Daily Archives: 5 października 2023

XIX edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Olimpiada ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Udział w Olimpiadzie to szansa na poznanie innych osób o podobnych zainteresowaniach, a także okazja do aktywnej, praktycznej współpracy projektowej z osobami z najbliższego otoczenia, które łączy wspólny cel.

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i rozszerzony o zagadnienia związane z hasłem przewodnim edycji.
Zakres tematyczny tworzą: blok stały oraz blok zmienny, związany z corocznie ustalanym hasłem przewodnim.
Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje – wynikające wprost w podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – następujące obszary:

1. Gospodarka rynkowa
2. Rynek finansowy
3. Rynek pracy
4. Przedsiębiorstwo

Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla każdej edycji Olimpiady i wiąże się z problematyką wynikającą z hasła danej edycji.

Hasło przewodnie XIX edycji Olimpiady to  Zrównoważone przedsiębiorstwo:
- gospodarowanie zasobami

- oddziaływanie na otoczenie

- godna praca

Rozsądne gospodarowanie zasobami jest kluczowym zadaniem nie tylko rządów i organizacji pozarządowych, ale dotyczy wszystkich konsumentów, obywateli, organizacji. To nakłada również na przedsiębiorstwa powinność, aby część swoich zysków przeznaczały na nowe technologie oparte na źródłach czystej energii, ograniczały produkcję nieprzetwarzanych odpadów, zmniejszały marnotrawstwo między innymi poprzez wydłużenie cyklu życia swoich produktów i nowe innowacyjne technologie, ale również włączyły się w finansowanie międzynarodowych i krajowych programów ochrony środowiska i kształtowania proekologicznych postaw konsumentów. Z tym wiąże się też szczególne wyzwanie dla przedsiębiorstw docenienia i rozbudowania zasobów niematerialnych, które charakteryzują się tym, że nie uszczuplają zasobów, a tworzą wartość dodaną. Ważne jest również, aby tak gospodarować innymi zasobami, aby przedsiębiorstwo mogło rozwijać się obecnie i w przyszłości. To kryje w sobie hasło gospodarowanie zasobami.

Harmonogram:

§  do 26 października 2023 zgłoszenia uczestników;

§  do 30 października zakończenie zgłaszania szkół i uczniów do udziału w XIX edycji poprzez elektroniczny formularz szkolny;

§  7 grudnia 2023 – Eliminacje szkolne (godz. 9.00)

Eliminacje szkolne zostają przesunięte z dnia 7 na 14 grudnia (godziny bez zmian)

Zapraszam do udziału i zachęcam do lektury Regulaminu Olimpiady oraz opisu przebiegu zawodów: https://www.olimpiada.edu.pl/strona/92/p/Regulamin

Koordynator szkolny: Sabina Rumin-Tworzydło

imagesop (1)