Monthly Archives: Październik 2014

XI edycja Rejonowej Olimpiady Wiedzy o Uzależnieniach i ich Konsekwencjach

world AIDS dayZespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  w Dębicy 
przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Dębicy
zapraszają 
młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego do udziału w olimpiadzie.
 
Regulamin Olimpiady
1. XI Rejonowa Olimpiada odbędzie się w miesiącu grudniu 2014 w ZSE  w Dębicy.
2. W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zrzeszonych w Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejon Dębica.
3. Do dnia 20 XI 2014 w każdej zgłoszonej placówce powinien się odbyć szkolny etap olimpiady.
4. Prosimy o przesłanie na piśmie zgłoszenia szkoły w terminie do dnia 10 XI 2014 (można przesłać faksem – nr faksu 0-14: 6702574 – z dopiskiem dla Teresy Nurkowicz).
5. Nazwiska wyłonionych laureatów szkolnego etapu prosimy przesłać w terminie do  25 XI 2014 na adres Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  39 – 200 Dębica ul. Ogrodowa 20 (prosimy o czytelny wykaz nazwisk i imion – najlepiej na komputerze).
6. Dla finalistów przewidziane są nagrody.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu.
8. Dominująca tematyka XI Olimpiady to: HIV/AIDS.
Każda szkoła proszona jest o przysłanie 5 pytań z zakresu HIV/AIDS , które mogą być wykorzystane w olimpiadzie.
Uczestnicy przygotowując się do olimpiady powinni zwrócić szczególną uwagę na następującą bibliografię:
  • Imieliński Kazimierz (red.), AIDS. Wyzwanie dla człowieka, Warszawa 1990
  • AIDS &Ty Ilustrowany Informator o HIV i AIDS, Warszawa 1993
  • Ford Michael Thomas, 100 pytań i odpowiedzi wokół AIDS, Warszawa 1993
oraz   fachowe, najnowsze   wiadomości i informacje zamieszczone w Internecie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w olimpiadzie

Wycieczka – „Przyroda powiatu dębickiego”

29 września 2014 r. młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz dzieci z Domu Dziecka Hanka brały udział w wycieczce „Przyroda powiatu dębickiego” . W tym roku odwiedziliśmy Stobierną. Wspinając się stromą ścieżką wzdłuż stoku narciarskiego zobaczyliśmy Park Owadów i Pajęczaków a celem naszej wędrówki była Osada Słowiańska.  Wchodząc do grodu poczuliśmy się jakby czas się cofnął o 1000 lat. Gród składa się z kilku chat pokrytych strzechą i otoczony jest palisadą. Każda chata mieści w swoich izbach inny rodzaj narzędzi i przedmiotów codziennego użytku. Zobaczyliśmy m.in. ręcznie robioną biżuterię, gliniane naczynia, wyroby kowalskie, tkackie, dawne uzbrojenie, tarcze, kolczugi, strzały itp. Natomiast spacer wzdłuż palisady poprowadził nas do wieży wartowniczej, z której roztacza się przepiękny widok na okolicę. Zobaczyliśmy jak żyli w tamtych czasach nasi przodkowie, jakich używali sprzętów, jak się ubierali, a także jakiej broni używali podczas najazdów wroga.

Wizyta w grodzie to  żywa lekcja historii, której możemy doświadczyć w namacalny sposób. Każdy rekwizyt, który nas zaciekawi możemy również wziąć do ręki. Mogliśmy spróbować swoich sił w lepieniu garnków z gliny, strzelaniu z łuku. Na zakończenie naszej przygody dzieci i młodzież w towarzystwie mieszkańców grodu: Jaruhny, Blizbora, Jutrzenki i Jaśka zasiedli do poczęstunku, który zafundował Klub Ośmiu.

Dziękujemy gospodarzom tego miejsca za gościnność a młodzieży z Klubu Ośmiu  za zadbanie o posiłek na czas wycieczki.

Organizatorami i opiekunami podczas wycieczki byli: Szot Małgorzata, Gordon Beata i Szydło Wojciech.

Zagrożenia XXI wieku – Konkurs Powiatowy

obr

Pedagog szkolny zaprasza wszystkich

zainteresowanych uczniów do wzięcia udziału

w Powiatowym Konkursie

„Zagrożenia XXI wieku”

organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Dębicy.
Dokładne informację na temat konkursu można uzyskać u pedagoga.

obr1

Ognisko klasy IR

W dniu 16 września klasa 1 R uczestniczyła w integrującym ognisku klasowym.
Po czwartej godzinie lekcyjnej prawie wszyscy uczniowie pod opieką wychowawczyni pani Agaty Wiktor i pani Katarzyny Szafińskiej-Stepaniak udali się w kierunku lasu na ulicy Polnej. Po dotarciu na miejsce ochotnicy zorganizowali drewno i konary, a po chwili można już było smażyć kiełbaski nad ogniem. Patrząc na zadowolone miny na fotografiach można wnioskować, że pierwsza impreza klasowa była udana oraz przyczyniła się do lepszego poznania i zgrania zespołu klasowego.