Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Dębicy

By   10 marca 2017

5 marca 2017 r. przy pięknej wiosennej pogodzie odbyły się w naszym mieście uroczystości religijno- patriotyczne poświęcone bohaterom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.

W obchodach wziął udział poczet sztandarowy naszej Szkoły. Oficjalne rozpoczęcie imprezy miało miejsce na dębickim rynku o godz. 10.00. Uroczystości uświetniła obecność kompanii honorowej Wojska Polskiego wystawionej przez 16. Tczewski Batalion Saperów z Niska.

Po okolicznościowych przemówieniach  uczestnicy prowadzeni przez orkiestrę dętą udali się do kościoła pw. św. Jadwigi na Mszę świętą odprawioną w intencji bohaterów Polski Podziemnej. Jak co roku  homilię z akcentami patriotycznymi wygłosił ksiądz prałat Ryszard Piasecki.

Trzecia część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Wojskowym, przy symbolicznej mogile ppłk. Adama Lazarowicza ps. Klamra- związanego z ziemią dębicką członka IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Wraz ze swymi towarzyszami  został on  zamordowany w więzieniu mokotowskim 1 marca 1951 r. Po krótkiej modlitwie odczytano apel pamięci. Żołnierze z Niska oddali salwę honorową, a na wspólnej mogile pomordowanych podczas II wojny światowej zostały przez przedstawicieli różnych środowisk dębickich  złożone wiązanki kwiatów.

poczet 05.03.2017 1 poczet 05.03.2017 rynek poczet 05.03.2017