Konferencja: „Wolontariat – społeczne zaangażowanie na rzecz dzieci”

By   23 listopada 2017

21 listopada wyróżniający się wolontariusze z naszego „Ekonomika” uczestniczyli w konferencji w siedzibie Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w ramach projektu „Nie jesteś sam”.

W trakcie konferencji  w ciekawy i niejednokrotnie wzruszający, osobisty sposób przedstawiono uczestnikom wielorakie aspekty pracy wolontariackiej w ramach Podkarpackiego hospicjum dla Dzieci. Prelegentami były osoby działające i pracujące na rzecz Hospicjum: dyrektor, koordynator wolontariatu, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog, wolontariusze akcyjni i medyczni, rodzic i siostra jednej z małych podopiecznych.

W Konferencji uczestniczyli:

Klaudia Grzyb, Julia Pochodaj  ( Szkolne Koło PCK )

Aleksandra Kuta, Adrian Żurek ( Młodzi dla Misji )

Natalia Malinowska, Wiktoria Kołodziej ( Przyjaciele od Serca  )

Klaudia Hołowicka, Justyna Posłuszny ( Klub Ośmiu )

Patryk Małkowski ( Młodzież Wszechpolska )

Życzymy uczestnikom oraz pozostałym wolontariuszom zaangażowanym w bezinteresowną pracę na rzecz szkoły i środowiska fascynującej i owocnej pracy !!!

20171121_122023 20171121_091641