Daily Archives: 22 czerwca 2017

Szkolny klub wolontariatu II edycja

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy brał udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Europejskie Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Konkurs ten rozpoczął się 29 listopada 2016 r. i trwał  do 29 maja 2017 r.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Szkoła, wykonała zadania przewidziane regulaminem konkursu i otrzymała certyfikat „Szkolny klub wolontariatu”.

Zadania konkursu: Szkolny klub wolontariatu

  1. Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”? Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  3. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel. Ocena na podstawie sprawozdania, informacji, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  4. Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: „Pomaganie jest fajne!”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie sprawozdania, 6 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  6. Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole np. „Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach itp. Ocena
    na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  7. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać”? Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać? Ocena na podstawie arkusza ankiety i jej wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 

Jako opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza, pragnę w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim nauczycielom oraz uczniom,  którzy wzięli udział w akcjach organizowanych w ramach Konkursu .

Sylwia Cisło

certyfikat - szkolny klub wolontariatu

Finał projektu „Przedsiębiorczość w Praktyce”

6 czerwca w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbył się finał projektu „Przedsiębiorczość w Praktyce”. Najlepsze drużyny z województwa zaprezentowały przed jury biznesplany przedsięwzięcia rozwiązującego istotny problem lokalny.

Po ocenie prezentacji biznesplanów drużyna Ekonomika w Dębicy zajęła VI miejsce w  województwie. Drużynę tworzyli uczniowie: Dawid Krawczyk, Zuzanna Brodawka, Justyna Daniek z klasy 2b technik ekonomista, pod kierunkiem pani Małgorzaty Szyszki.

Projekt realizowany był w 26 szkołach województwa podkarpackiego, a wzięło w nim udział około 800 uczniów. Naszą szkołę reprezentowały 3 zespoły.

Od listopada 2016 roku młodzież uczestniczyła w warsztatach tematycznych prowadzonych przez specjalistów z WUP, ZUS, Urzędu Skarbowego, banku. Każdy moduł kończył się testem i zadaniem praktycznym.

21 kwietnia w auli Franciszkańskiego Ośrodka Kultury w Leżajsku odbył się półfinał projektu. Jego uczestnikami zostało 26 zespołów. Opiekę w czasie półfinału sprawowała pani Małgorzata Drozdowska.

Celem projektu było kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych oraz integracja wiedzy ekonomicznej i umiejętności praktycznych przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, pracy i życiu codziennym.

O jego randze świadczy fakt, że został on objęty honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

zse1 zse2 zse3 dav

Podsumowanie projektu czytelniczego „Zaczytani”

W  projekcie udział wzięły głównie uczennice klas drugich.

Weronika Greczycho, Natalia Marek, Daria Szewc oraz Kinga Mroczek z 2 b w swojej recenzji zachęcały do przeczytania książki autorswa Gayle Forman pt.: Zostań jeśli kochasz. Zdjęcie wykonały pod wpływem książki Jay Asher’a 13 powodów (książka byłą promowana w czerwcu). 29 maja odwiedziły grupę Świetlików z Ochronki Sióstr Służebniczek gdzie po krótkiej pogadance na temat książek, oraz kilku bajkowych zagadkach  (wszystkie błyskawicznie i bezbłędnie odgadnięte przez Świetliki)przeczytały bajkę terapeutyczną o Misiu i tęczy. Dzieci chętnie wykonały do nich ilustracje. Następnie osaczyły „Misia z Ekonomika”, który z ich objęć wydostał się tylko dzięki interwencji siostry opiekującej się tą grupą.

Natalia Kędzior z 1g1 przekazała zdjęcie, którego inspiracją była klasyka – Henryk Sienkiewicz ze swoim Latarnikiem.

Paulina Pietrucha oraz Patrycja Ciebień z 2 r wykonały interesującą gazetkę z okazji Dnia Książki, który jest obchodzony w wielu krajach 23 kwietnia. Zaprezentowały w niej kilka rekordów Guinnessa związanych z pisaniem, publikowaniem oraz czytaniem książek.

Joanna Wiśniowska wraz z Klaudią Wyczałek z 2 g2 chętnie przeprowadzały wywiady z pracownikami naszej szkoły: z panem dyrektorem Krzysztofem Góreckim, z panem Krzysiem- naszym woźnym oraz panią bibliotekarką Małgorzatą Gawlik.

 

RECENZJA KSIĄŻKI :

Książka, której recenzje piszemy nosi tytuł „Zostań, jeśli kochasz” autorki Gayle Forman, tłumaczona przez Hannę Pasierską. W Polsce wydano 10 września 2014 roku

Na każdej z nas książka ta wywarła spore wrażenie. Sięgnęłyśmy po nią, ponieważ na jej podstawie powstał film o tym samym tytule, wyreżyserowany przez R.J. Cutler’a.

„Zostań, jeśli kochasz” opowiada o utalentowanej muzycznie nastolatce i jej rozterkach życiowych. Punktem zwrotnym staje się tragiczny wypadek jej rodziny, w którym również uczestniczy. Główna bohaterka- Mia znalazła się na granicy życia i śmierci. Sama musi zdecydować o swoim losie.

Książka ta jest napisana językiem prostym, kierowanym głównie do nastolatków. Łączy dwa zupełnie różne światy- realny i fantastyczny. Jedynym jej minusem jest chaotyczny przebieg zdarzeń.

„Zostań, jeśli kochasz” opowiada o prawdziwej młodzieńczej miłości i przyjaźni. Dużą role w niej odgrywa obietnica. Do końca zostajemy w niepewności czy historia Mii i Adama zakończy się happy end’em.

Utwór ten jak najbardziej możemy polecić wszystkim nastolatkom, którzy chcą oderwać się choć na chwilę od rzeczywistości, gdyż książka ta wciąga i porywa czytelnika do swojego świata.

Weronika Greczycho

Natalia Marek

Kinga Mroczek

Daria Szewc

Ekonomik na szlaku Rajdu Gwiaździstego

12 czerwca 2017r. o 8.30 z 4 punktów startowych wyruszyło na Szlak Partyzancki II i III Zgrupowania AK Obwodu Dębica 12 patroli szkół podstawowych i gimnazjów. Tym samym rozpoczął się XII Rajd Gwiaździsty o Proporzec Przechodni 5 Pułku Strzelców Konnych AK „Kałużówka 2017”.

Jego celem jest popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym na ternie ziemi dębickiej. Tegoroczny rajd poświęcony był Wojskowej Służbie Kobiet w dębickim obwodzie AK. W związku z tym zadania, które mieli do wykonania uczestnicy nawiązywały do działalności 5 sekcji: *łączności konspiracyjnej i bojowej, *sanitarnej, *gospodarczej, *propagandy oraz *wywiadu.

W rajdzie wzięły udział grupy uczniów ze szkół z Dębicy, Gumnisk, Zawady, Paszczyny, Głobikowej, Stasiówki, Jaworza i Dobrkowa. Patrole rywalizowały między sobą w różnych konkurencjach min. w opatrywaniu ran, rzucie granatem, przenoszeniu rannych na noszach, strzelaniu z broni, a także w odnajdywaniu ukrytych informacji. Na Kałużówce uczestnicy mogli spożyć ciepły posiłek, a także chwilę odpocząć.

Zwieńczeniem rajdu była Msza święta pod przewodnictwem ks. Ryszarda Piaseckiego. Po niej nastąpiło ogłoszenie wyników rywalizacji oraz uroczyste przekazanie przechodniego proporca zwycięskiemu patrolowi. W tym roku trafił on do Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy, które zdobyło największą liczbę punktów.
Ze zrozumiałych względów w rywalizacji nie mogli brać udziału uczniowie Ekonomika, niemniej jednak byli oni bardzo widoczni na partyzanckim szlaku. Na dwóch punktach sanitarnych, odgrywając role rannych partyzantów oceniali prawidłowość udzielania pierwszej pomocy: Paulina Olszewska (IIa), Iza Zygmunt (IIr), Karol Ligęska (Ic), Bartosz Tomaszewski (IIg2), Kajetan Kurcz (IIIg1) i Jakub Mika (IIIg1). Opiekę nad nimi sprawował p. Wojciech Szerszeń.

W grupie szkół podstawowych prowadzonej przez p. Joannę Mazurkiewicz sędziował na trasie Rajdu Daniel Orkisz (IIIg1).