Uczennice z Ekonomika będą reprezentować szkołę w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy„

By   14 stycznia 2020

01

Uczennice  z Ekonomika  będą  reprezentować  szkołę  w  konkursie  „Poznaj swoje prawa w pracy„  organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy na etapie regionalnym  w Rzeszowie

Finalistkami  szkolnego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” są : Kinga  Papiernik z klasy 3a  i  Karolina  Podrazik  z klasy 2a.  Obie uczennice zakwalifikowały się do etapu regionalnego konkursu, który odbędzie się w marcu 2020 roku w Rzeszowie.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia, a także różnych rodzajów pracy zarobkowej.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Wzięło w nim udział 77 osób.  Szkolny Komitet Konkursowy  (w składzie : pani Sylwia Cisło – Raś, pani Lucyna Kliś i pani Małgorzata Ciurkot ) przeprowadził test z wiedzy o prawie pracy, przepisach bhp oraz legalności zatrudnienia. Zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniono dwóch uczniów do reprezentowania szkoły na etapie regionalnym.

02 03 04 05