Kształcenie zawodowe

Egzaminy zawodowe 2016/2017

TERMINY przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2017  r. –> kliknij aby wyświetlić

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

- informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla przewodniczących i członków ZN (szczególnie ważne są zagadnienia na stronach 59 – 88) –> kliknij aby wyświetlić

- informacje o egzaminie –> kliknij aby wyświetlić

- prezentacja OKE dotycząca egzaminu –> kliknij aby wyświetlić

- deklaracja przystąpienia do egzaminu –> kliknij aby wyświetlić

- wykaz olimpiad i turniejów zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w czerwcu 2017 r. –> kliknij aby wyświetlić

- komunikat o dostosowaniach egzaminów w roku szkolnym 2016/2017 –> kliknij aby wyświetlić

- wniosek o wydanie dyplomu oraz suplementu do dyplomu –-> kliknij aby wyświetlić

- opłaty za egzamin –-> kliknij aby wyświetlić

Kształcenie praktyczne

Harmonogram praktyki zawodowej 2016/2017

Regulamin praktyki zawodowej dla techników

Karta praktyki zawodowej dla uczniów wyjeżdżajacych do Niemiec