Stypendium Prezesa Rady Ministrów

By   1 stycznia 2015

00000ELŻBIETA MADURA
otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów !!!


W środę 10 grudnia 2014 r. w sali bankietowej Hotelu Rzeszów odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Tegoroczne stypendia otrzymało 247 uczniów. Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonali Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Pani Renata Butryn Poseł na Sejm RP i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole.

ELŻBIETA MADURA z klasy III B już po raz drugi otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. W ubiegłym roku uzyskała najwyższą średnią ocen w naszej szkole – 5,56 !!!

SERDECZNIE GRATULUJEMY
I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!!