Author Archives: admin

Wycieczka klas 2A i 2C do stolicy

Piękna słoneczna pogoda oraz doskonały nastrój towarzyszyły uczniom klas 2A i 2C, którzy w dniach 11-12X wybrali się  na wycieczkę do Warszawy.

Młodzież rozpoczęła wizytę pod pomnikiem patrona naszej Szkoły, Janusza Korczaka, przy którym reprezentanci klas złożyli kwiaty i zapalili znicz. Następnie drugoklasiści rozpoczęli zwiedzanie stolicy. Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie, Cmentarz Powązkowski, Stare Miasto czy Muzeum Neonów to najważniejsze punkty wyjazdu. Oprócz wspólnego zwiedzania i poznawania stolicy był też czas na zabawę i integrację.

Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwali wychowawcy pani Anna Didyk-Żołądek wraz z panią Martą Cabaj oraz pani Beata Chmielewska i pani Agata Wolak.

IMG-20211012-WA0002

IMG_20211012_095727 IMG-20211012-WA0032 IMG-20211012-WA0035

Projekt Unijny – Twoja przyszłość tu i teraz

graf

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

 

Ruszamy z kolejnym projektem unijnym w naszej szkole. Jest to projekt skierowany do naszych gastronomów. Uczniowie, w ramach zaplanowanych działań, będą mogli skorzystać z wielu kursów, warsztatów oraz płatnych staży w branży gastronomicznej. W najbliższym czasie ruszy rekrutacja do tego projektu.

Więcej informacji udzieli koordynator projektu – Małgorzata Groch-Kipa

 

OPIS PROJEKTU

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie w szkołach zawodowych zlokalizowanych w Mieście Dębica, tj.: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy – Technikum, Zespół Szkół nr 4 w Dębicy – Technikum oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy – Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia. W wyniku spotkań w okresie X-XI 20’ dyrekcji szkół z Liderem (dalej UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów/uczennic (dalej U) w obszarze kształcenia zawodowego oraz nauczycieli/nauczycielek (dalej N) i szkół, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/ regionalnego rynku pracy.

Projekt dedykowany jest łącznie do 361U i 25N z wyżej wskazanych szkół.

Za główne formy wsparcia obrano:

  • realizację staży zawodowych;
  • organizację dodatkowych zajęć/ warsztatów/ kursów specjalistycznych czy zawodowych w tym prowadzonych na uczelniach;
  • doposażenie pracowni zawodowych;
  • działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe N.

Zaplanowane działania są uzupełnieniem dotychczasowej  oferty szkół skierowanej do U/ N. Przyczynią się do wyposażenia U w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie pracodawców. Realizacja przedsięwzięć przełoży się na uatrakcyjnienie absolwentów jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na zatrudnienie na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Projekt realizowany na każdym etapie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami.

 

PLANOWANY OKRES REALIZACJI

od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r.

 

CEL GŁÓWNY

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 361 uczniów/uczennic (159K) 25 nauczycieli/nauczycielek (14K) oraz doposażenie 7 pracowni kształcenia zawodowego  3 zespołów szkół zawodowych zlokalizowanych w Mieście Dębica – Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka (Technikum), Zespołu Szkół nr 4 (Technikum), Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II (Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia) – w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy w okresie 01.09.2021r.-31.08.2023r. we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 287U (126K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 361U, we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 7 pracowni praktycznych zawodowych do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 25 nauczycieli/nauczycielek.

Cel szczegółowy 5

Modyfikacja trzech kierunków nauczania oraz objęcie ich patronatem przez wnioskodawcę i pracodawców.

 

PLANOWANE EFEKTY:

  • 325 U ww. szkół , którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu;
  • 287 U ww.  szkół, uczestniczących w stażach  u pracodawcy;
  • 4 szkoły wykorzystujące doposażenie zakupione dzięki EFS (profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu);
  • 25 N ww. szkół, kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU I KWOTA DOFINANSOWANIA

Wartość projektu: 2 858 036,35 zł.

Dofinansowanie: 2 565 306,35 zł, w tym 2 429 330,89  otrzymane ze  środków Unii Europejskiej.

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę i do Łagiewnik

„Przyzwyczaili się Polacy wszystkie, niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania,(…) jak matura czyli egzamin dojrzałości,(…) wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce” (Jan Paweł II, Częstochowa, 4 czerwca 1979r.)

 

24 września 2021 roku uczniowie klas maturalnych pod opieką księdza katechety, siostry zakonnej, swoich wychowawców i nauczycieli pielgrzymowali na Jasną Górę, aby swój egzamin dojrzałości, wybór przyszłej drogi życiowej, powierzyć w ufnej modlitwie Matce Bożej Częstochowskiej.

Podróż rozpoczęła się wczesnym rankiem i przebiegała w miłej atmosferze. Część z nas  w czasie drogi nadrabiała cenne godziny snu, jakie musiała poświęcić, wstając tego dnia bardzo wcześnie, ponieważ wyjazd był o godzinie 5:00.

Po dojechaniu na miejsce, wspólna modlitwa rozpoczęła się od rozważań drogi krzyżowej na Jasnogórskich Wałach. Następnie udaliśmy się do Kaplicy Matki Bożej, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Po jej zakończeniu każdy z nas mógł przeżyć magiczną chwilę zasłonięcia Cudownego Obrazu.

Pełni przemyśleń i refleksji pożegnaliśmy się z Jasnogórską Panią i wyruszyliśmy do Krakowa – Łagiewnik. Tam w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i wraz z pielgrzymami, słuchaczami rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, internautami wypraszaliśmy łaski dla siebie i całego świata, bo Jezus powiedział do św. Faustyny: W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, jeżeli to będzie zgodne z wolą Bożą i jeżeli nasza modlitwa będzie ufna, wytrwała i połączona z aktami miłosierdzia względem bliźnich.

Następnie udaliśmy się na spotkanie z siostrą ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, która pokazała nam odtworzoną celę zakonną Świętej Faustyny i wygłosiła prelekcję na temat świadectwa jej życia oraz mocy koronki do Miłosierdzia Bożego.

Na koniec udaliśmy się jeszcze na krótką modlitwę do serca Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, czyli kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego. Ta niewielka świątynia była świadkiem modlitwy i nadzwyczajnych łask (m.in. objawień Pana Jezusa i Matki Najświętszej), jakie tutaj otrzymała Apostołka Bożego Miłosierdzia

Zmęczeni, ale też bogatsi duchowo wróciliśmy do swoich domów z nowymi obrazami, refleksjami i przeżyciami, które zapewne na długo pozostaną w naszej pamięci.

 

Beata Szypułka

1

3

4 7 8 9 10 13 14 15 16 18 19 21 23 24 25

III MIEJSCE ZUZY STANOCH NA FESTIWALU W KIELCACH!

Miło nam poinformować, iż uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zuzanna Stanoch, zajęła wysokie III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Kielcach. Konkurs został objęty patronatem przez samego prezydenta miasta, pana Bogdana Wentę. Zuzia urzekła jury pięknym wykonaniem piosenki harcerskiej pt. „Szary mundur”
Zuzanna Stanoch jest tegoroczną pierwszoklasistką (Klasa 1F). Utalentowana 15-latka postanowiła rozwijać swoje umiejętności na kreatywnym profilu technika fotografii. Wierzymy w to, że nasza uczennica będzie w przyszłości odnosić duże sukcesy, a my jako szkoła zrobimy wszystko, by pomóc jej w osiąganiu kolejnych celów.
GRATULUJEMY!
0001

Konkurs fotograficzny „Zwierzęta – lubię, szanuję, dbam”

kotipies

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego.

Celem Konkursu jest:

- przedstawienie zwierząt (domowych, dzikich, gospodarskich) jako przyjaciół człowieka,

- uwrażliwienie na ich los,

- przypomnienie o konieczności dobrego traktowania i opiekowania się zwierzętami,

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Zadanie konkursowe polega na zrobieniu i przesłaniu w wersji elektronicznej 1 zdjęcia „Lubię zwierzęta, bo…” wraz z komentarzem (maksymalnie 5 zdań) na adres malgorzata.szot@ekonomik365.pl

Termin nadsyłania prac: do  3 listopada 2021 r.

Uroczyste rozstrzygnięcie: 9 listopada 2021 r. godz. 9.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

Podczas rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się konferencja poświęcona zwierzętom „Zwierzęta – lubię, szanuję, dbam”, na którą zapraszamy autorów prac z opiekunami. Organizator zastrzega możliwość zmiany formy rozstrzygnięcia konkursu o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailowa oraz za pośrednictwem strony internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się  w Regulaminie Konkursu.

Sprzątanie Świata 2021 – „Myślę, więc nie śmiecę”

13 września 2021 r. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę’’. Akcja jest lekcją poszanowania środowiska, jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. Mając na uwadze tegoroczne hasło, szczególnie zachęcamy, aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych odpadów. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które, wielokrotnie powtarzane, w perspektywie czasu stają się wielkie.

Podczas akcji uczniowie klasy 3g zbierali nieczystości  z wyznaczonego terenu lasu  nad Braciejową Obszar Natura 2000. Akcja połączona była z ogniskiem  oraz zajęciami  z zakresu edukacji ekologicznej – poszukiwanie skutecznych rozwiązań na ograniczenie ilości odpadów.

Koordynatorem akcji było Starostwo Powiatowe oraz Nadleśnictwo Dębica.

Opiekę nad uczniami w trakcie „Sprzątania Świata” sprawowały: Małgorzata Cioch i Małgorzata Szot.

All-focus

All-focus IMG_20210913_110707 (1)

All-focus All-focus

ZAPROSZENIE na I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

grafikaZAPROSZENIE
na I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych
MASTER OF WORDS
edycja I ”BACK TO SCHOOL”

Pragniemy zaprosić uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII do udziału w I Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego  MASTER OF WORDS.

Konkurs polega na sprawdzeniu znajomości słownictwa z języka angielskiego   z wybranego działu tematycznego, funkcji językowych oraz wybranych struktur gramatycznych na poziomie B1. Tegorocznym tematem konkursu jest BACK TO SCHOOL, a więc wśród pytań konkursowych należy spodziewać się słownictwa i zwrotów związanych z edukacją, nauką stacjonarną i online, etapami edukacji, przedmiotami szkolnymi, wyposażeniem itd.   Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

a)      MASTER OF THEORY sprawdzającej poziom wiedzy i umiejętności  z wybranego zakresu tematycznego ( w tej kategorii uczniowie piszą test o tematyce ”Back to school” , w którym rozwiązują zadania konkursowe)

b)      MASTER OF PRACTICE – sprawdzającej umiejętność  autoprezentacji w języku angielskim (w tej kategorii uczniowie przesyłają prezentacje multimedialne o tytule ”Back to school”)

Każdy uczeń może zgłosić się do udziału w jednej wybranej lub obydwu kategoriach.

Rozstrzygnięcie kategorii MASTER OF PRACRICE oraz kategoria MASTER OF THEORY odbędą się  18 listopada 2021 r. o godzinie  10:00 w Zespole Szkół Ekonomicznych przy  ul. Ogrodowej 20.

Dlaczego warto?

-  konkurs ma rangę imprezy powiatowej
-  laureaci konkursu zyskują dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
-  to okazja do sprawdzenia własnej wiedzy z języka
-  przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
-  zapewniamy świetną zabawę oraz dyplomy i drobne upominki

 

Regulamin konkursu, zgody oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w załączniku oraz na stronie internetowej szkoły: www.ekonomik.debica.pl

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do dnia 5 listopada 2021 r.  na adres:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy

ul Ogrodowa 20

39-200 Dębica

z dopiskiem: KONKURS JEZYKA ANGIELSKIEGO MASTER OF WORDS

lub na e-mail: masterofwords.zse@gmail.com

 DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin Konkursu <– kliknij aby pobrać

 Zgoda przedstawiciela ustawowego <– kliknij aby pobrać

Formularz zgłoszeniowy <– kliknij aby pobrać

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów.