Daily Archives: 23 marca 2015

WSPIERAMY DZIAŁANIA POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ

WSPIERAMY DZIAŁANIA POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ.

Uczniowie wszystkich klas I włączyli się jak co roku w akcję „Studnia dla Południa”. Tegoroczne hasło brzmi: „Ugaś z nami pragnienie w Somalii”. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na budowę studni w Somalii w rejonie Middle Shabelle, gdzie znajduje się 9 obozów dla osób przesiedlonych. Mieszka w nich ok. 3000 rodzin, które nie mają dostępu do wody. Wszystkim uczniom dziękuję, a szczególnie gratuluję uczniom klasy 1g1, którzy w największym stopniu zaangażowali się w pomoc.

K.Szafińska-Stepaniak

zdjecie woda