EKONOMIK WYRÓŻNIŁ NAJLEPSZYCH UCZNIÓW. „PRIMUS INTER PARES” DLA WERONIKI LESIAK!

By   14 czerwca 2020

W dniu 5 czerwca 2020 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy odbyło się pożegnanie abiturientów. Uroczystości zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas czwartych rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego.
Ze względu na panującą pandemię koronawirusa akademię ograniczono do wręczenia nagród dla najzdolniejszych wychowanków naszej placówki. Pozostała część tegorocznych maturzystów została podzielona na grupy i odebrała świadectwa z rąk wychowawców w swoich salach lekcyjnych.
Podczas kameralnego spotkania na małej sali gimnastycznej, nagrodzeni zostali abiturienci, którzy zakończyli szkołę z wyróżnieniem, odznaczali się swoim zaangażowaniem w życie szkoły poprzez pracę w Samorządzie Uczniowskim, udział w zawodach, działalność artystyczną, wzorową frekwencję czy też  honorowe oddawanie krwi.
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy, pan Krzysztof Górecki w swoim charakterystycznym stylu skierował do młodzieży wiele ciepłych słów. Szef „Ekonomika” życzył podopiecznym powodzenia na egzaminach maturalnych oraz sukcesów w kolejnych etapach życia. Po nim głos zabrała wicedyrektor, pani Maria Strzyż, która jak co roku, otwiera najmilszą dla uczniów część akademii – wręczanie wyróżnień.
Spośród najlepszych wychowanków popularnego „Ekonomika” wytypowano osoby, które kandydowały do otrzymania statuetki „Primus Inter Pares”. Decyzją Kapituły laureatką tej nagrody w roku szkolnym 2019/20 została WERONIKA LESIAK.
Medal dla najlepszego absolwenta Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy decyzją Zarządu Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych otrzymał TOMASZ SYSŁO.
Statuetki „Wzorowego absolwenta” Zespołu Szkół Ekonomicznych przyznane zostały:
- Magdalenie Gromadzkiej,
- Milenie Pisarczyk,
- Julii Pochodaj.
Na końcu głos zabrał też opiekun Samorządu Uczniowskiego, pan Mateusz Ożóg, który przyznał dodatkowo nagrody za największy wkład w pracę na rzecz szkoły. Tutaj bezkonkurencyjni byli znowu uczniowie z klasy 4A – Weronika Lesiak i Tomasz Sysło. Ten magiczny duet zgarnął statuetki „Diamentowego Absolwenta Ekonomika 2020″, a także ufundowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika bon turystyczno-edukacyjny.