Daily Archives: 29 czerwca 2014

Poetycki laur dla uczennicy klasy II rg – Katarzyny Grych

Uczennica klasy II rg – Katarzyna Grych – po raz kolejny potwierdziła swój liryczny talent. Tym razem twórczość poetycka młodej literatki z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy zyskała aplauz jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Dla Uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz Wychowanków Pracowni Domów Kultury w Całej Polsce – „Dom, Miłość, Rodzina – utrata tych wartości to bezdomność”. Katarzyna Grych zyskała wyróżnienie w grupie uczniów szkół licealnych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w ubiegłorocznej edycji tego konkursu Kasia również odniosła sukces, plasując się na konkursowym podium! Nie po raz pierwszy nasza uczennica swoim bogatym dorobkiem poetyckim potwierdza sens słów poety, Władysława Broniewskiego:

Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie
czytają wiersze i płaczą…

Życzymy dalszych sukcesów!

Anna Szela – Giza

wyniki

Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń”

Klaudia_Tomasik_2b

4 czerwca 2014 roku jury w składzie:

  1. Przewodniczący – zastępca dyrektora pani Małgorzata Godycka
  2. Członkowie:
  • Pedagog pani Teresa Nurkowicz
  • Nauczyciel prawa pani Alicja Świętoń – Górniak
  • Nauczyciel fizyki pani Agata Wiktor

przyznało następujące nagrody:

1. W kategorii wiekowej 16 – 17 lat:

a) I miejsce – Sylwia Smagacz – I R

b) II miejsce – Katarzyna Grych – II RG

c) III miejsce – Paulina Krupa, Natalia Gawlik – II R

2. W kategorii wiekowej 18 – 19 lat:

a) I miejsce – Michał Brożek – II B

b) II miejsce – Jakub Radoń – II A

c) III miejsce – Mateusz Matłok – III B

oraz wyróżnienia dla pozostałych uczniów z najlepszej 10 (Klaudii Tomasik, Dawida Kocyły, Klaudii Warzechy oraz Katarzyny Stanek).

Prace uczniów:

Załącznik nr 1 – praca Sylwii Smagacz z klasy I R – fotografia,

Załącznik nr 2 – praca Katarzyny Grych z klasy II RG – plakat,

Załącznik nr 3 – praca Pauliny Krupy i Natalii Gawlik  z klasy II R – film,

Załącznik nr 4 – praca  Michała Brożka z klasy II B – prezentacja multimedialna,

Załącznik nr 5 – praca Jakuba Radonia z klasy II A – prezentacja multimedialna,

Załącznik nr 6 – praca Mateusza Matłoka z klasy III B – wiersz,

Załącznik nr 7 – praca Klaudii Tomasik z klasy II B – rysunek,

Załącznik nr 8 – praca Dawida Kocyły z klasy II A – prezentacja multimedialna,

Załącznik nr 9 – praca Klaudii Warzechy z klasy I C – wiersz,

Załącznik nr 10 – praca Katarzyny Stanek  z klasy III F – film.