Kształcenie zawodowe

Egzaminy zawodowe 2018/2019

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
(kształcenie według podstawy programowej z 2017 r.)

technik ekonomista 2017     –>  kliknij, aby wyświetlić
technik handlowiec 2017     –>  kliknij, aby wyświetlić
technik organizacji reklamy 2017     –>  kliknij, aby wyświetlić
technik żywienia i usług gastronomicznych 2017     –>  kliknij, aby wyświetlić

 

Podstawy programowe:

 

TERMINY przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2019  r. –> kliknij, aby wyświetlić

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

- informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla przewodniczących i członków ZN (szczególnie ważne są zagadnienia na stronach 84-106) –> kliknij aby wyświetlić

- deklaracje przystąpienia do egzaminu –> kliknij aby wyświetlić

- komunikat o dostosowaniach egzaminów  kliknij, aby wyświetlić

- wykaz olimpiad i turniejów zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego- kliknij, aby wyświetlić

- wglądy do dokumentacji egzaminacyjnej – kliknij aby wyświetlić

- wniosek o wydanie dyplomu oraz suplementu do dyplomu – kliknij aby wyświetlić

-opłaty za egzamin – kliknij aby wyświetlić

 

Kształcenie praktyczne

Harmonogram praktyki zawodowej 2018/2019

Regulamin praktyki zawodowej dla techników

Karta praktyki zawodowej dla uczniów wyjeżdżajacych do Niemiec