Daily Archives: 3 października 2023

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu Erasmus+

 

136_ES ACR_2023_ZSE DĘBICA_wyniki rekrutacji

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu procesu rekrutacyjnego do naszej mobilności edukacyjnej w ramach projektu Erasmus+ o numerze 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131760.

Wasz entuzjazm i aktywne zaangażowanie w proces rekrutacyjny świadczy o waszym dążeniu do osobistego rozwoju i chęci poznawania świata – to nas naprawdę cieszy!

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznymi wynikami rekrutacji.

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym i kandydatom! Czeka Was niezwykła przygoda pełna nowych doświadczeń i wiedzy.

Dziękujemy za Wasz udział w rekrutacji i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach naszych projektów!

lista

Olimpiada Wiedzy O Ubezpieczeniach Społecznych

Olimpiada Wiedzy O Ubezpieczeniach Społecznych

Edycja 2023/2024

        I.            Główną ideą ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży  i uczenie solidarności międzypokoleniowej – wzajemnej odpowiedzialności wobec osób, które przynależą do innych pokoleń.

II.            Źródłem finansowania Olimpiady są środki własne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

III.            Najważniejsze daty z harmonogramu olimpiady:

  • zgłoszenia szkół do udziału w Olimpiadzie: do 20 października 2023 r.
  • I etap Olimpiady (szkolny): 28 listopad 2023 r.
  • II etap Olimpiady (wojewódzki): 5 marca 2024 r.
  • FINAŁ – III etap Olimpiady (ogólnopolski): 18 kwietnia 2024 r.

    IV.            fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/olimpiadaoubezpieczeniachspolecznych

Olimpiada jest powiązana z podstawą kształcenia w zakresie kwalifikacji:

1)      EKA.04. „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej” wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego: technik ekonomista,

2)      EKA.05. „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych” wyodrębnionej w następujących zawodach szkolnictwa branżowego: technik ekonomista, technik rachunkowości.

 

Zachętą do uczestnictwa w Olimpiadzie są:

  1. Laureaci i finaliści Olimpiady, zgodnie z art. 44zzze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.), są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego;
  2. Laureaci Olimpiady otrzymują nagrody rzeczowe przyznawane przez Komitet Główny.

 

Zgłoszenia uczestników do olimpiady przyjmuje (wiadomość na dzienniku elektronicznym) : Joanna Chwał.

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

W październiku w naszej szkole zostanie przeprowadzona zbiórka karmy dla zwierząt przebywających pod opieką Fundacji Psi Azylek.

         Zbieramy zarówno suchą jak i mokrą karmę dla psów i kotów, m. in. puszki i saszetki. Zbiórka potrwa cały październik, karmę można zostawiać w koszach na korytarzu na parterze.
Oprócz karmy można przynieść zabawki dla zwierząt oraz koce.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie akcji.

                                      Paulina Maziarka

382290859_893775085505888_4020212313059914917_n

Konkurs plastyczny – „Honorowe dawstwo krwi w rysunku i wierszu”

plakat

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
z okazji jubileuszu 65 lecia honorowego krwiodawstwa w Polsce

ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI

pod nazwą:

„Honorowe dawstwo krwi w rysunku i wierszu”

Do udziału w konkursie zaprasza dzieci i młodzież wszystkich  szkół
w Dębicy i powiecie dębickim.

 

Celem konkursu jest promocja honorowego oddawania krwi jak również aktywizacja twórcza młodzieży szkolnej.

Przedmiotem są prace plastyczne wykonane w wybranym przez uczestników gatunkach:

malarstwo, grafika, rysunek i kolaż.

Przyjmowane będą jedynie prace do wymiarów 30×40 cm (A3).

W konkursie literackim uczestniczą dzieci i młodzież szkolna. Przedmiotem konkursu są wiersze i hasła o honorowym krwiodawstwie.

Organizatorzy pozostawiają dowolność w wyborze form poetyckich.

 

Prace, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, należy składać do 16 października 2023 roku włącznie

 u pani R. Jałowiec (wychowawca klasy 1c) oraz pani A. Jarząb-Bernackiej (wychowawca klasy 2g1).

 

Prace będą rozstrzygane w kategoriach:

- kategoria I – Szkoły podstawowe (kl. 0-3)

- kategoria II – Szkoły podstawowe (kl. 4-8)

- kategoria II – Szkoły ponadpodstawowe

 

Podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie 2023roku, w trakcie uroczystego spotkania z okazji jubileuszu 65 lecia honorowego krwiodawstwa.

Przewidziana jest wystawa prac laureatów w Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy.

O dacie wręczenie wyróżnień organizatorzy powiadomią laureatów i szkoły.