwszy przegląd odbędzie się w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy przy ulicy Ogrodowej 20.

Zapraszamy do udziału w przeglądzie

Teresa Nurkowicz

organizator

SPELLING COMPETITION 2017

10 lutego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy odbył się szkolny konkurs ortograficzny z języka angielskiego. W zawodach wzięło udział 27 uczniów.

Celem konkursu było stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnych umiejętności językowych w zakresie pisowni, ortografii i słowotwórstwa z języka angielskiego oraz wskazania różnicy między amerykańskim a brytyjskim angielskim.

 
Do eliminacji międzyszkolnych zakwalifikowali się zwycięzcy trzech pierwszych miejsc, czyli
1. Adrian Paszek (4A, 59 pkt)
2. Klaudia Kobak (2A, 53 pkt)
3. Sylwia Chłopek (4A, 51 pkt)
GRATULUJEMY!!!
Organizatorkami konkursu były Agata Wolak oraz  Aneta Rafalczuk-Rogowska.
17105916_428444120828914_1776992394_o