Daily Archives: 20 listopada 2017

Uroczyste obchody Święta Niepodległości

Uroczyste obchody Święta Niepodległości
w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. Janusza Korczaka w Dębicy.

 

Każdego roku 11 listopada, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.

W tym roku, uroczysty apel z tej okazji, odbył się 9 listopada. Uczniowie naszej szkoły przygotowali i przedstawili montaż słowno – muzyczny, upamiętniający odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Informacje na temat wydarzeń historycznych wzbogaciła prezentacja multimedialna, przygotowana przez uczennice z klasy Ic -Darię Hyz i Agnieszkę Rusztowicz. Wiersze i piękne pieśni patriotyczne wprowadziły wszystkich w podniosły nastrój. Kolejny raz przeżyliśmy wzruszenie i radość z faktu, że po 123 latach niewoli, nasza ojczyzna powróciła na mapę Europy.

W części artystycznej akademii udział wzięli:

Justyna Pomykacz Ic

Emilia Szanduła Ic

Monika Kuczkowska  Ic

Piotr Ozga Ic

Katarzyna Maziarka Ig1

Bardzo dziękuję zespołowi przedmiotów matematyczno- przyrodniczych za wykonanie pięknej  dekoracji, a panu Jackowi Stańcowi za obsługę sprzętu .

Beata Baszak

Finał Powiatowego Konkursu Poezji Religijnej

16 listopada w Domu Kultury i Kinie „Kosmos” Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy odbył się finał Powiatowego Konkursu Poezji Religijnej.

Serdecznie gratulujemy uczennicom klasy 2a Wiktorii Nykiel i Angelice Bielatowicz, które otrzymały wyróżnienie w kategorii poezji śpiewanej  za utwór „SCHOWAJ MNIE POD SKRZYDŁA SWE ”.

Dziewczęta przygotowała pani Anna Szela-Giza.

WIKTORIA NYKIEL  i  ANGELIKA BIELATOWICZ otrzymały wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Poezji Religijnej.

 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

W  konkursie wzięli udział także inni uczniowie Zespół Szkół Ekonomicznych , którzy zaprezentowali swoje talenty artystyczne:

JUSTYNA POMYKACZ  z klasy 1c w kategorii poezji śpiewanej (Edyta Geppert – „ Zamiast”)

WIKTORIA SAJDAK  z klasy 1g1 w konkursie recytatorskim (Janusz Pyziński –„Nauczyłeś mnie” )

TOMASZ SYSŁO z klasy 2a w konkursie recytatorskim (Julian Tuwim – „Słowo i ciało”)

GABRIELA WODZIEŃ – z klasy 2g1 w konkursie recytatorskim (Karol Wojtyła –  „Późniejsze rozpamiętywanie spotkania”)

 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie

20171116_121412 20171116_121334

Rusza XVIII edycja „Góry Grosza”

obraz

 

„Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na  potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością.”
Thomas Jefferson

 

W dniach od 27 listopada 2017 do 2 stycznia 2018 roku zostanie przeprowadzona w naszej szkole wielka zbiórka monet.

       Akcja  organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, a patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przekazane grosze to realna pomoc dla tysiąca dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu oraz wsparcie dla ich rodzin. Rodzina jest ważna dla każdego, jest ostoją i fundamentem na lata. Dlatego pomagajmy dzieciom, które zostały rozłączone z rodzinami i tym, które są taką rozłąką zagrożone.

Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest pokazanie młodym ludziom, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

„Góra Grosza” to przede wszystkim ludzie dobrego serca, wrażliwi na los drugiego człowieka. Każdy z Was biorąc udział w akcji  może  pomóc.

Dlatego pomóżmy  dzieciom, które zostały rozłączone z rodzinami i tym, które są taką rozłąką zagrożone.
Ofiaruj „GROSZ”.

Zasady przeprowadzenia zbierania  zbiórki w naszej szkole:

 1. Utworzenie komitetu organizacyjnego (opiekun akcji i uczniowie)
 2. Każda klasa przeprowadza zbiórkę monet
 3. Przeliczoną kwotę skarbnik przekaże wolontariuszom, którzy przeprowadzą zbiórkę w wyznaczonym terminie lub do opiekuna akcji pani Anny Didyk – Żołądek
 4. Komisyjne przeliczenie, zapakowanie i odesłanie zebranych monet
 5. Ogłoszenie wyniku zbiórki oraz podanie klas, które zebrały największą kwotę.

 Nie bądź obojętny ! Te dzieci czekają na Twoją pomoc.

Opiekun przeprowadzanej akcji „Góra Grosza”  Anna Didyk -Żołądek

 

 

XIV edycja Rejonowej Olimpiady Wiedzy o Uzależnieniach i ich Konsekwencjach

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  w Dębicy

oraz Szkolny Zespół Promocji Zdrowia

zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego

do udziału w Olimpiadzie.

Regulamin Olimpiady

1. XIV Rejonowa Olimpiada odbędzie się 14.12.2017 r. w ZSE  w Dębicy.

2.Celem Olimpiady jest:

 • Propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.
 • Uczenie budowania prawidłowych relacji międzyludzkich.
 • Propagowanie wiedzy na temat HIV i AIDS.

3. W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zrzeszonych w Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejon Dębica.

4. Prosimy o przesłanie na piśmie zgłoszenia szkoły do udziału w Olimpiadzie w terminie do dnia 24.11.2017 r. na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica (lub mailem na adres:  ad.zoladek@op.pl).

5. Do dnia 01.12.2017 r. w każdej zgłoszonej placówce powinien się odbyć szkolny etap Olimpiady. Nazwiska wyłonionych laureatów szkolnego etapu (maksymalnie 5 osób) prosimy przesłać w terminie do dnia 08.12.2017 r.

6. Rejonowa Olimpiada składa się z dwóch etapów:

I etap -  test pisemny .

Wezmą w nim udział laureaci etapów szkolnych.  Uczestnicy powinni wykazać się znajomością treści z poniższych stron internetowych:

1. Strona  Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie

2. Strona Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

http://www.kbpn.gov.pl/o_narkotykach_i_inarkomanii.htm?id=111489

3. Strona Ministerstwa Zdrowia

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/hiv-i-aids/

II etap  –  finał.

Wezmą w nim udział najlepsi spośród uczestników części pisemnej.

Finaliści zaprezentują w 3 – minutowym wystąpieniu temat:

„Uzależnienia XXI wieku”

Prezentując temat można posiłkować się wyłącznie własnym scenariuszem, którego kopię, podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika, należy dostarczyć jury w dniu Olimpiady.

Przygotowując wystąpienie uczestnicy mogą korzystać z propozycji podanych poniżej lub z innych źródeł informacji:

 1. https://gis.gov.pl/zdrowie/dopalacze/materialy-edukacyjne
 2. http://dopalaczeinfo.pl/
 3. http://wiecjestem.us.edu.pl/wyrwij-sie-z-sieci-o-uzaleznieniu-od-internetu
 4. Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska: Młodzież przeciwko sobie – zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia, Warszawa 2010.
 5. Beata Szurowska: Anoreksja i bulimia. Śmiertelne sposoby na życie, Gdańsk 2011.
 6. Peter D. Rogers, Lea Goldstein: Narkotyki i nastolatki, Gdańsk 2004.

 

Jury będzie oceniać:

 • zawartość merytoryczną  i edukacyjną wystąpienia,
 • aktualność prezentowanych treści,

7.  Laureaci Olimpiady otrzymają nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Dębicy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE