Finał projektu „Przedsiębiorczość w Praktyce”

By   22 czerwca 2017

6 czerwca w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbył się finał projektu „Przedsiębiorczość w Praktyce”. Najlepsze drużyny z województwa zaprezentowały przed jury biznesplany przedsięwzięcia rozwiązującego istotny problem lokalny.

Po ocenie prezentacji biznesplanów drużyna Ekonomika w Dębicy zajęła VI miejsce w  województwie. Drużynę tworzyli uczniowie: Dawid Krawczyk, Zuzanna Brodawka, Justyna Daniek z klasy 2b technik ekonomista, pod kierunkiem pani Małgorzaty Szyszki.

Projekt realizowany był w 26 szkołach województwa podkarpackiego, a wzięło w nim udział około 800 uczniów. Naszą szkołę reprezentowały 3 zespoły.

Od listopada 2016 roku młodzież uczestniczyła w warsztatach tematycznych prowadzonych przez specjalistów z WUP, ZUS, Urzędu Skarbowego, banku. Każdy moduł kończył się testem i zadaniem praktycznym.

21 kwietnia w auli Franciszkańskiego Ośrodka Kultury w Leżajsku odbył się półfinał projektu. Jego uczestnikami zostało 26 zespołów. Opiekę w czasie półfinału sprawowała pani Małgorzata Drozdowska.

Celem projektu było kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych oraz integracja wiedzy ekonomicznej i umiejętności praktycznych przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, pracy i życiu codziennym.

O jego randze świadczy fakt, że został on objęty honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

zse1 zse2 zse3 dav