Rekrutacja do nowego projektu Erasmus+ ruszyła!

By   25 września 2023

Z radością informujemy, że nasza szkoła ponownie angażuje się w realizację projektu w ramach programu Erasmus+. 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131760. Tym razem będzie to mobilność edukacyjna, sektor: edukacja szkolna, realizowana w ramach uzyskanej przez szkołę akredytacji.

136_ES ACR_2023_ZSE DĘBICA_plakat

Kilka słów o projekcie:

Ten projekt to wyjątkowa okazja dla uczniów, na spędzenie dwóch tygodni w Grecji.
Mobilność planowana jest w terminie 15.10.2023 – 27.10.2023 (w tym dwa dni podróży). Podczas tej mobilności będą współpracować z uczniami szkoły partnerskiej, zdobywając międzynarodowe doświadczenie oraz rozwijając kluczowe kompetencje, w tym cyfrowe, językowe, społeczne i osobiste. Co ważne, cały projekt realizowany jest w języku angielskim. Program obejmuje 10-dniowe zajęcia merytoryczne, 2-dniowy program kulturowy, a 2 dni zostały przeznaczone na podróż. Uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach, zajęciach terenowych i spotkaniach. Jest to również doskonała okazja do zanurzenia się w kulturze i tradycjach Grecji oraz zwiedzenia najważniejszych atrakcji Riwiery Olimpijskiej. Warto podkreślić, że uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, a dodatkowo zostanie one potwierdzone certyfikatem uczestnictwa!

Dla kogo jest ten projekt?

Tegoroczna edycja skierowana jest do uczniów i uczennic klas drugich, trzecich i czwartych kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik reklamy i technik fotografii i multimediów. Planujemy zakwalifikować 23 uczniów, którzy będą mieli szansę uczestniczyć w projekcie. Towarzyszyć im będzie dwoje nauczycieli – opiekunów.

Procedura zgłoszeniowa:

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły. Uczestnicy zostaną wybrani w oparciu o kryteria określone w regulaminie rekrutacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z koordynatorem projektu, Panią Martą Wypasek.

Kluczowe daty rekrutacji:

26.09.2023, godz.12:00: Start rekrutacji

02.10.2023, godz.15.00: Zakończenie zgłoszeń

03.10.2023, godz.12.00: Publikacja listy wstępnej

04.10.2023, godz.12.00: Możliwość złożenia odwołania

04.10.2023, godz. 15:00: Ogłoszenie finalnej listy uczestników

Uwaga: Wszystkie dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie szkoły do wyznaczonego terminu.

Finansowanie:

Inicjatywa finansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+.

Załączniki do pobrania:

Regulamin Rekrutacji

Karta Zgłoszenia Ucznia

Oświadczenie uczestnika przedsięwzięcia

Instrukcja wypełniania zgłoszeń

Wzór Umowy

Program mobilności i opis rezultatów końcowych