Author Archives: Sławek

VII etap Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS

VII etap Ogólnopolskiej Olimpiady ZUS

„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

edycja 2020/2021

Komitet Szkolny po przeprowadzeniu I etapu Olimpiady i dokonaniu oceny testów, wyłonił trzech uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów.

Na stronie www.zus.pl/edukacja zostały ogłoszone zespoły uczniów, które zakwalifikowały się do II etapu (wojewódzkiego) olimpiady, który odbędzie się 19 marca.

Na liście znajduje się nasza szkoła w składzie: Lesiak Jakub (II b1), Regina Raś, Aleksandra Rynkar (III a)

 

Gratuluję!!!

Opiekun: Joanna Chwał

podkarpackie_zespoły zakwalifikowane do II etapu olimpiady <<KLIKNIJ>>

LOGO Projekt z ZUS1

 

Współczesny patriota…

Współczesny patriota…

 Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Podczas corocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy wolną Polskę.

Warto przypomnieć, że w następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. W filmie IPN-u, przypominającym wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości słyszymy: „Kiedy gra toczy się o najwyższą stawkę, gramy twardo, gramy do końca. Wykorzystujemy atuty, stawiamy na jedną kartę. Wiele poświęcamy, dużo ryzykujemy. Bo w historii narodów bywają wielkie gry o wszystko. A ich stawką jest niepodległość.”

Mimo, że w 1795 roku Polacy stracili swoje państwo, to jednak ani przez moment nie stracili ducha walki, twardo przeciwstawiając się państwom zaborczym – Rosji, Prusom i Austrii. Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej.

Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny światowej, w wyniku której Polska odzyskała niepodległość.

10 listopada 1918 r. powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef Piłsudski.  11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada 1918 r. rozwiązała się, przekazując mu całą władzę nad tworzącym się państwem.

16 listopada 1918 r. Józef Piłsudski nadał depeszę notyfikującą państwom świata powstanie niepodległej Polski.

„Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej”. – napisał Józef Piłsudski w depeszy nadanej 16 listopada z budynku Cytadeli Warszawskiej.

W tym roku mija 102 lata od dnia odzyskania niepodległości. Żyjemy w wolnym kraju, jednak należy pamiętać słowa marszałka Piłsudskiego: „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze, niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym”.
W związku z powyższym jak być dziś patriotą?

Gdy patriotyzmu nie da się udowodnić poświęceniem za ojczyznę, przejawia się on w realizacji codziennych obowiązków obywatelskich. Dla dzieci i młodzieży to nauka, później m.in. uczestnictwo  w wyborach, przestrzeganie prawa i zaangażowanie w życie publiczne. W ten sposób dokładamy cegiełki do pomyślności państwa, bo jak powiedział Stefan Wyszyński Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”.

Patriota powinien znać historię, tradycję, hymn i symbole narodowe. Ale ważne jest, by być także świadomym obywatelem i nie dawać sobą manipulować wszelkim populistom. Znajomość historii i losów swojego kraju służy temu, by wyciągać wnioski, rozumieć procesy społeczne i mieć własny pogląd na to, w którym kierunku powinno podążać nasze państwo. Piłsudski mawiał: „ Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

 

Tradycyjne postrzeganie patriotyzmu nieodłącznie powiązane jest z gotowością do poświęceń dla ojczyzny. Trudno porównać dzisiejsze ofiary z tymi, które składano podczas I i II wojny światowej oraz za czasów PRL-u, jednak nawet obecnie można poświęcić coś cennego, a mianowicie swój czas i zaangażować się w ważne sprawy społeczne, lokalne, polityczne. Przykładem codziennego patriotyzmu i poświęcenia swojego wolnego czasu może być wolontariat. W sytuacji jaką mamy obecnie, na wagę złota jest każda godzina czasu poświęcona potrzebującym. Może wystarczy zadzwonić do sąsiada, który ze względu na swoje bezpieczeństwo nie może wychodzić z domu i zrobić mu zakupy, wyprowadzić psa, czy po prostu porozmawiać. Czasami taki mały gest, tak niewiele, znaczy bardzo dużo.  

Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.” /Bolesław Prus/

Patriotyzm był i jest nierozerwalnie powiązany z solidarnością narodu. Oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością. W Polsce solidarność ma szczególne znaczenie ze względu na ruch społeczny, który doprowadził do upadku komunizmu. Jest przykładem zjednoczenia się ludzi o często odmiennych poglądach dla wspólnego dobra. Jednak solidarność może mieć też codzienną formę: życzliwości na ulicy, pomocy biednym, dbania o sąsiadów, bo prawdziwy patriotyzm to ofiarność, solidarność, rzetelna codzienna praca dla dobra wspólnego. W świecie ogarniętym walką z pandemią SARS-CoV-2 i COVID-2019,  w czasie naznaczonym strachem, bólem, cierpieniem i samotnością, międzyludzka solidarność codziennie nabiera nowego sensu, nowej wartości i jest przejawem współczesnego patriotyzmu. Na myśl nasuwają mi się tutaj słowa świętego Jana Pawła II, wypowiedziane podczas jego trzeciej wizyty duszpasterskiej w Polsce: „Jeden drugiego brzemiona noście – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich”.

Warto też pamiętać, że patriotą nie można się nazwać. Najwięksi polscy patrioci nie musieli przypominać o swoim patriotyzmie na każdym kroku. Nie świadczy o nim obnoszenie się ze swoją narodowością, okrzyki czy np. znak Polski walczącej na koszulce. Zamówienie jej w Internecie i wyjście na ulicę nie wymaga dziś odwagi, w przeciwieństwie do walk w powstaniu warszawskim. Bohaterstwem dzisiejszych czasów jest  zostanie krwiodawcą. Nasi przodkowie oddawali życie i zdrowie, by inni mogli żyć, my możemy oddać to co mamy najcenniejsze, czyli krew. Nie ma piękniejszego symbolu patriotyzmu. Honorowe krwiodawstwo to postawa, która jest patriotyzmem XXI wieku. Krew stanowi lek, który można pozyskiwać tylko od ludzi chętnych do ratowania życia innych. Wielki polski patriota Władysław Bartoszewski powiedział: „Patriotyzm polski nie polega na mówieniu o patriotyzmie, tylko na służbie”.

Dzięki naszym przodkom i ich zaangażowaniu w walkę o wolną, niepodległą Polskę, możemy dziś żyć w wolnym kraju, zatem i pojęcie patriotyzmu uległo przewartościowaniu.

Dziś ojczyzna nie wymaga od nas oddawania za nią życia, dlatego patriota XXI wieku to osoba, która chce żyć dla Polski, a nie umierać  dla niej. Współczesny patriota, wywiązuje się ze swoich obywatelskich obowiązków, zna historię, tradycję, hymn i symbole narodowe,  jest otwarty na różnorodność, ale także  czuje się współodpowiedzialny za swoich rodaków.

Podsumowaniem rozważań na temat współczesnego patriotyzmu i jego sensu niech będzie fragment utworu Wisławy Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”. 

Bez tej miłości można żyć,

mieć serce puste jak orzeszek,

malutki los naparstkiem pić

z dala od zgryzot i pocieszeń,

na własną miarę znać nadzieję,

w mroku kryjówkę sobie wić,

o blasku próchna mówić „dnieje”,

o blasku słońca nic nie mówić.

 

Jakiej miłości brakło im,

że są jak okno wypalone,

rozbite szkło, rozwiany dym,

jak drzewo z nagła powalone,

które za płytko wrosło w ziemię,

któremu wyrwał wiatr korzenie

i jeszcze żyje cząstkę czasu,

ale już traci swe zielenie

i już nie szumi w chórze lasu?

 

Ziemio ojczysta, ziemio jasna,

nie będę powalonym drzewem.

Codziennie mocniej w ciebie wrastam

radością, smutkiem, dumą, gniewem.

Nie będę jak zerwana nić.

Odrzucam pusto brzmiące słowa.

Można nie kochać cię – i żyć,

ale nie można owocować.

 

                                                                                          

Beata Szypułka

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021, które tradycyjnie już poprzedziła msza święta w Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego.

W swoim wystąpieniu Pan Dyrektor Krzysztof Górecki życzył wszystkim uczniom sukcesów w nauce i wielu radosnych chwil, a nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz osiąganych wyników. Po krótkiej części oficjalnej młodzież rozeszła się do swoich sal, a pierwszoklasiści mieli okazję zapoznania się z nowymi wychowawcami.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI 2020

Dzień Ziemi 2020: kiedy obchodzimy i co to za dzień? Taka ciekawostka z pewnością zainteresuje niejedną osobę. To wyjątkowe święto znane jest również pod nazwą Międzynarodowy Dzień Ziemi lub Światowy Dzień Ziemi. Obchodzenie go ma na celu dbanie o środowisko, a także głoszenie postaw ekologicznych i wdrażanie ich w życie społeczeństwa. Zdecydowanie jest to najbardziej ekologiczne święto całego świata. Ludzie jednoczą się ze sobą i chcą ratować naszą planetę. Ten dzień szczególnie obchodzony jest w szkołach. Pedagodzy przygotowują specjalny materiał związany z tym tematem. W niektórych szkołach organizowane są wtedy olimpiady przyrodnicze, konkursy z okazji Dnia Ziemi lub część klas wybiera się ze swoim wychowawcą na spacer. Może być to spacer rekreacyjny lub taki, podczas którego uczniowie dbając o planetę zbierają śmieci, które porozrzucane są po terenach zielonych lub chodnikach. Jest to bardzo ładny gest, który z pewnością wiele pokazuje i daje do myślenia. W niektórych miejscach ludzie chcąc zrobić coś dla naszej planety sadzą drzewka. Dodatkowo w czasie obchodów wiele stowarzyszeń ekologicznych organizuje również konferencje czy manifestacje. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić wszystkich ludzi jak bardzo ważne jest dbanie o planetę, a także chcą pokazać jak wiele zagrożeń i zanieczyszczeń źle na nią wpływa.

W 2020 roku Dzień Ziemi wypada 22 kwietnia. Tegorocznym hasłem jest: Działanie na rzecz klimatu. Początki obchodów Święta Ziemi obchodzone były w Stanach Zjednoczonych. W późniejszym czasie przykład z Amerykanów wzięły również inne kraje, dlatego jest tak popularnym i ważnym świętem, nawet w Polsce. Na koniec mamy dla Was kilka ciekawostek ze świata, które związane są z Dniem Ziemi:

  • w 2012 roku w Chinach, podczas Dnia Ziemi ponad 100 tys. osób aby zaoszczędzić paliwo i zadbać o środowisko jeździli rowerami
  • w 2020 roku będziemy obchodzić Święto Ziemi po raz pięćdziesiąty
  • co roku z okazji Dnia Ziemi Google przygotowuje specjalne grafiki, czyli tzw. Google Doodle
  • w 30. rocznicę obchodów Międzynarodowego Święta Ziemi ambasadorem akcji został aktor Leonardo DiCaprio
  • w 2009 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi, a jego pierwsze obchody miały miejsce w 2010 roku.

Sylwia Górz

dzziemi

Autor: pixabay.com

Hołd Żołnierzom Niezłomnym

W nietypowy sposób oddali hołd żołnierzom niezłomnym…

2 marca uczniowie klasy 1 Lc wzięli udział w pięknej lekcji historii. Rozpoczęła się ona od wykładu pana Franciszka Batorego. Jego brat, mjr Józef Batory wraz z sześcioma innymi członkami IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” był przez trzy lata więziony i torturowany, a następnie 1 marca 1951 r. zamordowany strzałem w tył głowy w kazamatach mokotowskiego więzienia w Warszawie. Pan Franciszek jako 21-letni mężczyzna był świadkiem procesu sądowego, w którym został skazany jego brat, ale również  Łukasz Ciepliński, Karol Chmiel, Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej -  niezłomni żołnierze IV Zarządu WiN, na cześć których ustalony został Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W swoim przemówieniu prelegent podzielił się smutnymi wspomnieniami dotyczącymi tamtych czasów. Powiedział: „mam prawo i obowiązek, a wy przekażcie to innym. Przyszedłem, bo mam cel”,  po czym  zaczął opowieść o procesie na siedmiu odważnych żołnierzy wyklętych. Opowiedział o nieuczciwych praktykach podczas procesów wojskowych, podkreślił znaczenie niezłomności Polaków w dążeniu do wolności oraz zaapelował, by „przygotowywać wspaniałe miejsce na pomnik dla bohaterów w umyśle i w sercu”.

Podkreślił ważną rolę nauczycieli nie tylko w swoim życiu, ale i w życiu każdego człowieka. Zwrócił się również do obecnych na sali wychowawców i opiekunów, aby kształcili młode pokolenia świadomie, gdyż „nauczyciele są inżynierami dusz ludzkich, a przyszłość narodu zależy od przekazanych wzorców”.

Cytując Krasickiego Święta miłości kochanej ojczyzny! Czują cię tylko umysły poczciwe” zwrócił młodzieży uwagę  na wartość, jaką jest wolna ojczyzna.

Na zakończenie skierował odezwę do młodzieży o realizację testamentu swoich przodków poprzez niestrudzoną pracę, zwieńczoną słowami: „przychodzę do was z przesłaniem (…) abyście na waszej drodze uczniowskiej i studenckiej zawsze szukali prawdy!”.

 Spotkanie z Panem Franciszkiem Batorym i jego wykład był dla młodzieży „żywą lekcją historii”, a osobiste wspomnienia Prelegenta – świadka tamtych bolesnych wydarzeń na pewno najlepszym upamiętnieniem Żołnierzy Niezłomnych. 

Po burzliwych owacjach słuchaczy, rozpoczęła się artystyczna część spotkania. Uczniowie wysłuchali koncertu Norberta „Smoły” Smolińskiego, wokalisty zespołu Contra Mundum. Podczas występu artysta zaprezentował muzyczną interpretację wierszy m.in. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Gajcego. Pieśni miały charakter rockowy. Koncert został wzbogacony o wizualizacje zawierające zdjęcia Polaków wywiezionych na Syberię, ujęcia z walk we wrześniu 1939 roku, zdjęcia więźniów w obozie Auschwitz. Utwory przeplatane były pytaniami konkursowymi, dotyczącymi historii, a także opowieściami o patriotycznych postawach Polaków.

Młodzież z uwagą i wzruszeniem wysłuchała koncertu, który był podróżą historyczną w nasze dzieje.

Uczestnicząc w tym wydarzeniu uczniowie naszej szkoły oddali cześć bohaterom, dzięki którym możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce.

Beata Szypułka

nż 3 (1) 2 (1)

 

ZAWSZE WIERNI

To nie są wiersze, poematy
I polonezy karmazynów:
To biblia, w której polskie światy
Z ojców przenoszą się na synów.

„Dziady”, „Irydion”, „Pan Tadeusz”
Lub „Kordian”, policz owe dzieła
I na pokoleń śpiew je przełóż –
Co w nich ci zagra? – Nie zginęła.

                        K. Wierzyński „Biblia polska” [fragment]

 

27 lutego w I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy odbyły się powiatowe eliminacje do V edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Prozy „Zawsze Wierni”. Naszą Szkołę w tym patriotycznym wydarzeniu reprezentowała Paulina Jałowiec z 1Lc. Paulina z dużym wyczuciem artystycznym  i odpowiednią interpretacją wyrecytowała wiersz Kazimierza Wierzyńskiego „Biblia polska”.

Młodzi artyści z powiatu dębickiego interpretowali wiersze polskich twórców, które powstały po 1918 roku i zawierały motyw „zawsze wierni”, wpisywały się w 100-lecie odzyskania niepodległości oraz rozwijały rozumienie pojęć: patriotyzm, honor, bohater, ojczyzna i wierność wartościom.

Konkurs stanowił hołd dla tych, którzy pozostali wierni ideom wolności, honoru oraz umiłowania Ojczyzny. Był także motywacją do rozbudzania zainteresowań historią najnowszą i jej bohaterami, a także do kształtowania poczucia tożsamości narodowej.

Paulinie gratulujemy poczucia artyzmu i życzymy sukcesów w rozwijaniu zdolności recytatorskich i aktorskich.

21 31

Walentynki 2020 HDK

kr1

 

 

 

 

 

 

 

 

Chwyć czerwoną nitkę – by ocalić czyjeś życie.

„Dobro poza podziałami” to hasło akcji „WALENTYNKI 2020” zorganizowanej 14 lutego 2020 roku, przez Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy. Celem akcji była promocja idei krwiodawstwa wśród młodzieży, zwiększenie świadomości o potrzebie dzielenia się tym co jest najcenniejsze, cząsteczką krwi. Nikogo nie trzeba przekonywać, że krew to dar życia. Zaangażowanie i bezinteresowna pomoc krwiodawców niesie nadzieję setkom ludzi.

W tym dniu każdy mógł przyjść i zamanifestować swoje poparcie dla ludzi dobrej woli. Trzymając symboliczną niteczkę krwi pokazać, że nie ma dla nas żadnych podziałów. Wobec chorób, śmierci wszyscy jesteśmy równi. Dając innym nadzieję, dzieląc sie dobrem, sprawimy, że świat stanie się piękniejszy.

Wszyscy uczestnicy otrzymali symboliczne ciastko w kształcie serca oraz cukierki.

kr2

Dziękujemy za pomoc  w  przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji uczennicom klasy 3 c: Katarzynie Dubas, Monice Kuczkowskiej, Agnieszce Andreasik, Patrycji Kuczek i Justynie Pomykacz. Szczególne podziękowania kieruję do pana Krzysztofa Bieleckiego, który był pomysłodawcą akcji i wspiera klub  w promowaniu idei krwiodawstwa.

Myślę, ze spotkamy się wszyscy za rok. Już dzisiaj serdecznie zapraszam. Opiekun szkolnego Koła HDK. Anna Didyk – Żołądek.

Relacja z przebiegu akcji:

Sukces uczennic z Ekonomika na Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek

30 stycznia 2020 roku okazał się szczęśliwym dniem dla naszych Artystów. Aż dwie uczennice Ekonomika odniosły sukces w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Wiktoria Madej z klasy 1r1 z kolędą „Gdy się Chrystus rodzi” zajęła 1 miejsce, natomiast Magdalena Pych z klasy 2b zdobyła 3 nagrodę za wykonanie utworu „Znak pokoju”. Serdecznie gratulujemy naszym laureatkom i życzymy dalszych sukcesów!

IMG_6035 IMG_6029