Daily Archives: 5 marca 2015

XIII Rejonowy Przegląd Talentów Szkół Promujących Zdrowie

XIII Rejonowy Przegląd Talentów Szkół Promujących Zdrowie

Regulamin konkursu:

 1. XIII Rejonowy Przegląd Talentów odbędzie się w miesiącu kwietniu.
 2. W przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych należących do sieci szkół promujących zdrowie
 3. Kategorie konkursowe:
 • Wokalno – instrumentalna ( solista, zespół)
 •  Taniec
 •  Kabaret
 •  Show
 1. Można wystąpić maksymalnie w 2 kategoriach
 2.   Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają potrzebne do prezentacji instrumenty    i materiały.
 3.  Prezentacja łączna każdej szkoły nie może przekraczać 15 minut ( czas liczony jest od momentu występowania danej szkoły, nie wlicza się czasu przygotowania do   występu).
 4.  Występującym może towarzyszyć grupa publiczności  z dwoma opiekunami (przy zgłoszeniu szkoły należy podać liczbę uczniów uczestniczących  w poszczególnych kategoriach, jak również liczbę publiczności).
 5.   Występujących oceniać będzie bezstronne jury.

 

Jurorzy ocenią wykonawców podczas przeglądu będą brać pod uwagę:

 • dobór repertuaru,
 • opracowanie i stopień trudności wykonywanego utworu lub pokazu,
 • muzykalność
 • ogólny wyraz artystyczny
 1.   Nagrody przyznawane będą w poszczególnych kategoriach
 2.  W przypadku nagrodzenia zespołu przysługuje jedna nagroda
 3.   W poszczególnych kategoriach można wzorować się na profesjonalnych  wykonawcach
 4.   Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać do dnia 15 marca 2015 roku na adres:
  Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy
  im J. Korczaka
  ul Ogrodowa 20
  39-200 Dębica
  tel (fax) 0-14: 6702574
  z dopiskiem dla Teresy Nurkowicz

Przewidywany termin przeglądu – 15 IV 2015 rok

Listę uczniów występujących w konkursie prosimy napisać na komputerze

Prosimy o przestrzeganie limitu czasu przeznaczonego na występ.

Cele konkursu :

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia
 2. Zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego
 3. Wdrażanie do współdziałania
 4. Zachęcanie do odkrywania i ujawniania własnych talentów
 5. Prezentacja dorobku artystycznego i aktywizacja ukrytych talentów