Kształcenie zawodowe

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 2021/2022

 

Podstawy programowe:

Klasy I, II, III                       Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2019  

Klasy IV                               Podstawa programowa kształcenia w zawodach – 2017   

 

Egzaminy zawodowe 2021/2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – Podstawa programowa 2017   

TERMINY przeprowadzania egzaminu –> kliknij, aby wyświetlić
- deklaracje przystąpienia do egzaminu –> kliknij aby wyświetlić
- komunikat o dostosowaniach egzaminów –>  kliknij, aby wyświetlić
- olimpiady zwalniające z części pisemnej  –>  kliknij, aby wyświetlić

Informacje dla uczniów, absolwentów

Egzamin zawodowy - Podstawa programowa 2019

TERMINY przeprowadzania egzaminu –> kliknij, aby wyświetlić
- deklaracje przystąpienia do egzaminu –> kliknij aby wyświetlić
- komunikat o dostosowaniach egzaminów –>   kliknij, aby wyświetlić
- olimpiady zwalniające z części pisemnej –>    kliknij, aby wyświetlić

Informacje dla uczniów, absolwentów

 

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – INFORMATORY
-  kształcenie według podstawy programowej z 2019 r.
-  kształcenie według podstawy programowej z 2017 r.

Zarządzenie nr 945 Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 września 2021 r. w sprawie ustalania zasad wglądów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne od września 2021 r. do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Kształcenie praktyczne