Monthly Archives: Wrzesień 2019

UCZNIOWIE EKONOMIKA NA SZTUCE ZABRZAŃSKIEGO TEATRU

20 września grupa uczniów z klasy 1LC Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy wraz z opiekunami uczestniczyła w spektaklu pt. „Królowie strzelców. Sport cieniu imperium”.

Sztuka przygotowana przez aktorów z Teatru Nowego w Zabrzu została zaprezentowana w Domu Kultury „MORS”. Po części artystycznej, publiczność miała okazję wysłuchać prelekcji prowadzonej przez znanego komentatora sportowego, Mateusza Borka.

- Spektakl, którego inspiracją staje się książka Zbigniewa Rokity, jest pretekstem do rozmowy na temat nierozerwalnie ze sobą splecionych – sportu i polityki. Sportowe emocje pozwalają zarówno zawładnąć masami, jak i zostać przez nie pozbawionym władzy… To sport staje się bronią w walce o wolność. Ale równie dobrze może być on narzędziem, z pomocą którego umacnia się prestiż i siłę państw autorytarnych, imperialnych, czy totalitarnych – tłumaczy autor tekstów wykorzystanych w sztuce, Piotr Rowicki.

- Gdyby próbować jednym zdaniem ująć o czym jest przedstawienie „Królowie Strzelców”, to można by powiedzieć, że o polityce i sporcie. Chociaż może w odwrotnej kolejności, o sporcie i polityce. Tylko, to nie do końca prawda. Sport w zetknięciu z polityką ma wyjątkową moc tworzenia mitów. Tak było zawsze. Obie te dziedziny ludzkiej aktywności były ze sobą splecione, wręcz nierozerwalnie. Mowa tu oczywiście o sporcie wyczynowym, zawodowym. Sportowcy wygrywając stawali się z miejsca bohaterami narodowymi – tak było na igrzyskach rozgrywanych w starożytnej Olimpii. I nie miało znaczenia, że pojęcie narodu było wówczas zupełnie inne. Igrzyska greckie były nie tylko świętem sportowym i religijnym, były też wydarzeniem politycznym, w końcu ogłaszany był pokój olimpijski, zaprzestawano wojen. (…) Spektakl „Królowie Strzelców” to przedstawienie o polityce i sporcie, ale nie z punktu widzenia ideologii, władzy, państw. To historie ludzkie, dramaty sportowców, którzy znaleźli się w określonym czasie i określonej sytuacji politycznej, ideologicznej i ponoszą tego konsekwencje” – dodaje uznany polski prozaik i dramatopisarz.

W sztuce przewija się wiele słynnych postaci ze świata sportu, w tym także polskich olimpijczyków. Najmocniej uwypuklone przykłady sportowych dramatów odzwierciedlają takie nazwiska jak: Ewa Kłobukowska, Irena Szewińska, Ernest Wilimowski, Peter Norman czy Diego Armando Maradona.

Wartym podkreślenia jest również fakt, iż spektakl trwa pełne 100 minut, podczas których aktorzy cały czas są w ruchu, wykonując przeróżne choreografie oraz dynamiczne ćwiczenia.

71701279_893530544353925_2502266621167403008_n

70481756_2328718547367486_5256482328930156544_n 71134667_535792626962526_7668448405160460288_n

Sprzątanie Świata

26 września 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”, której hasłem przewodnim było:

„Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” – Ład i porządek w lasach powiatu dębickiego.

Zaopatrzeni w rękawice i worki uczniowie klas 2 a oraz 3c, zbierali pozostawione w lesie śmieci. Po wspólnej pracy, przy płomieniu ogniska był czas na refleksję nad stosunkiem człowieka do otaczającego świata i konsekwencjami naszego działania.

Lasy Państwowe przypominają, że pozostawianie śmieci na terenach zielonych to nie tylko problem estetyczny. Rozkładając się, często uwalniają one chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę, także tę pitną. Śmieci stanowią również zagrożenie dla zwierząt. Śmiertelnym niebezpieczeństwem może być dla nich – rozkładające się nawet po kilkaset lat – plastikowa butelka czy pusta puszka po konserwie.

Mając na uwadze tegoroczne hasło szczególnie zachęcamy do podejmowania działań, dzięki którym ograniczymy ilość wytwarzanych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji nie będziemy zaśmiecać i niszczyć środowiska. Zastosujmy w praktyce filozofię Zero Waste.

Zero Waste oznacza – „zero odpadów”, „zero marnowania”. Jest to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję,  ponowne wykorzystanie
i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku i zdrowiu ludzkiemu.

Życie według idei Zero Waste sprowadza się do stosowania określonych zasad tzw. 5R

  1. refuse (odmawiaj)
  2. reduce (ograniczaj)
  3. reuse (wykorzystaj ponownie)
  4. recycle (recyklinguj)
  5. rot (kompostuj)

Dlatego w naszym codziennym życiu równie ważne jest nieśmiecenie, sprzątanie, ale przede wszystkim zmiana nawyków, np. rezygnacja z jednorazowych plastików.

 

Akcję zorganizował Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we współpracy
z Nadleśnictwem Dębica. Opiekę nad uczniami w trakcie „Sprzątania Świata” sprawowały: Beata Baszak, Beata Szypułka i Małgorzata Szot.

All-focus

All-focus All-focus All-focus

 

Zaproszenie rodziców uczniów klas pierwszych i klas czwartych na spotkanie wywiadowcze

wywiadówka - wrzesień 2019

 sale2019

Zaproszenie

W środę 18 września zapraszamy
rodziców uczniów klas pierwszych i klas czwartych na spotkanie wywiadowcze.
Plan spotkania jest następujący:

- Spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych na sali gimnastycznej – godzina 16.00, a nastepnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

- Rodzice uczniów klas czwartych o godzinie 16.00 spotykają się z wychowawcami w salach, a o godzinie 16.45 przychodzą na salą gimnastyczną na spotkanie z dyrekcją

- O godzinie 17.30 odbędzie sięw sali nr 3 zebranie prezydium Rady Rodziców, na które zapraszamy przedstawicieli trójek klasowych z wszystkich klas

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 18 WRZEŚNIA 2019 (Środa) od 7.00 do 17.00 BOISKO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w Dębicy ul. Ogrodowa 20

 

1

Co to są elektrośmieci?

To zużyty lub zepsuty sprzęt elektryczny lub elektroniczny. Są nimi pralki, lodówki, komputery, telefony, telewizory, żelazka i inne sprzęty zasilane na prąd lub baterie. Zawierają szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do środowiska powodując jego skażenie i mogą spowodować zatrucie ludzi i zwierząt. Oddanie elektroodpadów do specjalnych punktów zbierania umożliwi ich unieszkodliwienie
i recykling

Od 29 lipca 2005 r. obowiązuje w Polsce ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym . Dlatego wyrzucając elektrośmieci do śmietnika nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo.

    Czym są elektroodpady?

Elektroodpady to każdy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zasilany na prąd lub baterie . Elektroodpadem może być pralka lub komputer, ale też narzędzia, zabawki elektroniczne, radio czy żelazko.

 

Elektroodpady to skomplikowane urządzenia. Do ich produkcji wykorzystuje się wiele różnych związków chemicznych, które są niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Elektroodpady pozostawione na wysypiskach niszczeją a substancje niebezpieczne, które wydzielają przenikają do gleby i wód, zanieczyszczając tym samym środowisko.

Nie wolno wyrzucać elektroodpadów do kosza razem z innymi odpadami domowymi. O zakazie wyrzucenia danego urządzenia do śmietnika informuje nas specjalny symbol przekreślonego kontenera, który umieszczany jest zazwyczaj na opakowaniach lub obudowie określonych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych.

Elektroodpady zbierane są przez profesjonalne podmioty,  posiadające zgodne z prawem pozwolenia na przetwarzanie i transport odpadów. W każdej gminie powinno zostać wyznaczone specjalne miejsce do wyrzucania elektroodpadów przez mieszkańców, z którego trafiają one do zakładu przetwarzania.
W zakładach elektroodpady przechodzą proces demontażu i segregacji na surowce przeznaczone do odzysku.

Gromadzony w domach, firmach i instytucjach zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny niszczeje, wydzielając szkodliwe substancje w nim zawarte. W elektroodpadach możemy znaleźć m.in.:

   Rtęć –  zawarta jest w niektórych świetlówkach, może powodować zaburzenia wzorku, słuchu i mowy

    Związki bromu – stosowane są w komputerach, powoduje schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne.

    Kadm – zawarty w bateriach urządzeń elektrycznych, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia

    Azbest – używany  w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne, jest przyczyną wielu chorób np. pylicy azbestowej czy raka płuc

    Nie trzymajmy zużytego sprzętu w domu! Róbmy porządki na bieżąco. Czasem taki działający, ale zastąpiony nowym telewizor odnoszony jest do piwnicy lub chowany do szafy, bo „jeszcze kiedyś się przyda”. Prędzej czy później o takich rzeczach się zapomina, a one niszczeją nieużywane.

Eksperci Greenpeace oszacowali, że gdyby wszystkie zebrane w ciągu roku zużyte sprzęty elektryczne załadować do wagonów towarowych, to utworzony z nich pociąg opasałby kulę ziemską.

Jak postępować ze sprzętem elektronicznym?

 Zastanów się, czy naprawdę potrzebujesz nowego urządzenia. Zanim je kupisz, sprawdź, czy poszczególne elementy nadają się do powtórnego wykorzystania, czy urządzenie jest na gwarancji, czy nie zużywa dużo energii.

    Jeśli sprzęt elektryczny lub elektroniczny przestał działać, nie wyrzucaj go od razu, tylko odnieś do specjalistycznego punktu serwisowego i tam poproś o naprawę.

    Pamiętaj, że elektrosprzęt i baterie mogą zawierać szkodliwe substancje. Nigdy nie demontuj samodzielnie urządzeń elektrycznych i elektronicznych ani nie próbuj sprawdzać, co znajduje się wewnątrz baterii. To bardzo niebezpieczne.

    Nie gromadź w domu nieużywanego sprzętu, nawet tego działającego. Lepiej oddaj go komuś, komu urządzenie się przyda, albo zanieś do punktu zbiórki.

    Zużyte baterie też mogą być odpadem niebezpiecznym. Wyrzucaj je do specjalnych pojemników, które odbierane są przez firmy neutralizujące szkodliwe odpady.

Włącz się w akcję Sprzątania Świata robiąc porządek z elektroodpadami  w swoim domu.

 Ta zbiórka to również okazja aby szkoły, urzędy, gminy, firmy, przedsiębiorstwa i instytucje mogły pozbyć się  zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego otrzymując Kartę Przekazania Odpadu.

2

 

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce


Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego:
1. Pralki, suszarki do ubrań
2. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki, zmywarki
3. Piece elektryczne
4. Elektryczne płyty grzejne
5. Mikrofalówki
6. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności
7. Elektryczne urządzenia grzejne
8. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych
9. Wentylatory elektryczne.

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
1. Odkurzacze, zamiatacze do dywanów oraz pozostałe urządzenia czyszczące
2. Maszyny do szycia, urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych
3. Żelazka, urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań
4. Tostery, frytkownice
5. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań
6. Noże elektryczne
7. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała
8. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu
9. Wagi
10. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
1. Komputery duże stacjonarne, stacje robocze
2. Jednostki drukujące, drukarki
3. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
4. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura oraz notebooki
5. Puste cartridge do drukarek
6. Notepady
7. Sprzęt kopiujący
8. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania
9. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
10. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną
11. Terminale i systemy użytkownika
12. Faksy, telefaksy
13. Telefony (bezprzewodowe,komórkowe) automaty telefoniczne
14. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne
15. Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej

Sprzęt audiowizualny
1. Odbiorniki radiowe
2. Odbiorniki telewizyjne
3. Kamery video (sprzęt video)
4. Sprzęt hi-fi
5. Instrumenty muzyczne, wzmacniacze dźwięku
6. Pozostałe produkty lub urządzenia wykorzystywane do nagrywania lub kopiowania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów, lub wykorzystujące technologie przesyłu dźwięku i obrazu inne niż telekomunikacyjne

Narzędzia elektryczne i elektroniczne
1. Wiertarki, piły
2. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ lub śrub
3. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań
4. Narzędzia do rozpylania
5. Kosiarki i inne narzędzia służące do prac ogrodowych
6. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne

Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe
2. Kieszonkowe konsole do gier video, gry video
3. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi
4. Zabawki z mechanizmem elektrycznym lub elektronicznym

Przyrządy do nadzoru i kontroli
1. Czujniki dymu
2. Regulatory ciepła
3. Termostaty
4. Urządzenia pomiarowe używane w gospodarstwie domowym

Automaty do wydawania
1. Automaty do wydawania napojów gorących
2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami
3. Automaty do wydawania produktów stałych
4. Automaty do wydawania pieniędzy – bankomaty
5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty

Baterie i akumulatory
1. Baterie i akumulatory ołowiowe
2. Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
3. Baterie alkaliczne

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty!

2 września 2019 roku po raz 83 w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyła się inauguracja roku szkolnego. Oficjalną uroczystość poprzedziła  Msza Święta w Kościele Ducha Świętego.

Następnie Pan Dyrektor Krzysztof Górecki powitał w murach szkoły wszystkich zebranych. W krótkim przemówieniu życzył uczniom wytrwałości i sukcesów w nauce, a nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy.

Część artystyczna poświęcona została 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach oddana  w słowach, dźwiękach i obrazach wywołała emocje u słuchaczy. W ciszy i skupieniu złożono hołd tym, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny.

Scenariusz akademii opracowała pani Grażyna Auguścik, a w jego realizację zaangażowali się uczniowie: Michał Tragarz, Wiktoria Sajdak, Kamila Tomasik oraz Magdalena Pych.

Podziękowania składamy panu Jackowi Stańcowi za obsługę techniczną uroczystości oraz Zespołowi Ekonomistów za dekorację sali.

XVIII edycja Turnieju Wiedzy o Bankowości

Ogloszenie konkurs2019

 

OGŁOSZENIE

W  dniu 24 października 2019 odbędzie się
XVIII edycja Turnieju Wiedzy o Bankowości
pod hasłem

„Pieniądz wczoraj, dziś i jutro”

Zgłoszenia 4-osobowych drużyn przyjmowane są do 20 września 2019 u organizatorów.

Serdecznie zapraszamy

 

Organizatorzy

Małgorzata Szyszka
Dorota Falarz
Agata Wiktor