XIV edycja Rejonowej Olimpiady Wiedzy o Uzależnieniach i ich Konsekwencjach

By   20 listopada 2017

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  w Dębicy

oraz Szkolny Zespół Promocji Zdrowia

zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego

do udziału w Olimpiadzie.

Regulamin Olimpiady

1. XIV Rejonowa Olimpiada odbędzie się 14.12.2017 r. w ZSE  w Dębicy.

2.Celem Olimpiady jest:

 • Propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.
 • Uczenie budowania prawidłowych relacji międzyludzkich.
 • Propagowanie wiedzy na temat HIV i AIDS.

3. W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zrzeszonych w Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejon Dębica.

4. Prosimy o przesłanie na piśmie zgłoszenia szkoły do udziału w Olimpiadzie w terminie do dnia 24.11.2017 r. na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica (lub mailem na adres:  ad.zoladek@op.pl).

5. Do dnia 01.12.2017 r. w każdej zgłoszonej placówce powinien się odbyć szkolny etap Olimpiady. Nazwiska wyłonionych laureatów szkolnego etapu (maksymalnie 5 osób) prosimy przesłać w terminie do dnia 08.12.2017 r.

6. Rejonowa Olimpiada składa się z dwóch etapów:

I etap -  test pisemny .

Wezmą w nim udział laureaci etapów szkolnych.  Uczestnicy powinni wykazać się znajomością treści z poniższych stron internetowych:

1. Strona  Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie

2. Strona Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

http://www.kbpn.gov.pl/o_narkotykach_i_inarkomanii.htm?id=111489

3. Strona Ministerstwa Zdrowia

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/hiv-i-aids/

II etap  –  finał.

Wezmą w nim udział najlepsi spośród uczestników części pisemnej.

Finaliści zaprezentują w 3 – minutowym wystąpieniu temat:

„Uzależnienia XXI wieku”

Prezentując temat można posiłkować się wyłącznie własnym scenariuszem, którego kopię, podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika, należy dostarczyć jury w dniu Olimpiady.

Przygotowując wystąpienie uczestnicy mogą korzystać z propozycji podanych poniżej lub z innych źródeł informacji:

 1. https://gis.gov.pl/zdrowie/dopalacze/materialy-edukacyjne
 2. http://dopalaczeinfo.pl/
 3. http://wiecjestem.us.edu.pl/wyrwij-sie-z-sieci-o-uzaleznieniu-od-internetu
 4. Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska: Młodzież przeciwko sobie – zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia, Warszawa 2010.
 5. Beata Szurowska: Anoreksja i bulimia. Śmiertelne sposoby na życie, Gdańsk 2011.
 6. Peter D. Rogers, Lea Goldstein: Narkotyki i nastolatki, Gdańsk 2004.

 

Jury będzie oceniać:

 • zawartość merytoryczną  i edukacyjną wystąpienia,
 • aktualność prezentowanych treści,

7.  Laureaci Olimpiady otrzymają nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Dębicy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE