Daily Archives: 2 listopada 2016

XIII edycja Rejonowej Olimpiady Wiedzy o Uzależnieniach i ich Konsekwencjach

aids

 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  w Dębicy przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Dębicy zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego do udziału w olimpiadzie.

 

 Regulamin Olimpiady

 1. XIII Rejonowa Olimpiada odbędzie się w miesiącu grudniu 2016 r. w ZSE  w Dębicy.
 2. W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z zrzeszonych w Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejon Dębica.
 3.  Do dnia 20 XI 2016 w każdej zgłoszonej placówce powinien się odbyć szkolny etap olimpiady.
 4. Prosimy o przesłanie na piśmie zgłoszenia szkoły w terminie do dnia 10 XI 2016 (można przesłać faksem – nr faksu 0-14: 6702574 – z dopiskiem dla Teresy Nurkowicz).
 5.  Nazwiska wyłonionych laureatów szkolnego etapu prosimy przesłać w terminie do  25 XI 2016 na adres Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  39 – 200 Dębica ul. Ogrodowa 20 (prosimy o czytelny wykaz nazwisk i imion – najlepiej na komputerze).
 6.  Dla finalistów przewidziane są nagrody.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu.
 8.  Dominująca tematyka XIII Olimpiady to: HIV/AIDS.

Każda szkoła proszona jest o przysłanie 5 pytań z zakresu HIV/AIDS , które mogą być wykorzystane w olimpiadzie.

Uczestnicy przygotowując się do olimpiady powinni zwrócić szczególną uwagę na następującą bibliografię:

 • Imieliński Kazimierz (red.), AIDS. Wyzwanie dla człowieka, Warszawa 1990
 • AIDS &Ty Ilustrowany Informator o HIV i AIDS, Warszawa 1993
 • Ford Michael Thomas, 100 pytań i odpowiedzi wokół AIDS, Warszawa 1993

oraz fachowe, najnowsze wiadomości i informacje zamieszczone w Internecie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w olimpiadzie