Author Archives: Sławek

Finał wojewódzki projektu „Przedsiębiorczość w Praktyce”

6 czerwca 2018 roku, w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w obecności władz województwa podkarpackiego, przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego, ZUS-u, Izby Administracji Skarbowej, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, uczelni wyższych, dyrektorów szkół odbył się finał wojewódzki projektu „Przedsiębiorczość w Praktyce”. Najlepsze drużyny z województwa zaprezentowały przed jury biznesplany przedsięwzięcia rozwiązującego istotny problem lokalny.

Po ocenie prezentacji biznesplanów drużyna Ekonomika w Dębicy zajęła VI miejsce w  województwie. Drużynę tworzyli uczniowie: Daria Szewc, Kinga Mroczek i Dawid Krawczyk z klasy 3B technik ekonomista, pod kierunkiem pani Małgorzaty Szyszki.

Od strony gastronomicznej uczniów wspomagali Zuzanna Piątek i Tomasz Kubacki z klasy 3G2, pod kierunkiem Pani Małgorzaty Groch-Kipy.

 

Projekt realizowany był w 25 szkołach województwa podkarpackiego, a wzięło w nim udział 760 uczniów. Naszą szkołę reprezentowały 2 zespoły.

Od listopada 2017 roku młodzież uczestniczyła w warsztatach tematycznych prowadzonych przez specjalistów z WUP, ZUS, Urzędu Skarbowego, banku. Każdy moduł kończył się testem i zadaniem praktycznym.

Celem projektu było kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych oraz integracja wiedzy ekonomicznej i umiejętności praktycznych przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, pracy i życiu codziennym.

O jego randze świadczy fakt, że został on objęty honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Gratulujemy!

MIEJSCE NA PODIUM DLA DEBATUJĄCYCH Z EKONOMIKA

17 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Dębicy odbył się finał V Powiatowego Turnieju Debat Oksfordzkich z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w którym nasza młodzież wywalczyła trzecie miejsce.

W turnieju oprócz naszej szkoły wystartowali uczniowie I LO im. Króla Wł. Jagiełły, II LO im. ks. J. Twardowskiego, Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego.

Ekonomik reprezentowały dwie drużyny. W skład pierwszej wchodzili: Tomasz Sysło (IIa), Natalia Kędzior (IIg1), Dominik Piekarczyk (IIg1), Julia Stasiowska (Ir). Drugą drużynę tworzyli: Justyna Pomykacz (Ic), Patryk Małkowski (Ig1), Samanta Rejniak (IIg2), Wiktoria Sajdak(Ig2).

W pojedynku na argumenty zmierzyliśmy się z uczniami Zespołu Szkół nr 2 oraz uczniami I Liceum Ogólnokształcącego. W debacie udowadnialiśmy, że: „praca organiczna była lepszym sposobem na utrzymanie świadomości narodowej podczas zaborów niż powstania” oraz, że: „dobro osobiste jest ważniejsze niż dobro ojczyzny”.

O wyborze najlepszej drużyny i mówcy decydowała loża sędziowska, którą tworzyli: pani Katarzyna Grygiel – Dyrektor Zespołu Szkół w Brzostku, pani Wirginia Lis – polonistka, emerytowana nauczycielka, pani Elżbieta Baryłecka – nauczycielka historii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Dębicy, pani Anna Zboch – Redaktor Radia RDN Małopolska w Tarnowie, pan Zbigniew Sroczyński – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz pan Tomasz Czapla – Kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy.

Nasi mówcy wykazali się wysokim poziomem dyskusji oraz przygotowaniem merytorycznym, dobrą komunikacją werbalną i niewerbalną, umiejętnością szybkiego myślenia, odwagą i poczuciem humoru.

GRATULUJEMY SUKCESU !!!

1 IMG_20180417_101118 IMG_20180417_120332 IMG_20180417_130548 IMG_20180417_132208

SUKCES KLAUDII KOBAK

SUKCES 

KLAUDII KOBAK 

W XIII POWIATOWYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

 

Po raz trzynasty odbył się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych pod hasłem „Zdrowy Styl Życia”. Organizatorami były  pani Agata Wolak oraz pani Marta Cabaj.

Konkurs, który był objęty honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Dębickiego pana Andrzeja Regułę, cieszył się ogromnym powodzeniem. 23 uczestników z pięciu szkół ponadgimnazjalnych musiało wykazać się nie tylko znajomością gramatyki i słownictwa z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, ale również umiejętnością czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz wiedza dotyczącą krajów anglojęzycznych.

13 edycja konkursu okazała się bardzo szczęśliwa dla Ekonomika. Klaudia Kobak (z klasy 3A) zdobyła I miejsce. Drugie miejsce zajęła Patrycja Gajda z I LO , zaś miejsce III przyznano Idze Skwirut  również z I LO.

ZSE reprezentowali również uczniowie: Patrycja Czapla (3R) – V miejsce, Adrian Zuba (3G2) – V miejsce,  Iwona Niemiec (3A) – VIII miejsce oraz  Jakub Godek (4R) – XI miejsce.

Nagrody dla wszystkich uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe w Dębicy  oraz Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika”.

Konkurs (2) Konkurs (4) Konkurs (6) Konkurs (7) Konkurs (11) Konkurs (19) Konkurs (20)

Kolejny sukces debatujących z Ekonomika

10 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Dębicy odbyły się eliminacje do V Powiatowego Turnieju Debat Oksfordzkich z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Do rywalizacji stanęło 6 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny:

WETERANI DEBAT: Tomasz Sysło (IIa), Natalia Kędzior (IIg1), Dominik Piekarczyk (IIg1), Julia Stasiowska (Ir)

DEBIUTANCI: Justyna Pomykacz (Ic), Patryk Małkowski (Ig1), Samanta Rejniak (IIg2), Wiktoria Sajdak (Ig2).

Drużyny miały za zadanie bronić lub negować wylosowane tezy:
1. Polacy powinni częściej wywieszać flagę państwową.
2. Gloryfikowanie przegranych polskich powstań narodowych jest błędem.
3. Należy przywrócić powszechną służbę wojskową.

Po emocjonujących starciach drużyny Ekonomika zdobyły największą liczbę punktów i tym samym zajęły pierwsze miejsce w eliminacjach.

Gratulujemy i życzymy powtórzenia sukcesu w finale !

2 1

II miejsce w finale podkarpackiego turnieju debat oksfordzkich

oksford1

Drużyna reprezentująca naszą Szkołę w składzie: Tomasz Sysło (IIa), Natalia Kędzior (IIg1), Dominik Piekarczyk (IIg1), Julia Stasiowska (Ir) zajęła drugie miejsce w Regionalnym Turnieju Debat Oksfordzkich o puchar Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Turniej odbył się 6 kwietnia 2018 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie. Organizatorem turnieju był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Po eliminacjach 23 lutego w debatach wzięli udział uczniowie czterech podkarpackich szkół: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, Zespołu szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie.

Uczniowie debatowali nad następującymi tematami:
1. Józef Piłsudski odegrał najważniejszą rolę w procesie odzyskania niepodległości przez Polskę po I wojnie światowej.
2. Traktat ryski z 1921 r. odpowiadał polskiej racji stanu.
3. Konstytucja Kwietniowa była adekwatna do potrzeb II RP.

Jak podkreślili oceniający eksperci, poziom debaty był bardzo wysoki i wyrównany. Ocenie podlegały kwestie merytoryczne oraz techniczne.

Nasi mówcy wykazali się nie tylko bardzo dużą wiedzą historyczną, która wychodziła poza poziom szkoły średniej, ale również umiejętnością dyskutowania, słuchania i skutecznego prezentowania własnych poglądów.

 

GRATULUJEMY !!!

IMG_20180406_094003_BURST001_COVER IMG_20180406_093959_BURST001_COVER