Sprzątanie Świata

By   29 września 2019

26 września 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”, której hasłem przewodnim było:

„Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” – Ład i porządek w lasach powiatu dębickiego.

Zaopatrzeni w rękawice i worki uczniowie klas 2 a oraz 3c, zbierali pozostawione w lesie śmieci. Po wspólnej pracy, przy płomieniu ogniska był czas na refleksję nad stosunkiem człowieka do otaczającego świata i konsekwencjami naszego działania.

Lasy Państwowe przypominają, że pozostawianie śmieci na terenach zielonych to nie tylko problem estetyczny. Rozkładając się, często uwalniają one chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę, także tę pitną. Śmieci stanowią również zagrożenie dla zwierząt. Śmiertelnym niebezpieczeństwem może być dla nich – rozkładające się nawet po kilkaset lat – plastikowa butelka czy pusta puszka po konserwie.

Mając na uwadze tegoroczne hasło szczególnie zachęcamy do podejmowania działań, dzięki którym ograniczymy ilość wytwarzanych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji nie będziemy zaśmiecać i niszczyć środowiska. Zastosujmy w praktyce filozofię Zero Waste.

Zero Waste oznacza – „zero odpadów”, „zero marnowania”. Jest to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję,  ponowne wykorzystanie
i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku i zdrowiu ludzkiemu.

Życie według idei Zero Waste sprowadza się do stosowania określonych zasad tzw. 5R

  1. refuse (odmawiaj)
  2. reduce (ograniczaj)
  3. reuse (wykorzystaj ponownie)
  4. recycle (recyklinguj)
  5. rot (kompostuj)

Dlatego w naszym codziennym życiu równie ważne jest nieśmiecenie, sprzątanie, ale przede wszystkim zmiana nawyków, np. rezygnacja z jednorazowych plastików.

 

Akcję zorganizował Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we współpracy
z Nadleśnictwem Dębica. Opiekę nad uczniami w trakcie „Sprzątania Świata” sprawowały: Beata Baszak, Beata Szypułka i Małgorzata Szot.

All-focus

All-focus All-focus All-focus