Daily Archives: 26 czerwca 2014

Nie jesteś sam…

„Nie jesteś sam”- jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurtosieroctwa”, gdzie szukać pomocy.

10.06.2014 r. zostało zorganizowane spotkanie z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Panią Marzeną Sochą pełniącą jednocześnie funkcję przewodniczącej Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. W spotkaniu wzięło udział 70 uczniów reprezentujących poszczególne klasy.

Podczas spotkania uczniowie uzyskali informacje dotyczące:
1.Celów i zadań MOPSu:
• w jaki sposób ośrodek pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. zasiłki, stypendia, dożywianie dzieci, praca socjalna).
2.Procedury związanej z Niebieską Kartą:
• podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą,
• udzielanie informacji przez pracownika socjalnego o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej oraz wsparcia,
• formach pomocy dzieciom doznających przemocy oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tą pomoc,
• możliwościach podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

nie_jestes_sam01

 

nie_jestes_sam02 nie_jestes_sam03