Czy to co robisz ma sens? ……..

By   30 listopada 2023

“Czy to co robisz ma sens? – projekt przeciwdziałania przyczynom przestępczości wśród młodzieży”.

W dniach 28 do 29 listopada 2023 r. w miejskiej sali MORS odbyło się dla wszystkich uczniów naszej szkoły spotkanie profilaktyczne, które poprowadził ARKADIO. Wydarzenie, o którym mowa, to rodzaj konferencji na temat drogi życia pasją i talentami przeplatanych wykonywanymi na żywo autorskimi utworami muzycznymi z klipami ilustrującymi omawianą tematykę. Podczas spotkania z zaproszonymi gośćmi omawiany był również szeroko temat przemocy oraz wchodzenia w konflikty z prawem w odpowiedzi na oczekiwania środowiska. Wydarzenie to prowadziło do przekazania młodzieży informacji o tym, gdzie i w jaki sposób mogą otrzymać wsparcie i informacje w przypadku zagrożenia przemocą lub bycia dotkniętym przestępczością.

Projekt realizowany był dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W spotkaniu wraz z uczniami i nauczycielami wzięli udział: Piotr Chęciek – Starosta Powiatu Dębickiego wraz z Wice Starostą Adamem Pieniążkiem, Aleksandra Susz – inspektor wieloosobowego stanowiska ds. zarządzania kryzysowego ochrony ludności i zdrowia oraz Anna Wilczyńska – dyrektor Wydziału Edukacji.

Za zaproszenie Arkadia i koordynację odpowiedzialny był ks. Jarosław Kokoszka.