Daily Archives: 15 października 2014

Powiatowy Konkurs Poetycki „O bocianie pióro”

Regulamin konkursu

 

1.Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie.

2.Cele konkursu:

- odkrywanie i rozwijanie talentów poetyckich wśród młodzieży

- promowanie młodych twórców

- inspirowanie do rozumienia i używania języka poezji w środowisku   młodzieżowym

3. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich powiatu dębickiego

4. Utwory poetyckie oceniane będą w dwóch kategoriach:

A. wiersze liryczne

B. wiersze satyryczne

5. Każdy uczestnik może wziąć udział w obydwu kategoriach, w każdej złożyć maksymalnie trzy wiersze nigdzie dotąd nie publikowane, o dowolnej tematyce, opatrzone godłem (pseudonimem) i oznaczone literą „A” bądź „B” odpowiednio do wybranej kategorii.

6. Utwory należy dostarczyć na płytce CD (czcionka 14) na adres: Liceum Ogólnokształcące im. S. Petrycego w Pilźnie, ul. Lwowska, 39 – 200 Pilzno z dopiskiem „bocianie pióro” lub wysłać na adres: Qubieta@gmail.com wpisując temat „bocianie pióro” . Koniecznie też należy podać numer telefonu kontaktowego i adres elektroniczny, ponieważ tą drogą poinformujemy o zakończeniu prac komisji i zaprosimy na uroczyste podsumowanie konkursu, które odbędzie się w grudniu.

7. Utwory należy przesłać w terminie do 20 listopada 2014r.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 grudnia 2014r.

9. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny utworów oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

10. Spośród wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac w dniu ogłoszenia wyników zebrana publiczność będzie miała możliwość wybrać najlepszy utwór poprzez głosowanie.

11. Ogłoszeniu wyników towarzyszyć będzie wystawa wszystkich utworów, oprawa artystyczna oraz warsztaty poetyckie.

12. Przewidywane nagrody to talony o różnej wartości na zakupy w określonej księgarni w Dębicy. Główny zwycięzca otrzyma ponadto specjalne trofeum – „Bocianie Pióro”

13. Jury ma prawo nie przyznać nagrody głównej, jak też przyznać nagrody równorzędne.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów w celach określonych w regulaminie oraz dla popularyzowania konkursu.

 

 

W razie pytań, uwag i wątpliwości należy kontaktować się z opiekunem konkursu, Elżbietą Kurowską na adres: Qubieta@gmail.com lub telefon: 609 409 171

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

09 września 2014 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Swój akces w wyborach zgłosiło łącznie 9 kandydatów. Społeczność szkolna oddawała głosy na przedstawicieli poszczególnych klas. Frekwencja wyniosła 68%. Wyniki w formie protokołu podpisanego przez członków Szkolnej Komisji Wyborczej znajdują się w teczce Samorządu Uczniowskiego u opiekuna Beaty Szypułki.

Wybrano:

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  w Dębicy w składzie:

Przewodniczący: Kamil Florka

                                      Zastępca: Gabriela Pytel

                                      Drugi zastępca:  Jakub Strzałka

                                      Skarbnik: Sylwia Pazdur

                                      Członkowie: Szymon Bukowski, Mateusz Matłok.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy oraz godnego sprawowania powierzonych funkcji.