Daily Archives: 29 września 2019

UCZNIOWIE EKONOMIKA NA SZTUCE ZABRZAŃSKIEGO TEATRU

20 września grupa uczniów z klasy 1LC Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy wraz z opiekunami uczestniczyła w spektaklu pt. „Królowie strzelców. Sport cieniu imperium”.

Sztuka przygotowana przez aktorów z Teatru Nowego w Zabrzu została zaprezentowana w Domu Kultury „MORS”. Po części artystycznej, publiczność miała okazję wysłuchać prelekcji prowadzonej przez znanego komentatora sportowego, Mateusza Borka.

- Spektakl, którego inspiracją staje się książka Zbigniewa Rokity, jest pretekstem do rozmowy na temat nierozerwalnie ze sobą splecionych – sportu i polityki. Sportowe emocje pozwalają zarówno zawładnąć masami, jak i zostać przez nie pozbawionym władzy… To sport staje się bronią w walce o wolność. Ale równie dobrze może być on narzędziem, z pomocą którego umacnia się prestiż i siłę państw autorytarnych, imperialnych, czy totalitarnych – tłumaczy autor tekstów wykorzystanych w sztuce, Piotr Rowicki.

- Gdyby próbować jednym zdaniem ująć o czym jest przedstawienie „Królowie Strzelców”, to można by powiedzieć, że o polityce i sporcie. Chociaż może w odwrotnej kolejności, o sporcie i polityce. Tylko, to nie do końca prawda. Sport w zetknięciu z polityką ma wyjątkową moc tworzenia mitów. Tak było zawsze. Obie te dziedziny ludzkiej aktywności były ze sobą splecione, wręcz nierozerwalnie. Mowa tu oczywiście o sporcie wyczynowym, zawodowym. Sportowcy wygrywając stawali się z miejsca bohaterami narodowymi – tak było na igrzyskach rozgrywanych w starożytnej Olimpii. I nie miało znaczenia, że pojęcie narodu było wówczas zupełnie inne. Igrzyska greckie były nie tylko świętem sportowym i religijnym, były też wydarzeniem politycznym, w końcu ogłaszany był pokój olimpijski, zaprzestawano wojen. (…) Spektakl „Królowie Strzelców” to przedstawienie o polityce i sporcie, ale nie z punktu widzenia ideologii, władzy, państw. To historie ludzkie, dramaty sportowców, którzy znaleźli się w określonym czasie i określonej sytuacji politycznej, ideologicznej i ponoszą tego konsekwencje” – dodaje uznany polski prozaik i dramatopisarz.

W sztuce przewija się wiele słynnych postaci ze świata sportu, w tym także polskich olimpijczyków. Najmocniej uwypuklone przykłady sportowych dramatów odzwierciedlają takie nazwiska jak: Ewa Kłobukowska, Irena Szewińska, Ernest Wilimowski, Peter Norman czy Diego Armando Maradona.

Wartym podkreślenia jest również fakt, iż spektakl trwa pełne 100 minut, podczas których aktorzy cały czas są w ruchu, wykonując przeróżne choreografie oraz dynamiczne ćwiczenia.

71701279_893530544353925_2502266621167403008_n

70481756_2328718547367486_5256482328930156544_n 71134667_535792626962526_7668448405160460288_n

Sprzątanie Świata

26 września 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”, której hasłem przewodnim było:

„Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” – Ład i porządek w lasach powiatu dębickiego.

Zaopatrzeni w rękawice i worki uczniowie klas 2 a oraz 3c, zbierali pozostawione w lesie śmieci. Po wspólnej pracy, przy płomieniu ogniska był czas na refleksję nad stosunkiem człowieka do otaczającego świata i konsekwencjami naszego działania.

Lasy Państwowe przypominają, że pozostawianie śmieci na terenach zielonych to nie tylko problem estetyczny. Rozkładając się, często uwalniają one chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę, także tę pitną. Śmieci stanowią również zagrożenie dla zwierząt. Śmiertelnym niebezpieczeństwem może być dla nich – rozkładające się nawet po kilkaset lat – plastikowa butelka czy pusta puszka po konserwie.

Mając na uwadze tegoroczne hasło szczególnie zachęcamy do podejmowania działań, dzięki którym ograniczymy ilość wytwarzanych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji nie będziemy zaśmiecać i niszczyć środowiska. Zastosujmy w praktyce filozofię Zero Waste.

Zero Waste oznacza – „zero odpadów”, „zero marnowania”. Jest to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję,  ponowne wykorzystanie
i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku i zdrowiu ludzkiemu.

Życie według idei Zero Waste sprowadza się do stosowania określonych zasad tzw. 5R

  1. refuse (odmawiaj)
  2. reduce (ograniczaj)
  3. reuse (wykorzystaj ponownie)
  4. recycle (recyklinguj)
  5. rot (kompostuj)

Dlatego w naszym codziennym życiu równie ważne jest nieśmiecenie, sprzątanie, ale przede wszystkim zmiana nawyków, np. rezygnacja z jednorazowych plastików.

 

Akcję zorganizował Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we współpracy
z Nadleśnictwem Dębica. Opiekę nad uczniami w trakcie „Sprzątania Świata” sprawowały: Beata Baszak, Beata Szypułka i Małgorzata Szot.

All-focus

All-focus All-focus All-focus