Młodzież z IA na sesji popularno-naukowej…

By   21 listopada 2022

Historię i działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich poznali uczniowie IA, którzy 16 listopada wzięli udział w prawdziwej uczcie naukowej,  jaka miała miejsce w murach Domu Kultury Śnieżka. Odbyła się tam sesja popularno-naukowa, pt.: „Służebniczki Dębickie w Przestrzeni Społeczno – Eklezjalnej. Blaski i Cienie”. Dom Kultury Śnieżka, tego dnia gościł: historyków, naukowców, księży, siostry zakonne, samorządowców i młodzież z dębickich szkół.

W czasie konferencji wygłoszone zostały wykłady:

  • Działalność społeczników na ziemi dębickiej w XIX i XX w. Wybrane przykłady – mgr Maciej Małozięć, Urząd Miejski w Dębicy
  • Pola walki z okupantem w czasie II wojny światowej i obecność sióstr – dr Jacek Magdoń, Oddział IPN w Rzeszowie
  • Posługa sióstr służebniczek w Dębicy, a działania organów bezpieczeństwa i władz administracyjnych w latach 1945-1956 – dr Edyta Adamczyk-Pluta,  Oddział IPN w Rzeszowie
  • Aktualność koncepcji wychowania Bojanowskiego w posłudze służebniczek dębickich. Współczesne wyzwania – s. dr hab. Maria Opiela, KUL
  • Służebniczki dębickie w misji Kościoła – o. mgr lic. Adam Kośla CSsR

4 3 2 1